ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สีโกตะเพชร ประเภทกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

หลักสูตร : HS02 โคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม มีการทำกิจกรรมปลูกป่า ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ร่วมกับตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ เข้าร่วมการประชุมการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่านแอปพลิเคชั่น Microsoft Team กิจกรรมทำความสะอาดที่วัดหนองโสน กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ บริเวณคลองโนนตะโก บ้านโคกหว่าน กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และลงพื้นที่ โคกหนองนาจำนวน 4 แปลง ณ พื้นที่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

อาจารย์ได้มีการนัดหมายการลงพื้นที่ ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ เพื่อทำกิจกรรมการปลูกป่า ซึ่งก่อนทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้ได้มีการทำกิจกรรมการเปิดงาน ณ บริเวณโดมของโรงเรียน มีพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบลหนองกง และประธานกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืน เป็นประธานในการทำกิจกรรม หลังจากที่กิจกรรมในบริเวณนี้เสร็จสิ้น ก็ได้แยกย้ายกันไปยังบริเวณการปลูกป่า โดยมีชาวบ้าน ที่ช่วยขุดหลุมเตรียมการปลูกไว้ให้เรียบร้อยแล้ว การปลูกป่าในครั้งนี้ มีต้นไม้ที่ใช่ในการปลูก ได้แก่ ต้นสักทอง ต้องผยูง เป็นหลัก ต้นสักทอง หรือไม้สักทองเป็นไม้โตเร็วปานกลางและเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีลักษณะพิเศษกว่าไม้ชนิดอื่น โดยเฉพาะเนื้อไม้ มอด ปลวก และแมลง ไม่ทำอันตราย เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง ลวดลายสวยงาม เลื่อยไสกบตบแต่งง่าย จึงนิยมใช้ทำบ้านเรือนที่ต้องการความสวยงาม ในสมัยโบราณไม้สักทองหาง่าย ราคาไม่แพง การสร้างบ้านเรือน ใช้ไม้สักทองทำเสาเรือนด้วย เพราะมีความทนทาน สามารถอยู่ในดินได้เป็นเวลานานๆ ปัจจุบันไม้สักทองหายากและมีราคาแพง จึงต้องใช้ไม้สักทองอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยนำไม้สักทองมาเข้าเครื่องฝานเป็นแผ่นบางๆ เพื่อทำเป็นไม้อัดแทนการใช้ไม้สักทั้งแผ่น นอกจากนี้ ยังนำไม้ขนาดเล็ก เศษไม้ ปลายไม้ มาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ แกะสลัก ปาร์เก้ โมเสค วงกบ กรอบและบานประตูหน้าต่าง อย่างไรก็ตามในขณะที่ไม้สักทองในป่าธรรมชาติ กำลังจะหมดไป รัฐบาลก็มีนโยบาย ส่งเสริมให้เอกชนปลูกไม้สักทองจากสวนป่าที่ปลูกขึ้นมาใช้แทนกันได้ แม้ว่า ไม้สักที่ปลูกจะมีลวดลายไม่สวยงามเหมือนไม้สักทองในป่าธรรมชาติ แต่ก็มีความแข็งแรงทนทานเหมือนกัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล: (http://www.satitm.chula.ac.th/ cudbiomap/plants_pages/teak.html)

ส่วนต้นพยูง นั่น ต้นพะยูง จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบช่วงสั้น ๆ มีลักษณะคล้ายกับต้นประดู่ โดยมีความสูงของต้นได้ถึง 25 เมตร เมื่อโตเต็มที่ลำต้นจะมีลักษณะเปลาตรง มีเรือนยอดเป็นรูปทรงกลมหรือรูปไข่ทึบ เปลือกต้นเรียบเป็นสีเทา และล่อนเป็นแผ่นบาง ๆ ส่วนเปลือกด้านในเป็นสีน้ำตาลแกมสีเหลือง เนื้อไม้เป็นสีแดงอมม่วงถึงแดงเลือดหมูแก่ เนื้อละเอียด มีความแข็งแรงทนทาน มีแก่นหอมร้อนและมีรสขมฝาดเล็กน้อย การขยายพันธุ์ที่นิยมทำกันก็คือ การนำเมล็ดมาเพาะให้เป็นต้นกล้า ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและนิยมกันมาก สำหรับวิธีการขยายพันธุ์โดยวิธีอื่น ๆ ก็สามารถทำได้โดยการนำเหง้ามาปักชำ สามารถขึ้นได้ในดินทุกชนิด ทนแล้งได้ดี ต้นพะยูงเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยพบขึ้นกระจัดกระจายทั่วไปตามป่าเบญจพรรณชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าราบ ป่าโปร่ง และขึ้นประปรายทั่วไปทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 100-300 เมตร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล: (https://khaolan.redcross.or.th/พะยูง/)

กิจกรรมการปลูกต้นไม้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น จนถึงเวลาประมาณเกือบเที่ยง ก็ปลูกต้นไม้กันแล้วเสร็จพอดี ก่อนที่จะไปรับประทานอาหารกันที่บริเวณโดมของโรงเรียน โดยอาหารก็มีคณะคุณครูของโรงเรียน ชาวบ้าน ที่จัดหาอาหารมาร่วมช่วยในการทำกิจกรรม บริเวณรับประทานก็มีการจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมกิจกรรม หลังจากรับประทานอาหารแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้แยกย้ายกับกลับ

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้รับแจ้ง ให้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Microsoft Team เพื่อรับฟังการแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน ว่าต้องเขียนบทความให้มีความละเอียด พร้อมทั้งมีการเพิ่มข้อมูลในการรายงานผลในใบรายงานผลประจำเดือน

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แจ้งแก่ ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นให้ลงพื้นที่ทำความสะอาดสถานที่กักกันตัว ณ วัดหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเวลา 09.00 น. พร้อมกันที่วัดหนองโสน ก่อนที่ทางผู้ใหญ่บ้านหนองโสน และทางนายก อบต.หนองโสน นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง จะมาชี้แจงงานว่าจะให้ทำความสะอาด ณ จุดไหนบ้าง และบอกว่าไม่ให้ไป ณ จุดไหน เพราะอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ปฏิบัติงานเอง ก่อนจะให้ภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน พาไปแจกแจงงาน โดยได้มติ คือให้ลงมือทำความสะอาด ที่ โบสถ์ ที่สร้างใหม่ของวัด และบริเวณหน้าศาลา ของวัด ทางข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นก็ได้ลงมือทำความสะอาด โดยได้รับอุปกรณ์จากทางอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้จัดการหาอุปกรณ์ให้ หลังจากเสร็จสิ้นการทำความสะอาดก็ได้มอบอุปกรณ์ที่จัดหามานั้นให้แก่ทางวัดหนองโสน เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป เมื่อกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นลง ก็ได้มีการเลี้ยงเพลพระ ก่อนจะรับประทานอาหารร่วมกัน และแยกย้ายกันกลับ

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้รับนัดหมายจากอาจารย์ โดยขอสมาชิก ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 8 คนในการลงพื้นที่ ณ บริเวณคลองโนนตะโก บ้านโคกหว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำการเตรียมงานการทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น ได้ทำการเตรียมอุปกรณ์ จอบ เสียม เพื่อมาทำการขุดหลุมเพื่อใช้ในการปลูกต้นใน เนื่องในกิจกรรมดังกล่าว ในการเตรียมพื้นที่ ทางชาวบ้านได้มีการไถดินให้เพื่อให้สามารถขุดดินได้ง่าย ชาวบ้าน ได้ช่วยกันร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็ว เพราะเนื่องจากอาการร้อนมาก การขุดหลุมดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว ก่อนจะเสร็จสิ้นหนึ่งฝั่ง แล้วรับประทานอาหารกัน แต่ในช่วงบ่าย ข้าพเจ้าละผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นก็ได้เดินทางกลับก่อน เนื่องจากทางผู้ใหญ่ที่ดูแล บอกว่าอีกฝั่ง ต้องทำการไถดิน และฝังหลักไม้ไผ่ ก่อน จึงจะขุดได้ ซึ่งอาจใช่เวลานาน จึงให้ทางผู้ปฏิบัติงานเดินทางกลับก่อน

ในวันงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันพฤหัสที่ 12 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม รวมไปถึง ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง ตำบลบ้านสิงห์ และตำบลหนองโบสถ์ โดยกิจกรรมได้ดำเนินตั้งแต่เช้ามีการทำพิธี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้  พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง นางสาวเพชรรัตน์ สส.ไตรเทพ งามกมล อบจ.จังหวับุรีรัมย์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายก อบต.หนองโสน นางบังอร ยินดีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หนองกง นายเปลื้อง แผ้วพลสง นายก อบต.หนองยายพิมพ์ นายเดช สวัสดิ์พูน กำนันตำบลหนองยายพิมพ์ นางสาวจตุพร ศรชัย กำนันตำบลหนองกง ร่วมด้วยปลัดกรุณา สวัสดิ์สิง และ ผศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม กิจกรรมดำเนินไปจนเสร็จสิ้น แล้ว ก็เริ่มกิจกรรมการปลูกป่า การปลูกป่าในครั้งนี้ต้นไม้ที่เป็นหลัก ก็คือ ต้นสักทอง พยูง หญ้าแฝก เป็นหลัก ในส่วนของหญ้าแฝก

เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไปหลายพื้นที่ตามธรรมชาติ จากการสำรวจพบว่า มีกระจายอยู่ทั่วโลกประมาณ 12 ชนิด และสำรวจพบในประเทศไทย 2 ชนิด ได้แก่

1.กลุ่มพันธุ์หญ้าแฝกลุ่ม ได้แก่ พันธุ์สุราษฎร์ธานี กำแพงเพชร 2 ศรีลังกา สงขลา 3 และพระราชทาน ฯลฯ

  1. กลุ่มพันธุ์หญ้าแฝกดอน ได้แก่ พันธุ์ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร 1 นครสวรรค์ และเลย เป็นต้น

หญ้าแฝกเป็นหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ หน่อเบียดกันแน่น ใบของหญ้าแฝกมีลักษณะแคบยาว ขอบขนานปลายสอบแหลม ด้านท้องใบจะมีสีจางกว่าด้านหลังใบ มีรากเป็นระบบรากฝอยที่สานกัน แน่นยาว หยั่งลึกในดิน มีข้อดอกตั้ง ประกอบด้วยดอกขนาดเล็ก ดอกจำนวนครึ่งหนึ่งเป็นหมัน แหล่งอ้างอิงข้อมูล: (http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/75 )

เมื่อทำการปลูกต้นไม้เสร็จ ก็มีการรับประทานอาหาร ร่วมกัน อาหารในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือ ร่วมใจของชาวบ้าน คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่จัดทำมาเลี้ยงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ข้าวเม่าที่เป็นเป็นของขึ้นชื่อของตำบลหนองโสน รวมถึงน้ำผลไม้ต่าง ๆ ก่อนจะแล้วเสร็จกิจกรรม ดังกล่าว

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 มีการนัดลงพื้นที่ แปลงโคกหนองนาโมเดล ในตำบลหนองโสนที่เหลือ จากครั้งก่อนที่มีการลงพื้นที่ไปแล้ว โดยในครั้งนี้มีการลงพื้นที่ทั้งหมด 4 แปลง ในแต่ละแปลงที่ลงพื้นที่ จะมีการสัมภาษณ์ และการถ่ายภาพมุมสูง ได้แก่ แปลงโคกหนองนา ดังนี้

