ข้าพเจ้า นางสาวนุชราภรณ์ ฤทธิ์ไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โคกหนองนาโมเดล HS02

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดผู้ปฏิบัติงานทั้งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มประชาชนลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ดิฉันและทีมงานได้ช่วยกันขุดหลุมเตรียมฝังเสาเอก เสาโท และช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมยกเสาเอก เสาโท ในวันที่ 22 มีนาคม 2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564 จัดทำพิธียกเสาเอก เสาโท นิมนต์พระจำนวน 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ และได้รับเกียรติจาก ดร.อัครพนธ์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำการเปิดพิธี โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง รวมถึงชาวบ้านตำบลหนองโสน มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนได้รับมอบหมายให้บริการเครื่องดื่ม จัดเตรียมอาหาร รวมถึงเก็บสถานที่หลังจบพิธี

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสนและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ไปช่วยชาวบ้านเทพื้นปูนเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรองจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สถานที่สร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้บริจาคโดยคุณมานพ พร้อมครอบครัว

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีกิจกรรมมากมาย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดี เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ชาวบ้านตำบลหนองโสนก็ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู