ข้าพเจ้า นางสาวนราทิพย์ อู่เสือพะเนาว์ ประเภทนักศึกษา ต.หนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2064 เวลา 13.00 น. ณ.บ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ในเวลา 13.00 น. โดยมีการแบ่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกันว่าทำหน้าที่อะไรในการที่ต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้จากแบบถามตามแบบที่ได้มาไปพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของชาวบ้าน และเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน

 

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บข้อมูล ตามแบบสอบถาม

ได้พูดคุยกับ นางสมพง พุ่มพวง ซึ่งเป็นเจ้าบ้านและคนในพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้าน โดยได้มีการพูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับการทำไร่ทำนา และปัญหาที่เกิดขึ้น โดย นางสมพง พุ่มพวง ได้ทำการเช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตรจำนวน7ไร่ และได้มีการนำเงินทุนที่เก็บมาลงทุนทำไร่เพิ่มเติม โดยภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะปลูก มัน ทำสวน เช่นส้มโอ เพื่อเป็นที่อยู่ทำกินของคนในครอบครัว ไม่ได้มีการค้าขายผลผลิตทีี่ทำแต่นำไปใช้เลี้ยงชีพในชีวิตประจำวัน

 

อื่นๆ

เมนู