ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  ธุระทำ  ประเภท นักศึกษา ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร HS02  โคกหนองนาโมเดล

อาจารย์ได้ชี้เเจงงานเพื่อให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ไปลงพื้นที่ในวันที่ 13และ14 กุมภาพันธ์  2564

ในวันที่13 ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเวลา13.00จนถึงเวลา18.00

เเละวันที่2 ลงปฏิบัติงานเวลา09.00ถึง 13.00

โดยได้รับผิดชอบ 2หมู่บ้านคือ หมู่ 5 เเละหมู่ 12 โดยวิธีการเดินสอบถามเป็นครัวเรื่อน

 

อื่นๆ

เมนู