ข้าพเจ้านาย ภูมิภัทร ทองทัพไทย ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ประจำตำบล หนองโสนได้ลงพื้นที่ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อพ่อเเละ ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในโครงการ U2T ต้านภัยโควิดซึงเป็นในช่วง COVID- 19 WEEK เป็นการตระหนักถึงภัยร้ายของโรคระบาดโควิด  เพราะการฉีควัคซีนนั้นเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด ซึ่งประชาชนในตำบล หนองโสนให้การร่วมมือเป็นอย่างดีเเละมีประชาชนหลายท่านที่ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนแล้ว ร่วมทั้งพูดนำชุมชนในหลายๆ หมู่ก็ฉีควัคซีนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในกับลูกบ้านและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี โดยกลุ่มนักศึกษา ของข้าพเจ้าได้ลงไป ติดป้ายรณรงค์ การต้านโควิดในหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลหนองโสน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงประชาชนทุกๆท่านได้ทราบถึงข้อดีของการฉีดวัคซีนและข้อปฎิบัติเพื่อป้องกันโรคโควิด ประชาชนทุกหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ ข้าพเจ้าได้ร่วมปลูกป่า ที่โรงเรียนหนองยายพิมพ์ เป็นการปลูกป่าที่เป็นการวางรากฐานในอนาคต ที่ประชาชนในบริเวรนั้นจะได้มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นการร่วมเเรงร่วมใจกันหลายฝ่าย ในการลงพื้นที่ปลูกป่าครั้งนั้น เป็นการปลูกป่าที่ได้ทั้งความสามัคคีระหว่างผู้ปฎิบัตรงานในโครงการ U2T เเละ ประชาชนใน ตำบลหนองโสน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ได้ระบาด ทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะไม่อาจทำได้ตามแผนที่กำหนดในเดือน พฤษภาคม เนื่องด้วยผู้นำชุมชนไม่ได้อนุญาต ให้กลุ่มของข้าพเจ้าลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เเต่ด้วยเดือนมิถุนายน ผู้นำชุมชน ได้อนุญาตให้ลงพื้นที่ได้แล้ว จึงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายนเเทน ในการลงพื้นที่นั้นได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในชุมชนในหลายด้านเมื่อโครงการ U2T ได้ลงสู่ตำบล ประชาชนได้ประโยชน์จากลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างมาก
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ประชาชนทุกท่านในตำบลหนองโสน เเละ ผู้นำชุมชนทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู