ข้าพเจ้านายเรวัต โกติรัมย์ กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHSO1

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานของข้าพเจ้า และอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น ณ วัดหนองตะไก้พลวง ข้าพเจ้าและทีมงานของข้าพเจ้า ได้ไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานโดยได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดไปถวายวัด เมื่อไปถึงข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายหน้าที่จากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทำความสะอาดในแต่ละจุดตามบริเวณวัด โดยทีมนักศึกษาได้รับมอบหมายทำความสะอาดห้องน้ำ ข้าพเจ้าและทีมงานนักศึกษาได้ทำความสะอาดห้องน้ำ กวาดบริเวณรอบๆห้องน้ำและพื้นที่ใกล้เคียง หลังจากกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าก็เข้าไปถูพื้นในบริเวณห้องครัวของวัด ทุกคนช่วยกันทำงานด้วยความสามัคคีกันเป็นอย่างมาก

หลังจากที่ทุกคนได้ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรก็ได้เรียกรวมตัวกันที่ศาลาวัด เมื่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนรวมตัวกันเสร็จเรียบร้อย อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานก็ได้ถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อถวายสังฆทานเสร็จแล้วพระภิกษุสงฆ์ก็ได้นำสวดให้พรแก่ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ต่อจากนี้ก็ได้มีการฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม (ทองใส คเวสโก) เจ้าอาวาสวัดหนองตาไก้พลวง เมื่อเวลา 12.00 น อาจารย์ประจำหลักสูตร และทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้รับประทานอาหารร่วมกันที่ศาลาวัด

เมื่อถึงเวลา 13.00 น อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นำผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง เดินทางไปที่ ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ เพื่อบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ผู้ที่กักตัวเนื่องด้วยบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและบุคคลที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดอื่น ตามสถานการณ์การณ์ covid 19 ในปัจจุบัน เมื่อไปถึงวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้ นำข้าวสารอาหารแห้งจากหลังรถของข้าพเจ้า ไปถวายแก่เจ้าอาวาสวัด เพื่อนำอาหารไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลที่กักตัว และทำการถ่ายภาพและรับพรจากเจ้าอาวาส

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมนักศึกษาได้ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำแบบสอบถามในเรื่องที่พัก ตลาด โรงเรียน และวัด ว่ามีการป้องกันโควิด-19 ตามที่ได้กำหนด

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านออนไลน์ หลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ ความแตกต่างระหว่างสัญญา ค้ำประกัน จำนอง จำนำ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ อารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องต่างๆในการใช้กฎหมายอย่างถูกวิธี และนำมาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเรื่องที่ให้ความรู้นั้นจะเป็นปัญหาที่พบทั่วไปในชุมชน เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้นั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู