ข้าพเจ้า นายกฤษณพงษ์ แถวประโคน  กลุ่มประเภทนักศึกษา  ตำบลหนองโสน  อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงไปร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวบ้านทำงานสร้าง “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.นางรอง” ตำบลหนองโสน บ้านโคกว่าน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ทางคณะมีกิจกรรม ยกเสาเอกและเสาโท ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง

           ข้าพเจ้า ทีมงาน และอาจารย์ จึงได้ไปจัดเตรียมสถานที่ก่อนวันมีกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม โดยข้าพเจ้าได้ร่วม ทำการขุนดิน เพื่อรอเอาไว้ฝังเสา ซึ่งมีทั้งหมด 18 ต้น และได้จัดเตรียมสถานที่โดยรอบเพื่อรอวันที่มีกิจกรรม ยกเสาเอกและเสาโท ที่มาถึงในวันที่ 22 นี้ 

     

          เมื่อ ถึงวันที่ 22 มีนาคม ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรม ยกเสาเอกและเสาโท กับทางคณะ และเหล่าชาวบ้านในพื้นที่ข้าพเจ้าได้ร่วมช่วยกิจกรรมช่วงเช้าเล็กๆน้อยน้อย  ไม่ว่าจะเป็นการ ยกต้นไม้ในการจัดเตรียมสถานที่ให้สวยงาม หรือเป็นการปูเสื่อ และได้ร่วมถวายอาหารแก่พระสงฑ์ และเมื่อกิจกรรมช่วงเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ได้ร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสมาชิกทีมงานและชาวบ้าน

    

 

          และเมื่อกิจกรรมทั้งหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมงานหนองโสนได้ร่วมกันเก็บสถานที่ โดยทำการเก็บทุกอย่างที่นำมาจัดงาน ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ เต้น  ถ้วยชามต่างๆ ก็เก็บนำมาล้างทำความสะอาด 

          วันที่ 10 เมษายน ได้ร่วมช่วยชาวบ้านทำการเทพื้นศาลาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง โดยเป็นการช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆ ในพื้นที่

    

อื่นๆ

เมนู