ข้าพเจ้า นายรัชชานนท์ เทพวงศ์ษา ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนซึ่งทางโครงการได้มอบหมายแก่ข้าพเจ้า ทั้ง พิธียกเสาเอก-เสาโท การประชุมนำเสนองานที่ได้ปฏิบัติมาแล้ว 2 เดือนและการตัดต่อวีดีโอซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งจะรายงานการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ทางกลุ่มปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แขกที่มาเข้าร่วมพิธี ซึ่งตัวข้าพเจ้าเองได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้เช่นเดียวกัน เช่นการช่วยยกเสาลงหลุม หรือจะเป็นการช่วยเหลือช่างในการทำงานเล็กน้อยและได้เป็นผู้บันทึกภาพและวีดีโอเพื่อให้ได้ภาพหลายมุมนอกจากกล้องตัวหลักเพื่อให้แอดมินได้มีภาพรวมทั้งวีดีโอไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดต่อ ต่อไป

 

 

และในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน รายละเอียดในการปฏิบัติงานต่อไป และให้ผู้ปฏิบัติงานนำเสนอผลที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด 2 เดือนที่ผ่านมานี้การปฏิบัติงานมีผลเป็นเช่นไร ได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และในวันที่นำเสนอผลการปฏิบัติงานได้เป็นผู้ควบคุมสไลด์จึงทำให้มีภาพตนเองเล็กน้อย ในส่วนการนำเสนอนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่พบอุปสรรคใดๆ

 

 

 

 

สุดท้ายนี้การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของข้าพเจ้าพบปัญหาและอุปสรรคเพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นวิธีการเดินทางไปลงพื้นที่ การลงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง หรือจะเป็นปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ปัญหาเหล่านี้ไม่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่แย่ลง หากผิดพลาดประการใดก็จะนำข้อผิดพลาดนั้นกลับมาแก้ไขและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงาน    และในเดือนเมษายน 2564 นี้ ผลการปฏิบัติงานสำเร็จไปตามเป้าและลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู