ข้าพเจ้านางสาวลลิตา งามศิริ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์
หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้ลงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกง หมู่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วม อบรมการทำสบู่ ในโครงการ U2T COVID WEEK เวลาประมาณ 09.00 น.ได้มีการรับฟังการให้ความรู้เรื่องการทำสบู่ในแบบต่างๆ มีส่วนผสมและวิธีการทำดังต่อไปนี้

สบู่เหลวสูตรฆ่าเชื้อ (สำหรับ 10 กิโลกรัม)

1.หัวเชื้อสบู่เหลว (ชนิดไข่มุกใส) 1 กิโลกรัม

2.หัวเชื้อ N8000 1 กิโลกรัม

3.ผงฟอง 4 ขีด

4.ผงข้น 4 ขีด

5.สารกันบูด

6.น้ำหอม 30 cc

7.KD 1.5 ขีด

8.เดทตอล 2-3 ฝา

9.น้ำสะอาด 8 กิโลกรม

10.สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำ

  1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และนำผงข้นแช่น้ำ กวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆเช่นกัน
  2. จากนั้นนำหัวข้อ 1,2 และผงฟองที่ละลายแล้วมาเทผสมกันโดย ใช้ไม้พายกวนไปในทางเดียวกันจนละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
  3. หลังจากนั้นค่อยๆ เติมน้ำทีละ 2 กิโลกรัม ใส่ไปกวนไปเรื่อยๆจนครบ
  4. เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ KD และผงข้นที่ละลายไว้และกวนเข้ากันอีก 5 นาที จนทุกอย่างละลาย เข้ากัน
  5. เติมสี กลิ่น และสารกันบูด เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอน บรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้

สูตรการทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ (สูตรนี้ทำได้ 10-15 ก้อน แล้วแต่ขนาดของแม่พิมพ์)

1.กลีเซอรีนก้อน, เบสสบู่ 1 กิโลกรัม

2.กลีเซอรีนเหลว 30 ซีซี

3.เดทตอล 1-2 ฝา

4.น้ำหอม 20 ซีซี

5.สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำ

  1. นำกลีเซอรีนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด
  2. ใส่กลีเซอรีน เดทตอล น้ำหอม และสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
  3. หลังจากนั้นตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้
  4. หลังจากผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัว สามารถแกะออกจากพิมพ์และแพ็คใส่ซองหรือกล่อง เป็นอันเสร็จ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม โครงการ U2T HACKATHON 2021 ในนามตำบลหนองยายพิมพ์ ภายใต้ชื่อทีม นิวGEN ในวันที่20มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมนิวGEN ได้ลงพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ เพื่อถ่ายทำคลิปวีดีโอส่งเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบแรกคัดเลือกให้เหลือ 40 ทีม ในวีดีโอนั้นประกอบไปด้วย สภาพปัญหาที่พบในชุมชนเช่น หน้าดินเสีย สุขภาพร่างกายของเกษตรเสื่อมลง หนี้สินของเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อเราทราบถึงปัญหาแล้ว จึงมีวิธีการแก้ปัญหาคือ การนำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด มาใช้ในการเกษตร และหลังจากที่ถ่ายคลิปวีดีโอเสร็จแล้วนั้น แอดมินประจำทีมได้ทำการตัดต่อวีดีโอและส่งวีดีโอเข้าแข่งขัน วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ40ทีม และทีมนิวGEN ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันกิจกรรม U2T HACKATHON 2021

ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและ สมาชิกทีมนิวGENได้ลงพื้นที่ ณ โรงปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำการถ่ายทำคลิปวิดีโอใหม่ในการเข้าร่วมการแข่งขัน HACAKTHON 2021 คัดเลือกให้เหลือ 5 ทีมจาก 40 ทีมเพื่อเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมนิวGEN ได้เข้าร่วมการซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อทำการซักซ้อมการนำเสนอ เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันทำให้ทีม นิวGENของพวกเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ ทางทีมผู้ประสานงานของมหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จึงมีการจัดให้ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์นั้น ได้มีการนำเสนอผ่านการถ่ายทอดสดเข้าไปในระบบ ZOOM ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับชมการนำเสนอ โครงการการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน

ทีมนิวGEN จะทำการแข่งขันในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจพวกเราทีมนิวGEN ด้วยนะคะ

อื่นๆ

เมนู