ข้าพเจ้านายเรวัต โกติรัมย์ กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHSO1

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานของข้าพเจ้า และอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ถ่ายทำวีดีโอ COVID Week เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายม 2564 เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ได้เข้าร่วมงานปลูกป่า-เสวนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทีมนักศึกษาของข้าพเจ้า ได้มีหน้าที่รณรงค์การป้องกันโรค covid-19 และแจกจ่ายแอลกอฮอล์กับหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่มาร่วมงานปลูกป่า-เสวนาชุมชน และอีกทั้งทีมนักศึกษายังบันทึกภาพการรณรงค์ ป้องกันโรค covid-19 บันทึกวีดีโอบรรยากาศของการรณรงค์ เพื่อใช้ในการตัดต่อวีดีโอ COVID Week รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยในชุมชนของงานที่ทีมนักศึกษาได้รับมอบหมาย พอถึงกำหนดเวลา 10.00 น.ได้ทำการเปิดพิธีการเสวนาโดยคุณ มัญญา ม่วงสมมุข และร่วมการเสวนา กับบุคคลท่านอื่นอีกมากมายโดยเป็นการเสวนาในเรื่องของการปลุกป่าเพื่อชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และเมื่อถึงเวลา 12.00 น. ชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานปลูกป่า-เสวนาทำให้ทีมงานทุกคนรับรู้ถึงความสามัคคีของประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อถึงเวลา 13.00 น. ทีมนักศึกษาได้เข้าร่วมการปลูกป่าโดยได้ลงมือปลูกป่าร่วมกับทุกๆคนที่ได้มาเข้าร่วมงาน ทุกคนมีความสามัคคีและร่วมมือกันอย่างดีเยี่ยมจนทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ถ่ายทำวีดีโอ COVID Week ข้าพเจ้าและทีมนักศึกษาได้ทำการถ่ายทำวีดีโอ COVID Week รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยงานที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้ประกอบ 3 step คือ Stepที่1 คือ คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด stepที่2 คือ สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด stepที่3 คือ จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19 โดยการทำวีดีโอของทีมงานนักศึกษานั้นจะเน้น 3 Step นี้เป็นหลัก และการเชิญชวนประชาชนให้ไปฉีดวัคซีน โดยทีมนักศึกษาต้องการแนวคิดการพูดเชิญชวนออกเป็นเป็นภาษาท้องถิ่นของตำบลที่ประชาชนนั้นใช้สื่อสารกัน โดยภาษาท้องถิ่นของตำบลหนองยายพิมพ์นั้น มี 3 ภาษาท้องถิ่น คือ 1.ภาษาอีสาน 2.ภาษานางรอง 3.ภาษาไทย ทีมนักศึกษาจึงใช้ภาษาเหล่านี้ในการพูดเชิญชวนเพื่อเป็นการสื่อสารกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเชิญชวนประชาชนมาฉีดวัคซีนมากที่สุด และเมื่อทีมนักศึกษาถ่ายทำวีดีโอตามที่ได้วางแผนไว้แล้ว ก็ได้ทำการตัดต่อวิดีโอและส่งให้อาจารย์ประจำหลักสูตรตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมนักศึกษาและทีมงานทุกคนได้เข้าร่วมการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และผู้ใหญ่บ้านกับประชาชนในหมู่บ้านได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดกันในวันนี้ ได้แก่ จอบ ถังน้ำ ผ้าคลุมปุ๋ยและเครื่องอัดเม็ด อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีส่วนประสมคือ มูลสัตว์ ปุ๋ยยูเรีย หินฟอสเฟตและน้ำสะอาด ผสมให้เข้ากันตามอัตราส่วน มีวิธีการทำดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมวัตถุดิบ
มูลสัตว์ อัตราส่วน 1,000 กิโลกรัม ไม่ควรใช้มูลสัตว์ที่มีระยะเวลานานเกินไป เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของมูลสัตว์นั้นลดลง
แม่ปุ๋ยยูเรีย (48-0-0) อัตราส่วน 2 กิโลกรัม/ตัน
หินฟอสเฟต (0-3-0) อัตราส่วน 25 กิโลกรัม/ตัน
น้ำสะอาด
ขั้นตอนที่ 2 : วิธีการผสมปุ๋ยอินทรีย์
นำมูลสัตว์ตามอัตราส่วนเทลงพื้นให้เป็นกอง หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยยูเรีย และหินฟอสเฟต ตามอัตราส่วนลงบนมูลสัตว์ที่กองอยู่ โดยการเทนั้นควรกระจายให้ทั่วไม่ควรเทเป็นกระจุก เพราะจะทำให้ปุ๋ยยูเรียและหินฟอสเฟตนั้นผสมเข้ากันกับมูลสัตว์ได้ไม่ดี หลังจากที่ใส่ทุกอย่างตามอัตราส่วนแล้วนั้น ให้นำจอบหรือพลั่ว คลุกเคล้ากันไปมา 3 รอบ เพื่อให้มูลสัตว์นั้นเข้ากันได้ดีกับปุ๋ยยูเรียและหินฟอสเฟต หลังจากผสมเรียบร้อยให้นำน้ำค่อยๆเทลงไปเรื่อยๆ และทำการผสมทุกอย่างให้เข้ากัน โดยให้ปุ๋ยอินทรีย์นั้นมีความชื้นประมาณ 50% โดยวัดจากการที่เราเอามือกำปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาแล้วปุ๋ยอินทรีย์จับตัวเป็นก้อนไม่แตกออกจากกัน อันเป็นว่าได้ที่แล้ว หลังจากนั้นให้ตักปุ๋ยขึ้นกองให้มีความสูงพอเหมาะจากนั้นคลุมด้วยพลาสติกหรือผ้าใบให้สนิทเพื่อป้องกันลมและฝน และหมักปุ๋ยทิ้งไว้ เมื่อครบ 7 วัน ให้เปิดผ้าใบและทำการกลับปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาและปิดผ้าใบกลับคืน ในทุกๆ 7 วัน จนครบ 24 วัน เพราะการกลับปุ๋ยอินทรีย์ในผ้าใบนั้นเพื่อไม่ให้ปุ๋ยอินทรีย์เกิดความร้อนสูงจนเกินไปอาจทำให้จุลินทรีย์ในปุ๋ยบางชนิดตายได้ และประสิทธิภาพของปุ๋ยอาจลดลง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการหมักปุ๋ยให้นำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้เข้าเครื่องอัดเม็ดและนำไปตากแดดจนแห้งสนิท หลังจากนั้นทำการบรรจุถุงพร้อมจำหน่ายและพร้อมใช้งาน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายม 2564 เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานนักศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เหลือ จากงานที่ทีมนักศึกษาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยนักศึกษายังเหลือข้อมูลเกษตรกรที่ยังต้องเก็บอีกหลายคน ข้าพเจ้าและทีมนักศึกษาได้แบ่งหน้าที่กันกระจายตามพื้นที่หมู่บ้านและเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เหลือ และเมื่อได้ข้อมูลมา ข้าพเจ้าและทีมนักศึกษาได้กรอกข้อมูลลงในระบบ และส่งงานแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรให้รับทราบ
ในการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามคำสั่งของอาจารย์ประจำหลักสูตร

อื่นๆ

เมนู