ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา ธุระทำ

สถานะ เป็นนักศึกษา

 

ในเดือนเมษายนนี้ข้าพเจ้าและสมาชิกได้ลงพื้นที่ไปยัง บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

เนื้องด้วยมีโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล จึงจะเป็นจะต้องให้สมชิกทุกคนไปช่วยกัน โดยในเดือนเมษายนนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปทั้งหมด3ครั้ง

ซึ่งในครั้งที่1 ได้มีการขุดดินทั้งหมด 10 หลุม

เเละในครั้งที่2 เป็นพิธียกเสาเอก ข้าพเจ้าเเละสมาชิกก็มีหน้าที่ไปเตรียมสถานที่ และเป็นเจ้าภาพที่จัดงานและเก็บงาน

และครั้งที่3 เป็นการเทพื้น

และข้าพเจ้ามั่นใจการการลงพื้นที่ในครั้งถัดไปก็คงจะยังเป็นที่บ้านโคกว่านแห่งนี้เพราะในวันที่22 เมษายน ก็จะมีการทำผ้าป่า เพื่อนำงบประมานมาสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เเห่งนี้ให้เสร็จ

เเละการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้ายังได้สอบถามข้อมูล02ซึ่งเกี่ยวกับโรคโควิด19ที่ในปัจจุบันกำลังระบาดในรอบที่3แล้ว ซึ่งจากการสอบถามก็ทำให้รู้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีกานป้องกันเป็นอย่างดีมีการตรวจอย่างเข้มงวด เเละยังสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคน

ขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำให้งานของข้าพเจ้าผ่านไปได้ด้วยดี

ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู