1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
  4. HS02 โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

HS02 โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายนัฐพงษ์ จันทร์คง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้เริ่มทำการเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ไปขุดหลุมจัดเตรียมสถานที่งานปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนหนองยายพิมพิ์ซึ่งตั้งแต่เวลา 09 : 00 น. – 12 : 00 น. โดยให้แต่ละท่านนำจอบเสียมเพื่อนำไปขุดหลุมตามแนวที่เขาปักไม้ไว้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาด ณ โรงเรียนโคกตะโกเกี่ยวกับโครงการ (COVID-19 week)  ลงพื้นที่เวลา 09 : 00 น. – 13 : 00 น. ซึ่งมีงบในการทำความสะอาดโรงเรียนโคกตะโกอยู่ที่ 2,000 บาทถ้วน ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดดังนี้

-ไม้ถูพื้น จำนวน 3 อัน

-ไม้กวาด จำนวน 8  ด้าม

-น้ำยาถูพื้นประมาณ 2 ขวด

-แปรงขัดพื้น จำนวน 2 ด้าม

-ไม้กวาดแข็ง จำนวน 2 – 3 ด้าม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564  ปลูกป่าและเดินรณรงค์ เกี่ยวกับเรื่อง คลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยในชุมชนหรือ(COVID-19 week) ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการเดินรณรงค์เกี่ยงกับโควิด-19 และอบรมเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ซึ่งมีหลากหลายชนิดที่ใต้อาคารโรงเรียนหนองยายพิมพ์ แล้วช่วงบ่ายก็ได้ทำการลงเข้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อนำเอาต้นไม้มาวางปลูกลงในหลุมที่ขุดก่อนหน้านี้แล้วนำดินกลบลงเพื่อปลูก หลังจากนั้นก็เดินเช็คว่ามีต้นไหนที่ล้มบ้างไหม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ได้นัดบัณฑิต นักศึกษาและประชาชน ร่วมทั้งหมด 10 คน แบ่งออกเป็น

-บัณฑิต 4 คน

-นักศึกษา 3 คน

-ประชาชน 3 คน

เพื่อลงพื้นที่เข้าไปซ่อมงานที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ณ เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.  –  14 : 00 น. ได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นเก็บข้อมูลชาวบ้านและหัวข้อที่ลงเหลือที่ยังไม่ได้เก็บ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู