ข้าพเจ้านางสาว ภรภัทร บาลศรี  ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร  การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดHSO1  วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ให้กลุ่มประชาชนมาปลูกป่าที่ริมคลองเนินตะโก หมู่บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทุกคนเข้าประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดประชุมชี้แจงงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ เวลา 13.30 น.  วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. กลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บภาพถ่ายงาน บันทึกวิดีโอ

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มประชาชนมาปลูกป่าที่ริมคลองเนินตะโก หมู่บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง และศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2 ชนิดของต้นไม้มีดังนี้ หญ้าแฝก ยางนา พะยูง เป็นต้น ซึ่งพวกเราได้เริ่มการปลูกต้นไม้มีชาวบ้านหรือกลุ่มตำบลหนองโสนและเจ้าอาวาสวัดหนองตาไก้พลวงมาร่วมการปลูกต้นไม้กับเราในครั้งนี้ ลงพื้นที่การปลูกป่าในครั้งนี้เต็มไปด้วยความตั้งใจและอดทนกับแดดที่ร้อนแรง ซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีเห็นพวกเราเต็มที่ในการปลูกต้นไม้กลางแดดที่ร้อนแรง ผู้ใหญ่ใจดีเหมารถไอติมแท่งให้พวกเราได้กินฟรีเพื่อเติมแรงในการปลูกต้นไม้ การปลูกต้นไม้จนกระทั่งแล้วเสร็จเวลา 11.50 น. ถึงเวลาพักกลางวันและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีชาวบ้านจากตำบลหนองโสนเป็นเจ้าภาพทำอาหารกลางวัน มีดังนี้ ไก่ทอด ส้มตำ ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว และน้ำเปล่า เป็นต้น ระหว่างรอคิวตักอาหารมีการเว้นระยะห่างได้ดีหรือการนั่งแยกกันคนละมุม การจัดกิจกรรมการปลูกป่าในวันนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทุกคนเข้าประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดประชุมชี้แจงงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ เวลา 13.30 น. มีการเช็คชื่อก่อนชี้แจงงาน อาจารย์ให้สร้างห้องของตนเองในไดรฟ์และส่งไฟล์ภาพและวิดีโอเป็นของตนเองเพื่อที่จะทำให้สะดวกแก่การตรวจงานของอาจารย์ ได้มอบหมายงานให้แต่ละตำบลให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพหรือวิดีโออย่างน้อย 3 รูป หรือ 3 วิดีโอ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด  กลุ่มประชาชนได้เก็บข้อมูลมีทั้งหมด 3 หมู่คือ หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เป็นต้น

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. กลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจและถ่ายงานเก็บภาพ วิดีโอ กลุ่มประชาชนมีการจัดหน้ากากอนามัยแจกชาวบ้านในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ 1 คนต่อ 10 ชิ้น แจกทั้งหมด 3 หมู่ด้วยกันคือ บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 2  บ้านบุตาสุ่ม หมู่ที่ 3 และบ้านหนองโจดหมู่ที่ 4 เป็นต้น  ก่อนเริ่มดำเนินการลงพื้นที่พวกเราได้รวมกลุ่มกันที่สำนักสงฆ์บ้านหนองเสม็ดหนองปรือ พื้นที่ที่เราลงลำดับแรกจะเป็นบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 2 สำนักสงฆ์บ้านหนองเสม็ดหนองปรือ สำรวจพื้นที่ในวัดและสอบถามแบบสำรวจจากพระอาจารย์ พระอาจารย์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งถวายหน้ากากอนามัยให้พระอาจารย์ 1 กล่อง และเก็บภาพ บันทึกวิดีโอเป็นอันเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้น ไปต่อที่หมู่บ้านบุตาสุ่มหมู่ที่ 3 เก็บภาพสถานที่โรงเรียนหลังจากนั้นพวกเราได้ออกจากสถานที่โรงเรียนมาชุมชนบ้านบุตาสุ่มเพื่อเก็บแบบสำรวจอีกครั้งพร้อมอัดวิดีโอและถ่ายภาพ ณ เวลา 14.00 น. พวกเราเดินทางเก็บข้อมูล บ้านหนองโจด หมู่ที่ 4 และวัดใกล้เคียงต่อจากนั้นเพวกเราได้ไปที่หมู่สุดท้ายคือบ้านหนองเสม็ดพวกเราแวะรับประทานก๋วยเตี๋ยวเพื่อเติมแรงไปสำรวจเก็บข้อมูลแบบสอบถามต่อ เวลาต่อมา 14.50 น . พวกเรารับประทานอาหารเสร็จ พวกเราได้เริ่มสอบถามแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวและชาวบ้านระแวกนั้น ชาวบ้านมีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมีการพูดสนทนา เว้นระยะห่างได้ดี  วันนี้พวกเรากลุ่มประชาชนได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย ( ประเมินรอบเดือนกันยายน ) 

1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า

  • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
  • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่

2.  มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับศาสนสถาน ( ประเมินรอบเดือนกันยายน )

1. มีการคัดกรอง ผู้นำทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เข้าร่วมประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา หากมีอาการไข้หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บ คอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ขอความร่วมมือไม่เข้าร่วมกิจกรรม/พิธีกรรมทางศาสนาและแนะนำไปพบแพทย์ หรือไม่

2. กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็น หรือไม่

แบบสำรวจชุดที่ 3สำหรับตลาด ( ประเมินรอบเดือนกันยายน )

1. กำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ พร้อมทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ ลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที หรือไม่
2. มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ หรือไม่

แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน ( ประเมินรอบเดือนกันยายน )

1.
มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่
2. มีมาตรการสังเกตอาการเสียงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล สำหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษาหรือไม่

สรุปผลการทำงานเดือนกันยายน ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจภายในหมู่บ้านมีการดูแลสุขอนามัยเป็นอย่างดีได้มีการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด  การสำรวจครั้งนี้ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือทุกครั้ง การปฏิบัติงานครั้งนี้ไม่ค่อยสะดวกมากนักยังเป็นอุปสรรคของการลงพื้นที่ในแต่ละเดือน ดิฉันเห็นความอดทนของทีมงานและเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่ดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน ติดปัญหาตรงไหนทีมงานก็จะมีการช่วยเหลืออยู่เสมอ การทำงานในเดือนกันยายนนี้และอยู่ในระหว่างสถานการณ์ COVID-19 พวกเราทำงานกันได้ดีอย่างเช่นเคย รักษาสุขภาพ และการทำงานลุล่วงไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู