ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สีโกตะเพชร ประเภทกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

หลักสูตร : HS02 โคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โนนตะโก บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์ เป็นหลัก โดยมีการลงปฏิบัติงาน 3 ครั้ง ดังต่อไปนี้

            การลงปฏิบัติงานครั้งที่ 1 มีการนัดหมายลงปฏิบัติงาน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2564 ลงปฏิบัติงานในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรม ยกเสาเอกและเสาโท ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ ณ โนนตะโก บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าไปช่วยเหลือในการจัดเตรียมสถานที่ ตั้งแต่การเข้าไปดูพื้นที่ถามถึงการช่วยเหลือที่ชาวบ้านต้องการ โดยแบ่งสมาชิกออกเพื่อไปเอาของต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านมายังสถานที่จัดเตรียมงาน ในส่วนของข้าพเจ้าเองได้ ไปช่วยขนเสาเต้นท์ ผ้าใบเต้นท์ และขนเวที ณ วัดบุตาเวสน์ มายังสถานที่จัดเตรียมงาน เมื่อขนของมาแล้วก็เริ่มการจัดเตรียมงาน การกางเต้นท์ การวางเวที รวมไปถึงการช่วยชาวบ้านในการขุดหลุมเพื่อยกเสาเอกเสาโท โดยแบ่งกันขุดระหว่างชาวบ้าน ผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงอาจารย์ที่ควบคุมการปฏิบัติงาน

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5
3-6 3-7 3-8 3-9 3-10

การลงปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ลงปฏิบัติงาน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 วันงานกิจกรรมการยกเสาเอกเสาโท ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ ณ โนนตะโก บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์ ในวันงาน ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ของอำเภอนางรองเลยก็ว่าได้ ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในทุกตำบลของ อำเภอนางรอง ก็มีส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เช่นกัน ตั้งแต่ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลบ้านสิงห์ และตำบลหนองโบสถ์ รวมไปถึงอาจารย์ที่ดูแลแต่ละตำบลก็เข้ารวมกิจกรรมเช่นกัน ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานของตำบลหนองโสนจะเป็นแม่งานในการจัดเตรียมความเรียบร้อย การดูแลงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของข้าพเจ้าได้ช่วยจัดเตรียมถ้วยจาน อาหาร และในส่วนของการเก็บความเรียบร้อยของสถานที่เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลง

3-11 3-12 3-13 3-15 3-14
3-16 3-17 3-18 3-19 3-20

ในส่วนของการลงปฏิบัติงานในครั้งที่ 3 ลงปฏิบัติงาน ณ วันที่ 10 เมษายน 2564 เพื่อดูการเทพื้นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ ณ โนนตะโก บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากอาจารย์ผู้ดูแลให้เข้าไปดูการปฏิบัติงาน และพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างศูนย์เรียนรู้ต่อไป​

3-21 3-22 3-33 3-23 3-25
3-27 3-28 3-29 3-32 3-30

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับชาวบ้านได้แลกเปลี่ยนความรู้สร้างความสนิทสนมกันมากขึ้นเนื่องจากมีการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งชาวบ้านก็ได้ให้ความร่วมมือให้คำแนะนำข้าพเจ้าเป็นอย่างดี รวมไปถึงการจัดหาอาหารกับข้าวกับปลาให้ข้าพเจ้ากับผู้ปฏิบัติงานไม่มีขาด ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณชาวบ้านมา ณ ที่นี่ด้วย

อื่นๆ

เมนู