หลักสูตร แหล่งศูนย์เรียนรู้ ต้นแบบ เกษตรผสมผสาน โคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน

ข้าพเจ้า นายพงศกร สุมงคล บัณทิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 20 มิถุนายน 2564  เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Health Care รณรงค์การป้องกันโควิด-19 อบต.หนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมครั้งนี้ มี ประจำหลักสูตรอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และผู้ปฎิบัติงานในการรณรงค์ การป้องกัน-19ในครั้งนี้ และการมี นายกเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกอบต.หนองโสนและปลัด กรุณา สวัสดิ์สิงค์ ตัวแทนอสม.ทั้ง 12 หมู่บ้าน

ณหมอสุกัญญา จันทพันธ์ (หมอแหม่ม) หมอประจำโรงพยาบาลตำบลหนองโสน มาพูดมี 3 อย่างเรื่องดั้งนี้ และได้สาธิตให้ดู

ให้ก็สอนวิธีในการ รักษาความสะอาดจากตัวเอง ป้องกันโควิด-19 มีดังนี้ ฝามือถูฝามือ ฝามือถูหลังมือและถูซอกนิ้ว ฝามือถูฝามือและนิ้งถูซอกนิ้ว หลังมือถูหลังมือ

ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบฝามือ ปลายนิ้วถูขวางฝามือ ถูรอบข้อมือ

สอนวิธึการใส่แมสให้ถูกวิธี การใส่แมส ให้สวมแมสโดยเอาด้านสีเข้มออกและขอบลวดอยู่ด้านบนสันจมูก สวมแมสให้คุมจมูกและปาก ให้กดตรงสันจมูก สวมแมสให้เกี่ยวที่ใบหูให้แน่น แล้วกดขอบลวดให้พอดีและดึงให้คลุมถึงปลายคาง

ส่วนการทิ้งแมส ให้พับเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วใส่ในขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อลดการระบาดของเชื้อโรค

อาจารย์ชมภู เชิญหมออรวรรณ ภาษาสุข (หมออุ) นักวิชาการสาธารณสุข ได้อบรมการทำเจล หลักสูตร์มีทั้งนี้ สูตรฆ่าเชื้อโคโรน่าความเข้มข้น 73% ทำได้4 ลิตร ประกอบด้วย 1.เอทิลแอลกอฮอล์ 99 % 3 ลิตร (ไวไฟ) 2.คาร์โบพอล 15กรัม 3 tea 8 กรัม 4.น้ำมันยูคาลิปตัส 1 ออนด์ 5.กรีเซอรีน 15 ซีซี 6.น้ำสะอาด 1 ลิตร ส่กาละมังพลาสติก ค่อยๆ โรยคาร์โบพอลกระจายให้ทั่วและคน 5 นาที ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง พอครบครึ่งชั่วโมงมาคนใหม่ทำอย่างนี้จนครบ 2ชั่วโมง จนคาร์โบพอลละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ 2.นำแอลกอฮอล์ 3 ลิตร ผสมกับคาร์โบพอล 3.นำยูคาลิปตัสผสมกับกลีเซอรีนใส่ถ้าวยต่างหากคนให้เข้ากันแล้วนำมาเทรวมกัน 4.นำน้ำสะอาด 200 ซีซี ผสมกับ tea และคนให้เข้ากัน และใส่ขวดเพื่อ ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน   

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่แหล่ง ต้นแบบ นักเกษตรผสมผสาน และต้นแบบโคกหนองนาโมเดล บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและมีผู้ปฎิบติงาน  และต้นแบบ เกษตรผสมผสานมีดังนี้  1.แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายบุญลือ  นวลปักษี บ้านบุคราม ม. 11 ต.หนองโสน

2.แปลงครัวเรือนต้นแบบ  นายจุล ชื่นชู บ้านโคกว่าน ม. 1 ต.หนองโสน  3.แปลงครัวเรือนต้นแบบ  นายมีชัย หรบรรพ์ บ้านโคกว่าน ม. 1 ต.หนองโสน

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่แหล่งที่2 ต้นแบบ นักเกษตรผสมผสาน และต้นแบบโคกหนองนาโมเดล บ้านโคกสูง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและมีผู้ปฎิบติงาน  และต้นแบบ เกษตรผสมผสานมีดังนี้

1.แปลง นางสาวดนุลดา ธรรมศิริ เป็นหัวหน้าศูนย์ และต้นแบบ เกษตรผสมผสาน โคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน

2.แปลง นางปรีดา จรกระโทก

3.แปลง นายอุทัย งามแพง

4.แปลง นายสว่าง อุดมดัน

 

สรุป ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 สิ่งได้รับ และประโยนช์ และปรับใช่ชีวิตในอนาคต

1 .ได้รู้วิธีดูแล การรักษาตัวเองและการป้องกันโควิด-19เช่น ใส่แมส ล้างมือ ล้างน้ำเปล่า เจล

2.ได้ช่วยชาวบ้านที่เขาไม่มีได้ไปทำเจล รณรงค์การป้องกันให้ชาวบ้าน

3.การได้ไปดูต้นแบบ เกษตรผสมผสาน และโคกหนองนาโมเดล ทั้ง2ที่มีดังนี้

1.การทำเกษตร 2.การปลูกป่า ต้นไม้ ผัก  3.เสี้ยงสัตว์

4.การอยู่เป็นพอเพียง 5.การมีส่วนร่วม แจกจ่าย ในรับชน

เปิดให้มาเรียนรู้ และเป็นแบบอย่าง ใช่ชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงและเป็นแบบอย่างในการทำเกษตรผสมผสานและ

โคกหนองโมเดล

 

อื่นๆ

เมนู