ข้าพเจ้า​นายภูมิภัทร ทองทัพไทย ประเภทนักษชศึกษา ต.หนองโสน หลักสูตรการส่งเสริมเเละพัฒนาโคกหนองนาโมเดล HS02 ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงานเเละอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 13 เเละ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 ณ ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองโสน เเละ หมู่โสนน้อยพัฒนา ต.หนองโสน  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเเละสิ่งเเวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบเเบบสอบถามให้ข้อมูลที่เป็นจริงเเละตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์เเก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายของโครงการ

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บเเบบสอบถาม บ้าน หมู่ 3 5 8 เเละ 12 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

โดยได้พูดคุยกับ กับชาวบ้านหลายครัวเรือน ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเเละพื้นที่ทำกิน มานานหลายปีเเต่การทำนา ทำไร่นั้น ก็ไม่ได้สร้ารายได้ให้กับชาวบ้านเท่าที่ควร รายได้ที่ได้จากการทำไร่ทำนา ก็เพียงเเต่เป็นรายได้ที่ต้งเอาไปชำระหนี้กู้ยืม จาก ธกส. การทำนาเเต่ละปีนั้นก็ไม่ได้กำไรเท่าไรนัก จากการสอบถามข้อมูลตามเเบบฟอร์ม 01 อาชีพส่วนใหณชญ่ของชาวบ้านหมุ่ 3 5 8 12 มักจะประกอบอาชีพ ทำนาเเละไม่ค่อยมีเงินเก็บเเละส่วนใหญ่มาพร้อมกับหนี้สินจำนวนมาก การได้ข้อมูลมานั้นจึงเป็นการทราบถึงปัญหาที่จะต้องนำไปแก้ไขให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น เเต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาเเละความเข้าใจกับชาวบ้านถึงจะเเก้ไขปัญหาความยากจนได้ ในด้านความต้องการนั้น ส่วนใหญ่ชาวบ้านต้องการไฟฟ้าตามถนน เพราะตกดึกนั้นสรจรกันลำบากเนื่องจากไม่มีไฟส่องสว่าง อีกทั้้งบางหมู่บ้านถนน ยังไม่มีสภาพที่ดีนัก จึงเดินทางลำบากอีกเช่นกัน ทั้งนี้จากลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 นั้นจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายของ โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย อันเป็นความตั้งใจของภาครัฐที่ตั้งใจเเก้ปัญหาเศรษฐกิจตั้งเเต่รากหญ้าเเละปัญหาเศรษฐกิจในทุกระดับ

เเละสุดท้ายขอขอบพระคุณบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การลงพื้นที่นั้นผ่านไปด้วยดี ขอขอบพระคุณครับ

                 

จัดทำโดย กลุ่มนักศึกษา ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู