ข้าพเจ้าผู้ปฎิบัติงาน โครงการ U2T ภูมิภัทร ทองทัพไทย จะรายงานการลงพื้นที่ทำกิจกรรมเมื่อเดือน มิถุนายนสืบต่อเนื่องมาถึงเดือนกรกฎาคม มีการทำกิจกรรมอบรม Health Care เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ชาวบ้านและทำความเข้าเกี่ยวสถานการณ์โควิด เป็นกิจกรรมที่ มีการทำเจลล้างมือและแฮลกอฮอลเพื่อป้องกันเชื้อโรค จากนั้นมีการให้ความรู้ทำความเข้าใจและมีการเดินรณรงค์แก่ชาวบ้านใน ตำบล หนองโสน เเละ สร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการตระหนักถึงภัยร้ายของโรคระบาดโควิด  เพราะการฉีควัคซีนนั้นเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด ซึ่งประชาชนในตำบล หนองโสนให้การร่วมมือเป็นอย่างดีเเละมีประชาชนหลายท่านที่ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนแล้ว ร่วมทั้งพูดนำชุมชนในหลายๆ หมู่ก็ฉีควัคซีนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในกับลูกบ้านและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี โดยกลุ่มนักศึกษา ของข้าพเจ้าได้ลงไป ติดป้ายรณรงค์ การต้านโควิดในหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลหนองโสน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงประชาชนทุกๆท่านได้ทราบถึงข้อดีของการฉีดวัคซีนและข้อปฎิบัติเพื่อป้องกันโรคโควิด

สิ่งที่ชาวบ้านจะได้จากกิจกรรมและการรณรงค์ คือ ทักษะการทำเจลล้างมือเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเจลล้างมือได้และ ต่อมาการฟังการทำความเข้าใจจาก อสม. สิ่งที่ชาวบ้านจะได้คือ การรับมือโควิดเมื่อมีผู้ติดเชื่อในบริเวรหมู่บ้าน  อีกทั้งการได้รับรู้ถึงมาตราการของภาครัฐและทางสาธารณสุข ว่ามีมาตราการใดบาง เช่น หากมือผู้ที่มีจากพื้นที่เสี่ยง อสม.และสาธารณสุขในพื้นที่นั้นๆจะทำการเข้าให้ผู้ที่มีจาดพื้นที่เสี่ยงเข้ากักตัวทันที ในสถานกักตัวที่รัฐจัดไว้ให้ อีกทั้งพูดถึงการเตรียมเข้ารับวัควีนว่าควรจะเตรียมตัวอย่างไร มีการแนะนำให้ชาวบ้านที่จะไปฉีดวัคซีนว่า
1. พักผ่อนให้เพียงพอ
2.ดื่มน้ำให้มาก
3.กินยาโรคประจำตัวปกติห้ามหยุดยา
และ 4.ทำตัวสบายๆไม่ต้องตื่นเต้น
เเละพูดถึงอาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีน ว่าทุกการฉีดวัคซีนมักจะมีอาการข้างเคียงเสมอขอให้ชาวบ้านอย่ากังวลมากจนเกินไป ฉะนั้นการฉีดวัคซีนย้อมดีกว่าสการไม่ฉีดวัคซีนอย่างแน่นอน แม้จะไม่ป้องกันการติดโควิดแต่ ป้องกันอาการหนักและป้องกันการตายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่องข้างสูง ตามคำแนะนำของ วิทยากรที่เป็นพยายาลและ อสม. จึงสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวบ้านและผู้ที่ร่วมรับฟังการอบรมของวิทยากร แต่ข้อสำคัญที่ท่านวิทยากรให้ข้อคิดที่สำคัญไว้ คือ แม้ว่า้ราจะฉีดวัคซีนแล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การล้างมือบ่อยๆ สวมเเมส มีระยะห่าง และอยู่บ้านหยุดเชื้อ เนื่องด้วยไวรัสมีการกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วเราต้องระวังตัวให้ได้มากที่สุด

ส่วนสิ่งที่ข้าพเจ้าได้คือ การทำเจลล้างมือและแฮลกอฮอลเพื่อป้องกันเชื้อโรค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเสียไปในการซื้อเจลล้างมืออีกด้วยและเป็นการสร้างทักษะ ในการทำเจลเพื่อนำไปทำใช้เองได้ในอนาคตและในเดือนนี้ ได้ลงข้อมูลแบบฟอร์ม 06 ในพื้นที่ ตลาด โรงเรียนและศาสนาสถาน เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-กรกฎาคม ลงข้อมูลในเว็บ  U2T Tracker
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ วิทยากรที่บรรยายในกิจกรรม ประชาชนทุกท่านในตำบลหนองโสน เเละ ผู้นำชุมชนทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งคณาจารย์ประจำตำบล ที่ให้คำเเนะนำเสมอมา และ ในเดือนกรกฎาคมได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลลงแอป U2T  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้การลงพื้นที่ไม่บ่อยได้อย่างที่ควร

อื่นๆ

เมนู