ดิฉันนางสาว สุทธิรัตน์ ม่วงนางรอง ประเภท กลุ่มบัณทิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

    วันที่  5 กันยายน 2564 เวลา 13.30  ดิฉันเเละกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ประชุมออนไลน์ เพื่อชี้เเจ้ง งานที่ต้องปฏิบัติในเดือนกันยายน โดย อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มอบหมายงานให้ ได้เเก่ แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2564 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1.เเบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัย

2.แบบสำรวจ สำหรับศาสนสถาน

3.แบบสำรวจ สำหรับตลาด

4.แบบสำรวจ สำหรับโรงเรียน

  เมื่อวันที่  7  กันยายน  2564 ได้ลงพื้นสำรวจสำหรับโรงเรียนที่ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านก้านเหลือง ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา ซึ่งจากการระบาดของโควิด-19  จึงส่งผลกระทบต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก  เเละยังเพิ่มความยากลำบากให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ทำให้กลุ่มผู้ปกครองต้องเผชิญปัญหามากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย  ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานทุกวัน และกลุ่มที่มีบุตรหลานมากกว่า 1 คน อยู่ในช่วงวัยเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา   ซึ่งโรงเรียนบ้านก้านเหลืองเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้ไม่พร้อมในอุปกรณ์การเรียนออนไลน์อย่างคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต อินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายต่างๆ  โดยคุณครูจะให้เด็กนักเรียนมาส่งการบ้านเเละรับการบ้านเพิ่ม ทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยให้นักเรียนเเละผู้ปกครองปฎิบัติตามเเนวทางป้องกันโควิด-19 ที่โรงเรียน

เเนวทางป้องกันโควิด -19 ที่โรงเรียน

1.ตรวจวัดไข้ และคัดกรองอาการของโรคระบบทางเดินหายใจของนักเรียนและผู้ปกครองเเละบุคลากรทุกคน

2.ให้ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ

4.จัดระยะนั่งหรือยืนให้ห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

   

    เมื่อวันที่  8 กันยายน 2564     ดิฉันได้ลงพื้นสำรวจสำหรับศาสนสถาน ที่วัดศรัทธาบบูรนะ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านก้านเหลือง ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจพบผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19   เพราะในการดำรงชีพของผู้คนในชุมชนแต่ละวันก็ยิ่งระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีโอกาส ที่จะไปติดเชื้อโควิด -19 เข้าไปอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจ ร่วมถึงศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย เพราะประชากรในชุมชนใส่บาตรน้อยลง เเละยังมาทำบุตรที่วัดน้อยลงจากเดิม เรื่องอาหารไม่ค่อยมีปัญหาด้วยเขตที่ตั้งของวัดนั้นมีบ้านญาติโยมที่ติดกับพื้นที่วัด ใส่บาตรที่วัดสม่ำเสมอแต่ลดน้อยลงจากเดิม  ส่วนเรื่องที่น่ากังวลคงเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูประโภค เนื่องจากวัดไม่ใช่องค์กรธุรกิจที่มีผลกำไร เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เห็นชัดที่สุด เเละยังส่งผลกระทบต่ออาชีพที่พึ่งพาคนมาทำบุญที่วัด เช่นคนขายดอกไม้ ขายอาหารใส่บาตร ซึ่งปกติก็มีรายได้ไม่เพียงพอ ยิ่งเกิดเหตุการณ์นี้รายลดลงดีกว่าที่เคย

    เมื่อวันที่ 9-13 กันยายน 2564 ดิฉันได้ลงสำรวจข้อมูล ที่พักอาศัย หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   จากการสอบถามพบว่าประชากรส่วนใหญ่ ฉีดวัคซีนครบเเล้ว 2 เข็ม ที่สนามช้างอารีน่า เเละกลุ่มผู้สูงอายุ พึ่งฉีดเข็มที่ 1  ฉีด (Sinovac) ที่เทศบาลนางรอง  เเละมีกำหนดฉีดเข็มที่2 ฉีด  (AstraZeneca) วันที่ 14 กันยายน 2564  จากการสอบถามเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนคือ มีอาการอ่อนเพลีย มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่กับสุขภาพพื้นฐานเดิมของแต่ละคน หลังฉีดวัคซีนโควิด-19  จึงควรเฝ้าระวังอย่างน้อย 30 นาที จากการระบาดหนักของโควิด-19 ทำให้ประชากรที่ทำงานต่างจังหวัด ต่างพากันเดินทางกลับบ้านเกิด  ซึ่งตำบลหนองยายพิมพ์ ได้จัดที่กักตัว 2 สถานที่ ได้เเก่ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์  วัดป่ามหาวัน  สำหรับประชากรที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่สีเเดงหรือประชากรที่มาจากพื้นที่สุ่มเสี่ยง เพื่อกักตัว 14 วัน แล้ว หลังจากการกักตัวครบ 14 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องของการแพร่เชื้อโควิค-19   จึงจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่สิ่งสำคัญ ต้องปฏิบัติตัวมาตราป้องกันโควิด-19  คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และยังคงเว้นระยะห่างอยู่เสมอ

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดรอบสามในประเทศไทยยังวิกฤติต่อเนื่อง ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่แต่ละวันยังแตะระดับหลักหมื่นต่อเนื่อง ขณะเดียวกันผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจก็เห็นชัดรอบนี้ ประชาชนหลายกลุ่มอาชีพได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิต เเละมีประชาชนตกงานจำนวนมากประชาชนเดือดร้อน จากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์ไวรัสจากโควิด-19  เเละมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและคนในครอบครัว ตามมาเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน ซึ่งลำบากเป็นทุนเดิมอยู่เเล้ว

อื่นๆ

เมนู