ข้าพเจ้า นายรัชชานนท์ เทพวงศ์ษา กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ 

ในหัวข้อ : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HSO 1

    – ในเดือน มีนาคม กลุ่มงานของตำบลหนองยายพิมพ์ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เกี่ยวกับประโยชน์ปุ๋ยหมักชีวภาพ เช่น ทำให้ออกดอก เร่งใบ ทำให้ดินร่วนไม่แข็ง ทั้งยังไม่อันตรายต่อผู้บริโภค เป็นต้น และมีการสาธิตวิธีการรวมถึงขั้นตอนในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้ชาวบ้านได้เห็นและได้ให้ชาวบ้านร่วมปฏิบัติพร้อมกันเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวบ้านหันมาสนใจในการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพมากขึ้น และพาชาวบ้านไปดูผลผลิตที่ได้จากการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพอีกด้วย

       

    – ในกลุ่มงานของตำบลหนองยายพิมพ์ ทั้งกลุ่มของประชาชน กลุ่มบัณฑิต และกลุ่มนักศึกษา ได้มีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามในตำบลหนองยายพิมพ์เพิ่มเติม

     

 

 

อื่นๆ

เมนู