หลักสูตร : HS02 โคกหนองนาโมเดล เกษตรผสมผสาน

ข้าพเจ้า นาย พงศกร สุมงคล ประเภทบัณฑืตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ปฎิบัติงานเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 2564 ตำบล.หนองโสน เก็บข้อมูลเพิ่มเติมผ่านผ่านแอปพลิเคชั่น+Covid 19 Week ตำบล.หนองยายพิมพ์ การร่วมมือปลูกป่าและต้นไม้ ซ่อมแซ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและต้นไม้สีเขียว

วันที่19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้ลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมผ่านผ่านแอปพลิเคชั่น บ้านห้วย ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่่21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้ประชุมผ่านอ อนไลน์กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ผ่าน Google meet อาจารย์และกลุ่มประชาชน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่

ในการประชุม Covid-19 week การแพร่ระบาดของโรคโควิดให้ลดการระบาดหนัก  การรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกัน และความปลอดภัย

อาจารย์จึงได้แบ่ง กลุ่ม มีดังนี้

กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ step1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย ต้องทำความสะอาดพื้นที่ให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค  โรงเรียนโคกตะโก ต.หนองโสน

กลุ่ม นักศึกษา step2 safe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด การใช้พื้นที่ให้มีความปลอดภัยและสำรวจว่ามีพฤติกรรมแบบไหนที่มีความเสี่ยงและออกแบบเช่น ทำเป็นป้ายไวนิลเพื่อเผยแพร่มาตรการในการใช้สถานที่ต่างๆ ร่วมกันให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นได้ แก่ ชุนชม ชาวบ้าน จะได้ช่วยชีวิตไม่เสี่ยง

กลุ่ม ประชาชน step3 จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด19 จัดหาอุปกรณ์ให้พอและพร้อมใช้งานเช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ไว้ป้องกัน โรคร้ายมาสู้ตัวเอง เพื่อจะได้มีอุปกรณ์ให้ชาวบ้าน

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 อาจาย์ประจำหลักสูตร์ ได้แจ้งนัดหมายแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ให้เตรียมเตรียม จอบ สองคนต่อเล่มเพื่อ ลงพื้นที่โรงเรียนหนองยายพิมพ์ ในร่วมมือปลูกป่า ต้นไม้

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ให้ผู้ปฎิบัติงาน ลงพื้นที่พร้อมกัน โรงเรียนหนองยายพิมพ์ มีผู้ปฎิบัติงาน ลงไป ขุดหลุม 20 ไร่   มีผู้ปฎิบัติ ร่วมด้วยช่วยกันพื้นที่ได้ ต.หนองโสน ต.หนองยายพิมพ์ ต.หนองกง ต.บ้านสิงห์ ต.หนองโบสถ์ และชาวบ้าน และอาจารย์ในการเตรียมปลูกป่า ขุดหลุด 50 เซ็นติเมตร พื้นที่ หลังโรงเรียนหนองยายพิมพ์

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้นัดหมายกับเพื่อนๆผู้ปฎิบัติงาน ร่วม 9 คน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ Covid-19 weekคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย ต้องทำความสะอาดพื้นที่ให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค  โรงเรียนโคกตะโก ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

อุปกรณ์ ที่ใช่ทำความสะอาด มีดังนี้ ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไม้ถูพื้น แปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ขันตักน้ำ

เพื่อเตรียมความสะอาดให้กับโรงเรียน เพื่อเด็กๆครู น้องๆ ได้เรียน ได้สอน อย่างปลอดภัย ห่างไกลจากโรคโควิด

วันที่26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 งานปลูกป่า ปลูกต้นไม้ วันวิสาขบูชา 2564 โรงเรียนหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จงหวัดบุรีรัมย์ งานโครงการ ครั้งมีผู้ร่วมปฎิบัติงานเป็นจำนวนมาก ในการได้มาร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ พิธีจัดงานตอนเช้าก็มีนายอำเภอนางรอง นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศเป็นประธานเปิดงานในพิธีและได้ปลูกต้นสักเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และตอนบ่ายก็ร่วมงานปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ผู้ร่วมงานและผู้ปฎิบัติงาน สร้างคุณค่าต่อแผนดิน อนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างพื้นทีเศรษฐกิจ ให้แก่ชุมชน โรงเรียนและชาวบ้าน มีการปลูกป่า ปลูกต้นไม้หลากหลาย เช่น ต้นสัก ต้นยางนา ต้นพยูง ต้นกล้วย ต้นสะเดา ต้นไผ่ ต้นมะม่วง เป็นต้น

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 การซ่อมแซ่มการปลูกป่า ปลูก ต้นไม้ ที่โรงเรียนหนองยายพิมพ์ เตรียมจ๊อบไปเเพื่อ ไปขุดหลุม ที่ไม่ลึกพอให้มันลึกลงไปอีก เพื่อไม่ให้ต้นไม้ที่ปลูกตายไปเเพื่อมันงอกขึ้นมาโตสวยงานของธรรมชาติและมีร่วมมือกับเพื่อนๆผู้ปฎิบัติจากตำบลอื่นๆๆในการขุดหลุมครั้งนี้ เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตและไม่ตาย

วันที่4-5 มิถุนายน พ.ศ.2564 ได้พื่นที่ต.หนองโสน ได้การเก็บข้อมูลการเกษตร สัตว์เลี้ยง เพิ่มเติม

ข้าพเจ้าในการปฎิบัติงานครั้งนี้และร่วมที่ผ่านมา ไม่ว่าจะการลงไปเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น เช่น การเกษตร สัตว์เลี้ยง พืชท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้ำ อาหาร และภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านว่าเป็นไร จะได้ช่วยกันพัฒนา ให้ชาวมีรายได้มากขึ้น สะดุแหล่งท่องเที่ยวของตำบล แหล่งน้ำใช่ให้เกิดประโยชน์ต่อสิงแวดล้อมและมีอาหารเป็นเอกลักษณ์ ให้ผู้คนมาชิมมาเที่ยวและก้ได้พัฒนาการเกษตร ให้ทันสมัย ช่วยเกษตรมีรายได้ และมีภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ เช่นท้อผ้า ข้าวเม้า

ส่งเสริมให้เป็นOTOPของตำบล สู่ตลาด

ข้าพเจ้าได้ภูมิใจได้ร่วมปฎิบัติงานปลูกป่า ปลูกต้นไม้ครั้งนี้เพื่อได้อนุรักษ์สายพันของต้นไม อนุรักษ์ธรรมชาติไว้ ได้สร้างคุณต่อแผ่นดิน สร้างรายได้แก่ชุมชน สร้างแหล่งธรรมชาติเพิ่นขึ้น  การปลูกต้นไม้อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคต่างๆการรักษาป่าธรรมชาติที่มีเดิม และเพิ่มการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์  ถ้าเราไม่สนใจเรื่องความสมดุลของนิเวศเราก็ไม่สนใจเริ่มปลูกป่า พอเราเห็นว่าระบบนิเวศเริ่มสูญเสียสมดุล สิ่งแวดล้อมไม่ดี มีมลพิษในอากาศ เช่น พีเอ็ม 2.5 กระตุ้นให้เราให้ความสำคัญและเริ่มสนใจปลูกป่ามากขึ้น เราปลูกป่าที่เคยเป็นป่ามาก่อนก็อาจจะไม่ยากเพราะมีต้นทุนเดิม แต่ถ้าที่ดินที่เราจะปลูกถูกใช้ประโยชน์จนกลายเป็นเมืองมันคงยากที่จะปลูกป่าซึ่งมีความท้าทายที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยปลูกป่า เพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมากแล้วนฟูป่ามีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร  และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ประการที่สองปลูกเพื่อเศรษฐกิจ มุ่งเน้นเพื่อสร้างรายได้จากผลผลิตเนื้อไม้ และผลผลิตต่างๆ จะเห็นในรูปแบบสวนป่า ประการที่สามปลูกเพื่อเป้าหมายหลายอย่าง หรือเอนกประสงค์ทั้งเพื่อเป็นแหล่งพืชอาหาร แหล่ง สมุนไพร ไม้ใช้สอย ไม้ก่อสร้าง และสร้างรายได้ จะเห็นในรูปแบบวนเกษตร ป่าครอบครัว เกษตรผสมผสานที่มีปลูกไม้ยืนต้นไม้ป่าแทรกปะปนในเรือก สวน ไร่ นา

ข้าพเจ้าได้ภูมิใจได้ทำทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน คุณครู น้องๆ ปลอดภัยจากโควิด ได้แนะนำให้ประชาชน ลดการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงและการแพร่เชื้อในระยะต่างๆ มาตรฐานนี้ยังแนะนำให้ล้างมือ ดูแลสุขอนามัยทางเดินหายใจ เมื่อไอหรือจามให้ใช้ข้อพับแขนด้านในปิดปากหรือใช้กระดาษชำระแล้วทิ้งในถังขยะ รับประทานอาหารที่ สุก สะอาด ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม

อื่นๆ

เมนู