ข้าพเจ้า นายรัชชานนท์ เทพวงศ์ษา ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด HSO 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์เพื่ออบรมเกี่ยวกับปุ๋ยมูลไส้เดือน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนของตำบลหนองยายพิมพ์ โดยวิทยากร นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง กำนันตำบลหนองยายพิมพ์ และ นายสำราญ สาทิพย์จันทร์ หัวหน้าคุ้ม 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนนั้นมี 2 วิธี คือการเลี้ยงในบ่อปูนซีเมนต์และการเลี้ยงในกะละมังโดยวิธีการนั้นเหมือนกันจะต่างกันตรงที่การเตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงในบ่อปูนซีเมนต์นั้นต้องนำต้นกล้วยตัดเป็นท่อนมาใส่ในบ่อแล้วใส่น้ำลงไปในบ่อประมาณ 20 วันเพื่อลดค่าความเค็มของปูน

การเลี้ยงมีอุปกรณ์ดังนี้

1. กะละมัง หรือบ่อปูนซีเมนต์

2. ไส้เดือนพันธุ์ AF

3. เศษผัก หรือต้นกล้วยเพื่อเป็นอาหารสำหรับไส้เดือน

4. กากมะพร้าว

5. มูลวัวแช่น้ำ

ขั้นตอนเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง

เจาะรูบริเวณก้นกะละมังเพื่อระบายน้ำเมื่อรดน้ำใส่มูลวัวเพื่อไม่ให้มูลวัวแห้งและร้อนหากร้อนหรือแห้งนั้นก็จะทำให้ไส้เดือนตายได้

ผสมมูลวัว 70% กากมะพร้าว 30% เพื่อใส่ในกะละมังประมาณครึ่งกะละมัง นำไส้เดือนลงไปในกะละมังที่ใส่มูลวัวไว้ประมาณ 3 – 4 ขีดโดยรดน้ำเพื่อให้ความชื้นให้กับมูลวัวประมาณ 3 – 4 วันต่อครั้งหรือแล้วแต่สภาพอากาศ

การเลี้ยงนั้นให้เลี้ยงไว้ในพื้นที่ที่เย็นอาจจะเลี้ยงไว้ใต้ต้นไม้และสร้างหลังคาเพื่อกันความร้อนจากสภาพอากาศหรือสร้างโรงเรือนเพื่อเพาะเลี้ยงไส้เดือน

สำหรับการให้อาหารนั้นจะให้อาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ต่อครั้งตามโอกาสที่ไส้เดือนจะกินหมดในส่วนอาหารนั้นจะเป็นเศษอาหาร ต้นกล้วย ผัก ผลไม้ก็ได้

การเก็บมูลไส้เดือนนั้นสามารถเก็บได้เมื่อครบ 1 เดือนหลังจากที่นำไส้เดือนลงมูลวัวครั้งแรก หลังจากนั้นก็สามารถเก็บได้ สัปดาห์ละครั้งโดยใช้มือกวาดบริเวณหน้าดินแล้วนำมาร่อนใส่กะละมัง

หลังจากนั้นก็นำมาผึ่งลมให้แห้งประมาณ 1 วันแล้วนำมาบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่าย

ประโยชน์ของมูลไส้เดือน

-มีธาตุอาหารสูง เป็นอินทรีย์ 100% ปลอดสารพิษ

-ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา

-ไม่ทำให้รากไหม้ในพืช แม้ใช้ในปริมาณมาก

-ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและดินก้นบ่อ ในบ่อปลา บ่อกุ้ง

วิธีใช้

-ไม้กระถาง ไม้ดอก ไม้ประดับ นำมูลไส้เดือนโรยโคนต้น 1 – 2 ช้อนชา ทุก ๆ 7 – 15 วัน

-ไม้ผล ไม้ยืนต้น โรยรอบ ๆ โคนต้น 1 – 3 กิโลกรัมต่อต้นทุก ๆ 3 – 4 เดือน

-ใช้เป็นส่วนผสมดินปลูก มูลไส้เดือน 1 ส่วน ต่อวัสดุปลูก 3 ส่วน

โครงการ U2T ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ส่งมอบโลโก้ตรายายพิมพ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ โดยได้รับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 4 – 5 ธันวาคม 4564 ข้าพเจ้าได้รวบรวมไฟล์รูปภาพและวิดีโอจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อทำการตัดต่อวิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 สำหรับตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนองรอง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู