ข้าพเจ้านางสาวปลิตา กุลวิเศษ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสนอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรโคกหนองนาโมเดลHOS2 ในวันที่11 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปสำรวจโคกหนองนาโมเดลของนายสว่าง อุดมดัน หมู่ที่12 บ้านโสนน้อยพัฒนา เพื่อสำรวจโคกหนองนาโมเดลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อหาลือในการเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม เพราะในเดือนเมษายนได้มีโรคระบาดไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 และไม่สามารถลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเพื่อทำแบบสอบถามได้ ทางมหาวิทยาลัยจึงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอบรม4ทักษะให้เสร็จภายในเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่28-30 เมษายน ข้าพเจ้าได้เริ่มทำการอบรมทักษะด้านการเงิน ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านสังคม และทักษะด้านดิจิทัล ในเว็บu2tที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมให้ผู้ปฎิบัติงานอบรม ข้าพเจ้าได้ทำการอบรมเสร็จเรียบร้อยในวันที่30เมษยน สิ่งที่ได้จากอบรมครั้งน้ี คือการสร้างเครือข่ายด้วยการสือสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการวางแผนในการใช้เงินในชีวิตประจำวัน หลักในการลงทุน เพื่อนำแนวทางในการอบรม4ทักษะครั้งนี้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ในวันที่11 พฤษภาคม ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนจำนวน9คนได้ลงพื้นที่ไปสำรวจโคกหนองนาโมเดลของนายสว่าง อุดมดัน บ้านโสนน้อยพัฒนาหมู่ที่12 นายสว่างได้แนะนำการทำโคกหนองนาโมเดลครั้งนี้ว่าที่นาของตนได้มีพื้นที่ทั้งหมด9ไร่แบ่งแย่งทำโคกหนองนาโมเดล3ไร่ ในสามไร่นี้ตนได้ทำคันนาเพื่อปลูกต้นไม้หลายชนิดเช่น ไม้ยืนต้น ยางนา ไม้พุ่ม ไม้เลื่อนคาน  และคลองใส้ไก่เพื่อทำการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ประโยชน์ของคลองใส้ไก่ เพื่อจะดูดซึมน้ำไว้ให้พื้นดินซึมน้ำจากคลองไส้ไก่ไปยังคันนาทองคำเพื่อปลูกผักเช่นผัก ชะอม มะเขือ ผักปลอดสารพิษ และข้างๆคลองไส้ไก่จะมีสระน้ำใหญ่อยู่2ลูก ในสระนั่นนายสว่างได้เล่าว่าจะเลี้ยงปลาในสระทั้ง2ลูก ข้างๆสระจะปลูกต้นไม้เช่นต้นยาง ต้นประดู่ ไม้ยืนต้น เพื่อให้ต้นไม้เหล่านี้เป็นล่มในอนาคต การที่จะปลูกต้นไม้เหล่านี้ได้ต้องอาศัยความชื้นของดิน นายสว่างจึงได้นำฟางไปห่อดินเพื่อให้เป็นจุลินทรีย์ของต้นไม้ นายสว่างยังได้เล่าอีกว่าตนมีสวนมะนาวอีก2ไร่ มีสระน้ำอีก1ลูก ในสวนมะนาวตนได้ปลูกมะนาว100กว่าต้น ปลูกมะม่วง5ต้น ปลูกพริก50ต้น และรอบๆสวนมะนาวจะมีค่า ต้นกล้วย มะละกอ สิ่งที่ตนปลูกเหล่านี้ตนได้นำไปไว้รับประทานในครัวเรือนบ้างและนำออกขายเป็นส่วนมากได้มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนช่วงแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่9 และพื้นที่ที่เหลือนายสว่างได้ทำนาเพื่อเก็บเกี่ยวไว้กินบ้างออกจำหน่ายบ้าง

วันที่12 พฤษภาคม 64 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่า–ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ได้ท่านดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธรหรือดร.ยักษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับกสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนามั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในวิกฤตนี้อย่างจริงจัง การที่เราสร้างศูนย์การเรียนรู้แบบตนเองและวีถีวัฒนธรรมไทย ดร.ยักษ์ ได้บรรยายว่าต้องหยุดการปลูกฟิน  หยุดการผลิตยาเสพติด หยุดการทำลายป่าไม้ไม่ให้เป็นการละเมิดออกซิเจนของมนุษย์ ต้องมาสร้าป่า3อย่างให้เกิดประโยชน์ด้วยกัน ดิน น้ำ อากาศ จะกลับมาสมบูรณ์ และมาสร้างอาหารให้มีอยู่มีกิน แค่ปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์พอเพียงถึง4อย่าง การเจริญของมนุษย์วัดคนที่มีความเสียสระ การมีน้ำใจ มีศีลธรรม ช่วงบ่ายได้อาจารย์โจน จันได มาเป็นผู้บรรยายเป็นเจ้าของเรื่องปั่นดินเป็นผู้ก่อตั้งพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตอนเองและศูนย์เม็ดพันธุ์ อาจารย์ได้เล่าว่ามนุษย์ออกแบบชีวิตมาให้ทำงานมากขึ้นเพื่อแข่งกับเครื่องจักรและหุ่นยนต์ พระเจ้าอยู่หัวได้คิดว่าสิ่งที่เหมาะสมกับคนไทย สิ่งนั้นก็คือเศรษฐกิจพอเพียง คำว่าพอเพียงนั่นก็คือไม่ขาดแคลนนั่นเองแต่คนไทยมักจะไม่เข้าใจว่าพอเพียงคืออะไร พอเพียงหมายความว่าทำให้พอ ไม่ขาดแคลน มีอยู่มีกินมีใช้ และสุขภาพจะมั่งคงสมบูรณ์ต้องกินหลากหลาย ดังนั้นคำว่าพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมายจริงๆคือการกลับไปพึ่งตนเองจะต้องพึ่งตนเองในพื้นฐานปัจจัย4คือ อาหาร ที่อยู่อาศัพ ข้าวของเครื่องใช้ การดูแลรักษาสุขภาพ 4อย่างนี้คือพื้นฐานของชีวิต

วันที่14-15 พฤษภาคม ข้าพเจ้าได้ทำการกรอกแบบฟอร์ม 02 และแอพพลิเคชั่นu2tและได้จัดส่งรูปถ่ายไปทำวีดีโอ เขียนบทความ

สรุป รายงานประจำเดือนพฤษภาคมข้าพเจ้าพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ ณ บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่12 ได้เข้าสำรวจโคกหนองนาโมเดลของนายสว่าง อุดมดัน ในวันที่ 11 พฤษภาคม ณ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสว่าง อุดมดันได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโคกหนองนา การปลูกมะนาว การเลี้ยงปลา ข้าพเจ้าจะนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในเดือนนี้ได้มีโรคระบาดแพร่มากขึ้นจึงทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้อย่างเต็มที่

  •     

อื่นๆ

เมนู