แปลงที่ 1 ได้ลงพื้นที่ไปยังแปลงโคกหนองนาของ กำนันบุญทัน ห้าวหาญ ที่อยู่ในพื้นที่ ของบ้านหนองม่วง มีการสัมภาษณ์ เจ้าของแปลง พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ บริเวณการทำโคกหนองนา ภายในพื้นที่ต้นไม้ค่อนข้าง จะโตยากเนื่องจากดินที่แข็งเกินไป แต่สำหรับส่วนนี้ทางกำนัน กำลังหาทางแก้ไขโดยมีการปรึกษา กับทางโครงการอยู่

แปลงที่ 2 เป็นแปลงโคกหนองนาของ นายวงศกร สุดาจันทร์ โดยตั้งอยู่ที่พื้นที่บ้านห้วยพัฒนา ภายในพื้นที่เริ่มมีการปลูกต้นไม้เล็กน้อย แต่มีปัญหาเรื่องของน้ำในสระที่ขุ่น ทางผู้รู้ที่เข้าลงพื้นที่กันเรา ก็ได้มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำน้ำหมัก เพื่อบำบัดน้ำ โดยให้เลือกทำระหว่างการเทน้ำหมักลงไปเลย หรือ จะนำถังน้ำหมักเท เข้าออก ผลัดกัน เพื่อทำให้น้ำนั่นเริ่มใสขึ้น

หลังจากลงพื้นที่ ทั้งสองแปลงแล้วก็ พักรับประทานอาหาร โดยได้เข้ารับประทานอาหาร ที่สวนของ อ.ดนัย (ครูอู๊ด) โดยอาหารที่ทางอาจารย์ได้จัดเตรียมให้ก็มีส้มตำ ไก่ต้ม ฝรั่ง น้ำพริก ฯลฯ โดยเป็นฝีมือของทางภรรยาของอาจารย์ เมื่อรับประทานอาหารแล้ว ก็ได้มีการลงพื้นที่ต่อใน แปลงต่อไป

แปลงที่ 3 เป็นแปลงของนางเปรมวิกา คนงาม ตั้งอยู่ในเขตบ้านหนองโสน ในแปลงนี้เป็นแปลงที่กำลังไปได้ดี ได้ดีในที่นี้หมายถึงว่า ต้นไม้กำลังเจริญเติบโต น้ำอาจจะขุ่นบ้าง แต่โดยรวมถือว่ายังไม่พบปัญหาอะไรมากนัก ในส่วนของแปลงสุดท้ายนั่น

แปลงที่ 4 เป็นแปลงของนางจิตรานุช โพธิ์หิรัญ อยู่ในพื้นที่บ้านระนามพลวง เป็นแปลงที่สมบูรณ์ เลยก็ว่าได้ ต้นไม้เติบโตเต็มที่ ดินอุดมสมบูรณ์ น้ำใส น้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรผสมผสาน ผัก ผลไม้ที่ปลูกกำลังจะได้ผลผลิต หรือกำลังเจริญเติบโต หลักจากทำการลงพื้นที่ครบทั้ง 4 แปลงแล้ว ก็ได้ทำการแยกย้ายกันกับ

จากการทำกิจกรรมในเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยถือว่าเยอะเลยทีเดียวในการลงกิจกรรมในเดือนนี้ แต่ข้าพเจ้าก็คิดว่าถือว่าคุ้มค่า เพราะข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำกิจกรรม ว่ามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ และสามารถต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั่นต่อไปได้ การทำแปลงโคกหนองนานั้น จะเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ที่ ทำในระยะยาว ส่งผลระยะยาว มีผลผลิต รายได้ที่ตามมา แต่การเริ่มทำอาจจะต้องใช่เวลา กว่าทุกอย่างที่ทำอยู่จะลงตัว จากผลความข้างต้องหากข้าพเจ้า อ้างอิง หรือเขียนบทความใดที่ไม่เหมาะไม่ควร ข้าพเจ้า ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู