ข้าพเจ้า นายนัฐพงษ์ จันทร์คง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันเสาร์ที่  20 มีนาคม พ.ศ.2564ได้ลงพื้นที่ทำการจัดเตรียมตั้งเสาเอกเสาโท ณ เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ที่บ้ารโคกหว่าน หมู่ 1 ต.หนองโสน ต่อมาในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 07.00 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมยกเสาเอกเสาโทซึ่งในงานได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีหลังจากนั้นก็ได้ทำการตั้งเสาเอกเสาโทโดยใช้เวลาทั้งหมดจนถึงเย็น

ในเดือนเมษายนวันที่ 5 – 17 ได้ทำการเริ่มอบรมส่งเสริมความรู้ 4 ทักษะผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยมี 4 ด้านที่อบรมดังต่อไปนี้   1. ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)  2. ด้านภาษาอังกฤษ  (Language Literacy)   3. ด้านสังคม  (Social Literacy)   4. ด้านการเงิน  (Financial Literacy) โดยต้องอบรมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง การอบรมครั้งนี้ทำให้เราได้รับความรู้ในหลายๆด้านและทำให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้และยังสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานเป็นทีมได้ด้วย

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู