ข้าพเจ้านางสาวปลิตา กุลวิเศษ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโคกหนองนาโมเดลHSO2ในวันที่26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมงาน “ปลูกป่า-เสวนาชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ประจำเดือนมิถุนายน 

เมื่อวันที่21 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าประชุมออนไลน์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการ Covid Week และทางมหาวิทยาลัยได้แบ่งกลุ่มให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ กลุ่มบัณฑิตได้หัวข้อคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้ายกำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด กลุ่มนักศึกษาได้หัวข้อสร้างsafe zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด กลุ่มประชาชนได้หัวข้อจัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 เมื่อผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ข้อหัวที่มอบหมายให้แล้วผู้ปฏิบัติงานก็ได้ทำการลงพื้นที่ไปเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆที่ตนได้รับมอบหมาย

และนอกจากนี้ในวันที่26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมงานปลูกป่า-เสวนาชุมชน และรณรงค์ภารกิจพิเศษ Covid Week พร้อมทั้งผู้ปฎิบัติงานอีก10ตำบล ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ งานได้เริ่มตั้งแต่เวลา09:00ถึง15:00 โดยในช่วงเช้าเป็นการฟังเสวนาชุมชนเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาทำความดีเป็นพุทธะบูชาด้วยการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดินและได้มีการเดินรณรงค์Covid Week และได้ร่วมกันถ่ายภาพ ช่วงบ่ายได้มีการลงพื้นที่ปลูกป่าที่ทางโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ได้ขุดหลุดและมีต้นไม้ไว้รอแล้วทางผู้ปฎิบัติงานก็ได้ทำการปลูกต้นไม้ให้ครบทุกหลุด ที่ที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ปลูกป่า การปลูกป่าครั้งนี้เป็นทางด้านหลังของโรงเรียน รวมพื้นที่ทั้งหมด20ไร่ และในช่วงพักเที่ยงก่อนที่จะทำการปลูกป่านั่นทางชาวบ้านได้จัดเตรียมโรงทานให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับประทานก่อนลงปลูกป่าในการปลูกป่าครั้งนี้ได้มีชาวบ้านมาช่วยปลูกป่าเพื่อให้กิจกรรมเสร็จรวดเร็ว หลังจากปลูกป่าเสร็จแล้วข้าพเจ้ากลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่ไปติดป้ายรุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้าความปลอดภัยในชุมชน ใน3หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่12บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่8บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่3บ้านหนองม่วง เสร็จภาระกิจข้าพเจ้าและกลุ่มนักศึกษาก็ได้เดินทางกลับบ้าน

ในวันที่26 พฤษภาคม 2564 ช่วงตอนเย็นข้าพเจ้าได้ส่งรูปภาพที่ลงพื้นที่และงานปลูกป่า-เสวนาชุมชน เพื่อทำวีดีโอในเดือนมิถุนายน

สรุป รายงานประจำเดือนมิถุนายนข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้างานปลูกป่า-เสวนาชุมชน และรณรงค์ภารกิจพิเศษCovid Week ในวันที่26 พฤษภาคม2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา09:00ถึง15:00 ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้รู้เกี่ยวกับการปลูกป่าและได้รู้จักผู้ปฎิบัติงานตำบลอื่นๆ งานครั้งนี้จะสำเร็จได้เมื่อทุกคนร่วมมือกัน ขอขอบคุณผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน.

     

อื่นๆ

เมนู