หลักสูตร: HS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม2564

             ข้าพเจ้า นายกฤษณพงษ์ แถวประโคนผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองโสน เมื่อวันที่ 20มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อบรมกิจกรรม Health Care รณรงค์การป้องกันโควิด-19 จากคุณหมอ ภายในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกต้อง มีทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน ดังนี้ ซึ่งต้องล้างประมาน20 วินาที (หรือประมานการร้องเพลงช้างจบ1เพลง)
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ามือถูฝ่ามือ ล้างมือด้วยน้ำสะอาด ถูสบู่จนขึ้นฟอง หลังจากนั้นนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกัน และถูวนให้ทั่ว 
ขั้นตอนที่ 2 ถูหลังมือและซอกนิ้ว เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณมือและซอกนิ้วด้านหลัง โดยใช้ฝ่ามือถูบริเวณหลังมือ และซอกนิ้วสลับไปมาทั้งสองข้าง 
ขั้นตอนที่ 3 ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว นำมือทั้งสองข้างมาประกบกัน ถูฝ่ามือและซอกนิ้วด้านหน้าให้สะอาด 
ขั้นตอนที่ 4 หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ ให้นิ้วมือทั้งสองข้างงอเกี่ยวกัน ถูวนไปมา
ขั้นตอนที่ 5 ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือ กางนิ้วหัวแม่มือแยกออกมา ใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบนิ้วหัวแม่มือ แล้วถูหมุนไปรอบ ๆ ทำสลับกันทั้งสองข้าง
ขั้นตอนที่ 6 ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ ให้แบมือแล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูวนเป็นวงกลม จากนั้นสลับข้างทำแบบเดียวกัน 
ขั้นตอนที่ 7 ถูรอบข้อมือ กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง ถูวนจนกว่าจะสะอาด หลังจากนั้นให้เปลี่ยนข้างทำแบบเดียวกับมือข้างแรก

                 ได้รู้ถึงวิธีการสวมใส่และทิ้งห้ากากอนามัยที่ถูกวิธี โดยการใส่หน้ากากอนามัยนั้น ก่อนสวมต้องล้างมือให้สะอาด หันด้านสีเข้ม หรือมันวาวออกด้านนอก ให้ขอบลวดอยู่ด้านบนสันจมูก จากนั้นก็ใช้มือกดตรงลวด เพื่อให้พอดีกับสันจมูก ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนั้น จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื่อไวรัสโควิด 19 ได้ และการทิ้งหน้ากากอนามที่ถูกต้องนั้นจะต้องทิ้งแย้กจากขยะชนิดอื่น เพื่อป้องการการแพร่กระจายของเชื่อไวรัส โดยมีขั้นตอนดังนี้ ต้องดึงหน้ากากอนามัยออกเป็นแนวตรงแล้วพับครึ่ง 2ทบ ใช้เชือกทั้ง2ฝั่งมัดหน้ากากอนามัยไว้จากนั้นก็นำใส่ถุงหรือจะเป็นขวดน้ำพลาสติกก็ได้ แล้วจึงนำไปทิ้ง

                 และยังได้เรียนรู้วิธีการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์โดยส่วนผสมมีดังนี้  เอธิลแอลกอฮอล์ 99% 3 ลิตร 2.คาร์โบพอล  15 กรัม 3.tea 8 กรัม 4.น้ำมันยูคาลิปตัส 1 ออนซ์ 5.กลีเซอรีน 15 cc 6.น้ำสะอาด 1 ลิตร

วิธีทำคือเทน้ำสะอาดลงในภาชนะผสม แล้วค่อย ๆ โรยผงคาร์โบพอลลงไปละลายในน้ำทีละน้อย จนหมดเทกลีเซอรีนลงไปผสม คนให้เข้ากันเติมแอลกอฮอล์ลงไปผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมด่างไตรเอทาโนลามีนเพื่อปรับความหนืดของเนื้อเจล โดยค่อย ๆ คนส่วนผสมทุกอย่างอย่างช้า ๆ จนเข้ากันดีบรรจุแอลกอฮอล์เจลลงในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท แล้วนำไปใช้ได้ทันที

และได้ร่วมรณรงค์เรื่องโควิด กับหล่างผู้ปฏิบัติงานและอาจารณ์ประจำหลักสูตร และได้ทำการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นการให้ความรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

                   วันที่3กรกฎาคม 2564ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม 06แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยให้เก็บข้อมูล ที่พักอาศัย ตลาดศาสนา สถานโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบกับคนในพื้นที่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับรู้และเข้าใจเกี่ยวดับปัญหาและสถาณการณ์โควิด19 ในปัจจุบันเป็นอย่างดี มีการเตรียมความพร้อมคือ ก่อนออกจากบ้านจะ สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ ซึ่งทุกคนต่างดูแลตัวเองเพราะสถานการณืในปัจจุบันนั้น รุนแรงมาก ซึ่งคนในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

                     วันที่3-10 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นU2Tซึ่งได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื้องจากสถานการณ์โควิด  พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น 

ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื้องจากสถานการณ์โควิดนั้นมีค่อนข้างมากน้องจากตกงานประจำที่ทำอยู่ หรือโรงงานสั่งปิดกระทันหนันจึงต้องกลับมาอาศัยอยู่บ้าน และเมื่อกลับมาต้องแจ้งกับผู้ใหญ่บ้าน และกักตัวอย่างน้อย14วัน 

พืชในท้องถิ่นส่วนมากก็จะเป็นพืชทั่วที่ชาวบ้านปลูกไว้เพื่อนำมารับประทาน เช่นกล้วย มะนาว ผักสวนครัวต่าง ๆ 

สัตว์ในท้องถิ่น โดยส่วนมากจะเป็นสัตว์เลี้ยงของคนในหมู่บ้าน เลี้ยงไว้เพื่อขายหรือประกอบอาหาร เช่น วัว ควาย ไก่ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลหนองโสนนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พบมากเลยคือการทอผ้า ซึ่งจะมีทั้งทอผ้าไหม และทอผ้าได้ ซึ่งพบเห็นได้หลายครัวเรือนและยังมีการทอเสือและสารไซอีกด้วย

และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะมีแหละน้ำในท้องถิ่นเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่างๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู