ดิฉันนางสาว สุทธิรัตน์ ม่วงนางรอง ประเภท กลุ่มบัณทิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

    วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดิฉันเเละผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ หนองกง ร่วมโครงการ “บวร-พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ที่บริเวณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ต.หนองยายพิมพพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณพื้นที่ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับชุมชน โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมคณะ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ผู้นำชุมชน ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง และตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง ชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีพื้นที่ ในการปลูกป่า ในครั้งนี้ 7 ไร่ จำนวนกล้าไม้ 1,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นแคนา ต้นสักทอง และ ต้นพะยุง การจัดกรรมกิจปลูกป่าในดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ดิฉันเเละกลุ่มผู้ปฎิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกงได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงรุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัดตาไก้พลวง ต.หนองกง อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้กระจายกำลังทำความสะอาดลานวัด ห้องน้ำ ศาลาสวดอภิธรรมและเมรุ นอกจากทำให้วัดดูสะอาดตาแล้ว ยังเป็นการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในศาสนสถาน ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญ ที่ชาวบ้านมาทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันอยู่เป็นประจำอีกด้วย

 

   วันที่ 1สิงหาคม 2564 13.00-14.00 น.ได้ร่วมบริจาคสิ่งของที่สถานกักตัววัดป่าอัมพวันคุณณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมนำสิ่งของจำเป็นเช่น อาหารเเห้ง ข้าวสาร ยา เเละปัจจัยถวายท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ เพื่อส่งต่อประชากรที่มากักตัวที่วัดซึ่งเป็นสถานที่กักตัว เนื่องมาจากสถานการณ์โควิค-19 แม้ขณะนี้ ยังไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะจบลงเมื่อไหร่ ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อแค่ไหน แต่การเป็น”ผู้ให้” จะช่วยคลายทุกข์ให้กับ “ผู้รับ” ในช่วงวิกฤติได้ไม่มากก็น้อย แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่พร้อมจะแบ่งปันให้กับชุมชนต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

 

     วันที่ 12 สิงหาคม  2564 ดิฉันเเละผู้ปฎิบัติงานได้ไปร่วมปลูกป่าที่บริเวณคลองเนินตะโก บ.โคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง ความยาวตลอดริมคลองประมาณ 1 กิโลเมตร โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้มีท่านพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านส.ส.ไตรเทพ งามกมล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการและท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งนี้มากมาย เช่น ท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านปลัด ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสามหนอง (หนองโสน / หนองกง / หนองยายพิมพ์) มาร่วมปลูกป่าเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น ก็ยังมีผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และทีมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นแก้ปัญหาให้กับราษฎร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณก่อตั้งโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โครงการป่ารักน้ำ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สายพระเนตรอันกว้างไกล ล้วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น พระปรีชาสามารถและพระราชวิริยอุตสาหะ ช่วยดับความทุกข์ร้อนโพยภัย นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นโดยถ้วนหน้า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพสกนิกร จึงทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่สถิตสถาพรอยู่กลางใจพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน”และรักษ์ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้คงอยู่คู่เคียงโลกตลอดไป

วัตถุประสงค์ในการปลูกป่า ครั้งนี้

1. เป็นการปลูกฝังความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ

2. เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน

3. เป็นการช่วยอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติรวมถึงป่าไม้ที่สำคัญ

4. เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชน

 

    วันที่14 สิงหาคม  2564 ดิฉันเเละผู้ปฎิบัติงาน ได้ร่วมอบรบหลักสูตรกฏหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ว่าด้วยบุคคลเเละทรัพย์ ความเเตกต่างระหว่างสัญญา ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีพิพัฒน์ เเละ อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ จากการอบรบทำให้ทราบถึง การค้ำประกัน  การจำนอง การจำนำ

1.การค้ำประกัน คือ การที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเข้าผูกพันต่อเจ้าหนี้รับผิดในการชำระหนี้ หากลูกหนี้ไม่ชำระ

2. จำนอง คือ การที่บุคคลหนึ่งเอาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์บางชนิด ไปตราไว้เป็นประกัน การชำระหนี้ โดยมิต้องส่งมอบทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้

3.การจำนำ คือ การที่ลูกหนี้ หรือบุคคลภายนอกได้ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้เเก่เจ้าหนี้ เพื่อประกันการชำระหนี้ ทรัพย์ที่จำนอง จำนำ จะต้องเป็น ทรัพย์อันที่ระบุโดยเฉพาะเจาะจง

    วันที่ 15 สิงหาคม  2564  ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเเบบที่อยู่อาศัย ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ระบาดของโควิค-19 เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิค-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลหนองยายพิมพ์ที่ไปทำงานในพื้นที่สีเเดงเข้ม  ได้เดินทางมากักตัวที่บ้านเกิด ตำบลหนองยายพิมพ์ มีสถานที่กักตัว 2 จุด คือ 1. วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์  2.วัดป่ามหาวัน  ซึ่งอยู่ในความดูเเลของเจ้าหน้าที่อสม. จากการสำรวจหลายครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนเคย ทำให้ขาดรายได้ทันที ขณะที่รายจ่ายและภาระหนี้สินยังคงมีตามปกติ

อื่นๆ

เมนู