ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา ธุระทำ สถานะนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์

21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น.ทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดประชุมผู้ปฏิบัติงานผ่าน google meet เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงและมอบหมายงานCovid week โดยทางอาจารย์ได้บอกถึงกิจกรรมและสิ่งที่พูดปฏิบัติงานจะต้องทำร่วมกันโดยได้มีการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่าย

23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 คณะอาจารย์ได้นัดหมายผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์พร้อมกันเวลา 09.00 น.

โดยเป็นการลงพื้นที่ขุดหลุมเตรียมปลูกป่า ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ รายละเอียดคือ ได้มีการตัดและผ่าไม้ไผ่ให้เป็นท่อนเล็กเพื่อไว้เสียบปักเป็นจุดปลูกต้นไม้เพื่อความเป็นเเถวสวยงามขุดหลุมความ กว้าง 5 × 5 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 22 ไร่จากนั้นเวลา 12.00 นได้มีการพักเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารจนถึงเวลา 13.00 นได้มีการขุดหลุมเพิ่มเติมเล็กน้อยจากนั้นก็แยกย้ายกลับบ้าน

 

24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา09.00 น.ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจำนวน9 คน ได้นัดหมายกันเพื่อลงพื้นที่ในการทำความสะอาดสถานที่ชุมชน โดยเลือกโรงเรียนโคกตะโกแต่ก่อนที่จะลงทำความสะอาดนั้นก็ได้ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดบริจาคให้กับโรงเรียน ซึ่งมี ผ.อ.ธีรภาพ นาราช และคุณครูของโรงเรียนเป็นผู้รับ สิ่งที่นำบริจาค จากนั้นได้มีการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเช่นล้างห้องน้ำและล้างหอประชุมปัดกวาดเช็ดถูตามบริเวณต่างๆ 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ในวันนี้เป็นโครงการร่วมใจปลูกป่าซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานจากตำบลหนองโสนตำบลหนองยายพิมพ์อำเภอหนองกุงซึ่งเป็นนักศึกษาทั้งหมดยกเว้นตำบลหนองโสนที่มีทั้งบัณฑิตและประชาชนทั้งนี้ยังมีกิจกรรม covid week ทั้งนี้ยังได้มีการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ภายในงานช่วงเช้าได้มีการกล่าวเปิดงานและมีการเทศน์จนถึงเวลา 12.00 น ได้มีการพักรับประทานอาหารและในเวลา 13:00 น  เริ่มลงมือปลูกป่า ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกก็จะมีต้นไผ่ ต้นกล้วยต้นไม้สัก ต้นยางนา เป็นต้น จากนั้นดิฉันและกลุ่มนักศึกษาก็ได้มีการออกไปติดป้ายตามหมู่บ้านเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ไปฉีดวัคซีนโดยได้ติดที่บ้านหนองโสน บ้านหนองม่วงและบ้านโสนน้อยพัฒนา ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ในการจัดหาสถานที่ในการติดป้ายจากนั้นได้มีการแยกย้ายกลับบ้านเป็นเวลาประมาณ 16.00 น

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เเจ้งผู้ปฏิบัติงานจำนวน 10 คนพร้อมอุปกรณ์จอบและเสียม ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ เวลา 09.00 น. เพื่อลงซ่อมปลูกต้นไม้ เพราะเนเป็นดินทรายร่วน ทำให้เวลาฝนตกมาดินก็จะยุบตัวลงไปเป็นหลุมจึงทำให้ต้นไม้ที่ปลูกล้มและโดนดินทับตายและบางหลุมปลูกต้นไม้ลงไปลึกเกินไปเนื่องด้วยตอนที่ขุดหลุมขุดหลุมลึกทำให้หลุมนั้นบังต้นไม้จนไม่สามารถที่จะรับแสงแดดได้อาจทำให้ต้นไม้ตายจึงต้องมีการซ่อมแซมเพื่อปลูกต้นไม้ใหม่

ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมกับทุกโครงการในครั้งนี้

ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เเจ้งผู้ปฏิบัติงานจำนวน 10 คนพร้อมอุปกรณ์จอบและเสียม ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ เวลา 09.00 น. เพื่อลงซ่อมปลูกต้นไม้ เพราะเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ปลูกป่านั้น เป็นที่ดินถมใหม่และเป็นดินทรายร่วน ทำให้เวลาฝนตกมาดินก็จะยุบตัวลงไปเป็นหลุมจึงทำให้ต้นไม้ที่ปลูกล้มและโดนดินทับตาย

 

อื่นๆ

เมนู