ข้าพเจ้า นางสาวทรายแก้ว ทองทับพันธ์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานกลุ่มประชาชน ชาวบ้านสามหนอง ( หนองยายพิมพ์ หนองโสน หนองกง ) หน่วยงานราชการ นำทีมโดย พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พวกเราทุกคนได้ร่วมแรงรวมใจปลูกป่าสร้างคุณค่าให้แผ่นดิน จึงทำให้บริเวณสองฝั่งคลองเนินตะโกความยาว 1 กิโลเมตรกว่าๆ เต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด เช่น ยางนา พะยูง สัก ตะเคียน หญ้าแฝก เป็นต้น นับจากนี้อีกไม่นาน สถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของ “คนพันธ์ T (Trees)” และเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านป่าชุมชนอย่างแน่นอน
สิ่งที่ได้จากการปลูกป่าครั้งนี้คือ
• ปลูกฝังความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ
• สร้างความสามัคคีในชุมชน
• ช่วยอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติรวมถึงป่าไม้ที่สำคัญ
• เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชน

วันที่ 5 กันยายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet โดยอาจารย์ได้แบ่งงานให้กลุ่มประชาชน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มนักศึกษา ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

1.แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย
2.แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน
3.แบบสำรวจสำหรับตลาด
4.แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน
พร้อมทั้งแอดมินได้สร้างไดร์ฟสำหรับส่งไฟล์ภาพและวิดิโอในแต่ละเดือน เพื่อสร้างความสะดวกในการจัดเก็บไฟล์และนำไฟล์ต่างๆมาใช้งานประกอบการจัดทำวิดิโอประจำเดือน

วันที่ 12 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานกลุ่มประชาชน ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจตามที่อาจารย์หลักสูตรได้มอบหมายให้ ซึ่งข้าพเจ้าพร้อมทีมงานได้สำรวจหมู่บ้านหนองเสม็ด หมู่บ้านบุตาสุ่ม หมู่บ้านหนองโจด จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่าประชาชนในหมู่บ้านมีความตระหนักในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างดี สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และยังเฝ้าระวังบุคคลในครอบครัว หากมีอาการตัวร้อน ไอ หายใจหอบเหนื่อย ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น จะรีบนำส่งพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป
สิ่งที่เน้นย้ำเสมอเมื่อลงพื้นที่คือวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
• รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น แม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ป่วยก็ตาม
• สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดหรือเว้นระยะห่างไม่ได้
• หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิด พยายามอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งและอากาศถ่ายเทสะดวก เปิดหน้าต่างเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิด
• ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
• รับวัคซีนเมื่อได้รับสิทธิ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในพื้นที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
• ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
• เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

 

อื่นๆ

เมนู