ข้าพเจ้านางสาวสุธิตา สุพันธ์ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติตำบลหนองยายพิมพ์ลงพื้นที่ ศาลาประชาคมบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรม การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน วิทยากร นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง กำนันตำบลหนองยายพิมพ์ และ นายสำราญ สาทิพย์จันทร์ 

วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตปุยมูลไส้เดือน

– บ่อปูนซีเมนต์

– ปูนทรายและฝ่ารองบ่อ

– ต้นกล้วย

– กากมะพร้าว

– มูลวัวแช่น้ำ

– ไส้เดือนพันธ์AF

วิธีการทำ

ใส่ฝ่ารองบ่อในบ่อปูนซีเมนต์ให้เรียบร้อยและแจะรูข้างบ่อเพื่อระบายน้ำ ต่อมานำต้นกล้วยใส่ในบ่อประมาณ 20 วัน เพื่อลดความเค็มของปูน จากนั้นนำมูลวันลงไปในบ่อซีเมนต์ แล้วรดน้ำเรื่อยๆ ประมาณ 14 วัน เพื่อล้างความร้อนในมูลวัว เมื่อมูลวัวเย็นลงแล้วจากการวัดด้วยมือ ใส่ไส้เดือนลง จากนั้นรดน้ำเรื่อยๆ ส่วนน้ำที่ได้จากการรดไส้เดือนสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้ การร่อนมูลไส้เดือนแยกออกจากมูลวัว ผึ่งลมไว้ประมาณ 1 วัน ก่อนบรรจุลงถุงเพื่อจำหน่าย

วิธีใช้

1. ไม้กระถาง ไม้ดอก ไม้ประดับ โรยโคนต้น 1-2 ช้อนโต๊ะ ทุกๆ 7-15 วัน

2. ใช้เป็นส่วนผสมดินปลูก มูลไส้เดือน 1 ส่วน : วัสดุปลูก 3 ส่วน

3. ไม้ผล ไม้ยืนต้น โรยรอบโคนต้น 1-3 กิโลกรัมต่อต้น ทุกๆ 3-4 เดือน

ประโยชน์มูลไส้เดือน

-มีธาตุอาหารสูง เป็นอินทรีย์ 100 % ปลอดสารพิษ

-ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา

-ไม่ทำให้เกิดรากไหม้ในพืช แม้ใช้ในปริมาณที่มาก

-ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและดินก้นบ่อ ในบ่อปลา บ่อกุ้ง

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู