ข้าพเจ้านางสาว ภรภัทร บาลศรี  ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร  การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดHSO1 ได้ลงพื้นที่ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564  พิธียกเสาเอก-เสาโท ทุกคนช่วยงานต่างๆ  เช่น เสิร์ฟน้ำ อาหารว่างเเขกที่มาร่วมงาน  เสิร์ฟอาหาร เก็บเต๊นท์และโต๊ะเก้าอี้หลังเสร็จงานและ วันที่ 7 เมษายน 2564  ที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ห้องประชุมอาคาร 25 ชั้น 2  อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดหมาย Present งานตามที่นัดหมายกันไว้

ดิฉันและเพื่อนร่วมงานองค์กรตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองโสน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธียกเสาเอก-เสาโท ครั้งนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง งานจะจัดให้มีการเลี้ยงพระจัดกับข้าวและอาหารว่างให้แขกที่มาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ มีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมพิธียกเสาลงหลุมและมีการนำดอกดาวเรืองใส่ไปในใบบัวเพื่อโรยหน้าดาวเรืองลงแต่ละหลุมเพื่อเป็นศิริมงคลแก่การสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาที อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมงานและให้ผู้ปฏิบัติงานนำเสนองานตามกลุ่มของตน ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2  กลุ่มมานำเสนองานเป็น Powerpoint โดยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิต และกลุ่มประชาชน การนำเสนองานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีการนำเสนอครั้งนี้จะมี มีหัวข้อดังนี้
1.การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบรายงาน  2.สิ่งที่ได้จากการทำงาน  3.ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  4.ข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการทำงาน  การลงพื้นที่ทำให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละหมู่บ้านนั้นๆ หมู่บ้านแต่ละหมู่นั้นจะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน อย่างเช่น หมู่บ้านโนนศาลา จุดเด่น ผู้นำโดดเด่น จุดด้อย ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ เพราะฉะนั้นเป็นอุปสรรคของแต่ละหมู่บ้าน  ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้ส่วนนี้ไม่สามารถออกไปขายของหรือทำงานนอกตัวเมืองได้ ทำให้ชาวบ้านไม่มีอาชีพเสริมและขาดรายได้  ข้อเสนอแนะ มีการอยากให้มีเสื้อทีมหรือป้ายชื่อเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวบ้านมากขึ้น

สรุปผลรายงาน การเรียนรู้ถึงการเข้าสังคมการได้รู้จักการทำงานของแต่ละกลุ่มเข้าใจผู้ร่วมงานและอยู่ร่วมกัน ได้ฝึกทักษะการพูดหน้าผู้คนเยอะๆ เห็นความแตกต่างการทำงานและนำมาแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดดีๆ การนำเสนองานในแต่ละครั้งจะเป็นผลประโยชน์ให้พวกเราได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขงานของเราที่บกพร่องให้ดูเรียบง่ายหรือ Amazing มากขึ้น การนำเสนองานจะมีการพัฒนาไปกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู