ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  ธุระทำ  ราชสมบัติประเภท นักศึกษา ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร HS02  โคกหนองนาโทเดล

อาจารย์ได้ชี้เเจงงานในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

เเละได้ลงประฏิบัติงานในวันที่จากน้นก็ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในฃเวลา13.00จนถึงเวลา18.00

เเละวันที่2 ลงปฏิบัติงานเวลา09.00ถึง 13.00

โดยได้รับผิดชอบ 2หมู่บ้านคือ หมู่ 5 เเละหมู่ 12 โดยวิธีการเดินสอบถามเป็นครัวเรื่อน

 

อื่นๆ

เมนู