ดิฉันนางสาวอุทัยทิพย์ บุญญาคุณานนต์ ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ดิฉันขอนำเสนอการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ 2564 ดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.40 น. ดิฉันและผู้ปฏิบัติงาน U2T ในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน  ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team (ไม่ต้องมี account microsoft) ตามกำหนดต่อไปนี้

13.00 น. ตำบลในความดูแลของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะครุศาตร์

13.40 น. ตำบลในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์ฯ

14.20 น. ตำบลในความดูแลของคณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์

15.00 น. ตำบลในความดูแลของคณะวิทยาการการจัดการ ตำบลแสลงโทน ตำบลโคกย่าง และตำบลหินลาด

15.40 น. ตำบลในความดูแลของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยกเว้น ตำบลแสลงโทน ตำบลโคกย่าง และตำบลหินลาด

โดยมี ดร. ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด สรุปใจความในการประชุมได้ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องลงชื่อเข้า-ออกทุกครั้ง หากลืมเกิน 3 ครั้งจะต้องถูกตัดค่าจ้างตามสัญญารายวัน
2. ผู้ปฏิบัติงานต้องแก้ไขลิงค์บทความให้ขึ้นต้นด้วยเดือน ตามด้วยชื่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของส่วนกลาง
3. การเขียนรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนต้องแนบรูปลงเวลาเข้า-ออก ของตนเอง

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 ดิฉันพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ ณ วัดหนองตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำกิจกรรม U2T รุกคลีนพื้นที่ ทำความสะอาดวัด โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดวัดตามจุดต่างๆ ซึ่งจะมีทั้งกวาดลานวัด กวาดถูศาลาการเปรียญ ทำความสะอาดห้องน้ำวัด กวาดถูพระอุโบสถ กวาดบริเวณพระเมรุ ในเวลาต่อมาได้ร่วมถวายเพลพระพร้อมกับฟังเทศนาธรรม โดยพระอาจารย์พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดหนองตาไก้พลวง จากนั้นดิฉันและผู้ปฏิบัติงาน ได้ทำการแยกพันธุ์กล้าไม้ต่างๆ ได้แก่ ต้นสักทอง ต้นยางนา ต้นพะยูง ต้นตะเคียนทอง เพื่อเตรียมพร้อมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา 13.00 น. ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เเละผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ โครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งปัจจัย ถวายแด่ท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ วราสโภ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่กักกันตัว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ตำบลหนองกง /ตำบลหนองโสน /ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชน ได้ทำแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases ) ประจำเดือนสิงหาคม โดยพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มประชาชน คือ หมู่ 2 บ้านหนองเสม็ด หมู่ 3 บ้านบุตาสุ่ม และหมู่ 4 บ้านหนองโจด ซึ่งแบบสำรวจประกอบไปด้วย
1.แบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัย
2.แบบสำรวจ สำหรับตลาด
3.แบบสำรวจ สำหรับศาสนสถาน
4.แบบสำรวจ สำหรับโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ดิฉันพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ “ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ” ผ่านระบบออนไลน์ ( Google Meet) วิทยากร โดย ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ และอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ ทั้งนี้ทุกคนที่เข้าอบรม จะได้รับเกียรติบัตรในวันส่งงาน ณ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู