ข้าพเจ้า นายรัชชานนท์ เทพวงศ์ษา กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ 

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HSO 1

ในระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2546 ได้ร่วมโครงการ Covid week ซึ่งมีจุดประสงค์คือรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนรับมือกับโควิตซึ่งผ่านการทำงาน 2 กิจกรรม  (เชิงรุก เชิงรับมือ)

กิจกรรมเชิงรุก รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด โดยทางผู้ปฏิบัติงานได้นำเสนอถึงการทำความสะอาดพื้นที่ และการกำจัดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือล้างมือให้สะอาดโดย 7 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด โดยทางผู้ปฏิบัติงานได้จัดให้มีการสร้างเขตปลอดภัยสำหรับตัวบุคคลโดยการลดระระการใกล้ชิดกัน จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างการนั่ง

ขั้นตอนที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถาณการณ์โควิด -19 ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์รวมทั้งแมสก์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในงาน ปลูกป่าสร้างคุณค่าแผ่นดินในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมเชิงรับมือ ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนร่วมใจกันฉัดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชุมชน

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการตัดต่อวิดีโอในส่วนกิจกรรม Covid week

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมโครงการ การเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ในช่วงเช้าจะเป็นการเสวนานั้นมีเนื้อหาสำคัญคือ ความสำคัญของการปลูกต้นไม้ และในช่วงบ่ายก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ทางโรงเรียนจัดสรรให้ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษาภาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่อบรมการแปรรูปปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์รวมถึงการนำไปอัดเม็ด ที่โรงปุ๋ยตำบลหนองยายพิมพ์หมู่ 1  ซึ่งมีส่วนผสมหลักคือมูลสัตว์ ปุ๋ยยูเรีย และแร่ฟอสเฟต

   

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการตัดต่อวิดีโอในส่วนของตำบลหนองยายพิมพ์

วิดีโอประจำตำบล

 

อื่นๆ

เมนู