สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวหทัยทิพย์ เรืองสำราญ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่
ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร HS01การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
วันอาทิตย์ ที่28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา09.00น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันได้เข้าร่วมอบรมการทําปุ๋ยหมักชีวภาพจากวิทยากรผู้ชำนาญการ โดยมีคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและคนในชุมชนตำบลหนองกง หมู่ที่ 1 เข้ารับฟังและเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนว่านิยมใช้ปุ๋ยชนิดใดในการทำเกษตรพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยคอกในการทำเกษตรและปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ปุ๋ยหอยเชอรี่ เป็นที่นิยมมากในชุมชนตำบลหนองกง หมู่ที่ 1

เวลา10.00-11.00น. ได้ทำการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากท่านวิทยากรผู้ชำนาญการได้สาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้แก่ประชาชนคณะอาจารย์ นักศึกษาและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เช่นการทำปุ๋ยหมักแบบอัดเม็ดชนิดหัวระเบิด ซึ่งมีส่วนประกอบและวิธีการใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพดังนี้
ส่วนประกอบของปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด (ชนิดหัวระเบิด)
1.ปุ๋ยดินไผ่ 3 ช้อนโต๊ะ
2.รำอ่อน 3 ช้อนโต๊ะ
3.น้ำตาลทรายแดง 3 ช้อนโต๊ะ
4. น้ำ 1 ลิตร
นำส่วนประกอบทั้ง 4 ชนิดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปั้นเป็นก้อนห่อกระดาษทิ้งไว้ประมาณ 7 วันสามารถนำมาใช้กับพืชผลทางการเกษตรได้
ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด (ชนิดหัวระเบิด)
1.ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชการแตกหน่อ แตกใบ
2.เร่งรากป้องกันการเน่าเสียของรากพืช
3.รักษารากฝอย บำรุงดอก

อื่นๆ

เมนู