สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวสิรภัทร ปักเขตานัง ประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS02หลักสูตร: โคกหนองนาโมเดล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ และในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือนเมษายน ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าทีมงานและชาวบ้านในตำบลหนองโสนได้ไปร่วมงานกันช่วยยกเสาเอกเสาโท เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง และวันที่10 เมษายน ก็เป็นการเทปูนเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน

    และระหว่างวันที่8-12เมษายน ข้าพเจ้าก็ได้เข้าอบรมทักษะทั้ง4ด้าน ได้แก่ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านสังคมและทักษะด้านดิจิทัล และรวมไปถึงทักษะด้านการเงินด้วย เพื่อให้ตัวนักศึกษาและประชาชนของโครงการเข้าอบรมและทำแบบสอบถามในรายวิชาต่างๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษก็เป็นการฝึกฝนและเรียนรู้ให้ตัวเองได้รู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ด้านดิจิทัลก็เป็นการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ที่จะสอนเราให้รู้ถึงการพิมพ์งานส่งงานหรือตัดต่อวิดีโอได้มากขึ้นรวมไปถึงการทำงานแบบประชุมสายวิดิโอ และทักษะด้านสังคม ก็เป็นทักษะเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมด้านต่างๆในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำไปพัฒนาในสังคมไทยได้มากยิ่งขึ้น และทักษะด้านการเงินข้าพเจ้าก็ทำแบบทดสอบและได้รู้ว่าการใช้จ่ายหรือการลงทุนอะไรก็ต้องมีการวางแผน ประมาณตนในการใช้เงินประหยัดอดออมในขอบเขตที่ตัวเองมี  และในการลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้ไปเข้าร่วมพิธียกเสาเอกเสาโทเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสนในวันที่22 มีนาคม ตั้งแต่09:00-12:00 . และในส่วนการเทปูนเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่10 เมษายน ข้าพเจ้าไม่ได้ไปเข้าร่วมงานเพราะได้เดินทางกลับบ้านมาตั้งแต่วันที่8 เมษายน เพราะรู้สึกไม่สบายและต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ร้ายแรงขึ้นทุกวัน

   สรุป รายงานประจำเดือนเมษายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านตำบลหนองโสนทำพิธียกเสาเอกเสาโทเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสนอำเภอนางรอง และข้าพเจ้าทำการอบรมทักษะทั้ง4ด้าน ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะด้านสังคม ด้านดิจิทัล และด้านการเงิน ซึ่งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ระลอกใหม่ที่ร้ายแรงขึ้นทุกวันจึงทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานไม่ได้ไปลงพื้นที่ปฎิบัติงานได้อย่างเช่นเคย

อื่นๆ

เมนู