ข้าพเจ้านายเรวัต โกติรัมย์ กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHSO1

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานของข้าพเจ้า และอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกง หมู่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น ณศาลาประชาคมบ้านหนองกุง หมู่ 1 ตำบลหนองกุง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้าร่วมการอบรม การทำสบู่ ในโครงการ U2T covid Week โดยมีวิทยากรมาสอนอบรมการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อน เพื่อสามารถสร้างเป็นอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้ความรู้จากการอบรมการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนประกอบและวิธีการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อนมีดังนี้
ส่วนประกอบสบู่เหลว ได้แก่
หัวเชื้อสบู่เหลวแบบใสหัวเชื้อสบู่เหลวแบบมุก 1 กิโลกรัม , หัวเชื้อ N8000 1 กิโลกรัม , ผงฟอง 1ขีด , ผงขัน 4 ขีด , สารกันบูด 15ซีซี , น้ำหอม 30 cc , K.D เพิ่มความเข้มข้นของสาร 1.5 ขีด , เดทตอล 2-3 ฝา , น้ำสะอาด 8 กิโลกรัม , สีผสมอาหาร
วิธีการทำสบู่เหลว มีดังนี้
1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และผสมผงข้นแช่น้ำ กวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆเช่นกัน

2. จากนั้นนำหัวเชื้อสบู่เหลว หัวเชื้อ N8000และผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้ว เทผสมกันใช้ไม้พายควรไปในทิศทางเดียวกันจนละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน

3. หลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัม ใส่ไปกวนไปเรื่อยๆจนครบ 8 กิโลกรัม

4. เมื่อทุกอย่างผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ KD และผงข้นที่ละลายน้ำไว้กวนให้เข้ากันอีก 5 นาทีจนทุกอย่างละลายเข้ากัน

5.เติมสี กลิ่น สารกันบูด เป็นอันเสร็จขั้นตอนบรรจุใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

ส่วนประกอบสบู่ก้อน ได้แก่
แม่พิมพ์รูปทรงตามชอบ , กลีเซอรีน หรือ เกล็ดสบู่ , น้ำมันหอมระเหย , แอลกอฮล์ล้างแผล , ฟ็อกกี้ , หม้อ 2 ใบ โดยใช้หม้อเล็กและหม้อขนาดใหญ่ , สีสำหรับผสมลงในสบู่
วิธีการทำสบู่ก้อนมีดังนี้
1.นำหม้อขนาดใหญ่กว่าใส่น้ำสะอาดขึ้นตั้งไฟ เมื่อน้ำเดือดดีแล้วให้ใช้หม้อเล็กกว่าที่เตรียมไว้ใส่กลีเซอรีนหรือเกล็ดสบู่ลงไป จากนั้นเอาขึ้นลอยบนน้ำเดือดเพื่อทำการละลาย

2.เมื่อวัตถุดิบที่เป็นเบสละลายเป็นน้ำดีแล้ว ตรงนี้ถึงขั้นตอนการเติมกลิ่นต่าง ๆ ลงไป ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอมระเหย น้ำผึ้ง หรือผงสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งอยากจะแนะนำว่าหากเป็นน้ำมันหอมระเหยและกลิ่นสังเคราะห์ให้เติมลงไปแต่พอดีกับปริมาณสบู่ที่จะทำ ไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะจะทำให้ฉุน

3.เติมสีสันลงไป แต่ถ้าหากวัตถุติบที่ใส่เพื่อแต่งกลิ่นในข้างต้นออกสีพอสมควรแล้ว จะไม่ผสมสีลงไปเลยก็ได้ เพราะการเติมสีลงไปอีกอาจจะทำให้สีเพี้ยนดูไม่สวยงาม

4.นำแอลกอฮอล์ล้างแผลใส่ในฟ็อกกี้แล้วฉีดพรมแม่พิมพ์ให้ทั่ว เพื่อให้แอลกอฮอล์ไล่ฟองอากาศในสบู่ แม่พิมพ์ที่ว่านี้จะใช้เป็นแม่พิมพ์สำหรับทำสบู่โดยเฉพาะก็ได้ หรือหากใครต้องการความแตกต่างจะใช้แม่พิมพ์อื่น ๆ

5.หยอดสบู่ลงแม่พิมพ์แล้วฉีดพรมแอลกอฮอล์บนผิวหน้าสบู่อีกครั้ง ควรฉีดในขณะที่สบู่ยังเป็นน้ำไม่เซ็ตตัว จากนั้นก็รอประมาณสองถึงสามชั่วโมงให้สบู่แห้งสนิท แล้วจึงแกะออกจากแม่พิมพ์ เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น

เมื่อถึงเวลา 13.00 น ข้าพเจ้าและทีมงานนิวGEN ได้เดินทางไปถ่ายทำวีดีโอ ในโครงการ U2T HACKATHON 2021 ณ บ้านหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค ในรอบ คัดเลือก 40 ทีม ซึ่งการถ่ายทำวีดีโอในครั้งนี้ ดำเนินการไปได้ด้วยดี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมนิวGENได้ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีโอ ในรอบคัดเลือก 5 ทีม ณ โรงปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการถ่ายทำวีดีโอในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนหมู่บ้าน เพื่ออำนวยการในการถ่ายทำในครั้งนี้ ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้ก็เป็นไปอย่างราบรื่น หลังจากที่ได้ถ่ายทำวีดีโอเสร็จแล้วข้าพเจ้าและทีมงานนิวGEN ก็ได้วางแผนการทำ present และซักซ้อมกันอย่างมุ่งมั่น

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมนิวGEN ได้เข้าร่วมการซ้อมใหญ่ ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดเตรียมขึ้น ในโครงการ U2T HACKATHON 2021 ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล ที่ได้จัดให้มีการแข่งขันระดับภาค แต่เนื่องด้วยเหตุการณ์ covid ที่แพร่ระบาดในครั้งนี้ จึงไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลได้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้จัดให้มีการแข่งขัน Online ขึ้น เพื่อให้สะดวกต่อผู้แข่งขัน และลดความเสี่ยงของผู้แข่งขันที่จะเดินทางไปแข่งขันในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลได้ ซึ่งการซ้อมใหญ่ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานของข้าพเจ้า ก็ได้รู้ข้อผิดพลาด ของทีมตัวเอง และได้เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ในวันแข่งขันจริง เป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบที่สุด

อื่นๆ

เมนู