ข้าพเจ้านางสาวลลิตา งามศิริ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร:กาารส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงามและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. ณ.บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ที่บ้านหนองกง ตำบลหนองกง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ในเวลา 09:00 น. ที่ศาลากลางบ้าน บ้านหนองกง เพื่ออบรมเรื่องการทำปุ๋ยในแบบต่างๆ จากนายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกง เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้ในอบรมเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพในครั้งนี้ไปพัฒนาการทำปุ๋ยอัดเม็ดในหลักสูตรที่ต้องปฎิบัติ

ความรู้ที่ได้จากการอบรมการทำปุ๋ยจาก นายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกง

-ใช้ปุ๋ยคอกในการทำเกษตร

-ใช้ปุ๋ยชีวภาพ

-ปุ๋ยหมักทำจากหอยเชอรี่,หยวกกล้วย,เศษอาหาร

วัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

จุลินทรีย์จากธรรมชาติ

-ดินขุ๋ยไผ่

-ลำอ่อน

-น้ำตาลทรายแดง

-น้ำและแสงแดด

จุลินทรีย์ที่ซื้อมา

-กะปิ

-น้ำปลา

-ผงชูรส

-นมจืด

-ยาคูลท์

-ไข่ไก่

ส่วนผสมของการเลี้ยงจุลินทรีย์

-ดินขุ๋ยไผ่ 3 ช้อน

—น้ำตาลทรายแดง 3 ช้อน

-น้ำเปล่า

คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนวดเพื่อให้ปั้นเป็นก้อนๆได้

-ต่อมาปั้นเป็นก้อน

-ห่อด้วยกระดาษ

-นำมาลงใส่กระสอบปุ๋ยเก็บไว้1อาทิตย์ เพื่อนำไปทำน้ำจุลินทรีย์

ฮอร์โมนนมสดสูตรระเบิดดิน

ส่วนผสม

-นมสด2กล่อง

-ยาคูลท์2ช้อน

-ผงชูรส1ช้อน

-น้ำตาล1ช้อน

-กะปิ1ช้อน

-น้ำปลา1ช้อน

ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน นำไปใส่กับน้ำเปล่าที่เตรียมไว้ 1ช้อนต่อน้ำ500มิลลิลิตร หมักไว้7วัน ใช้ได้

ประโยชน์จากปุ๋ยหมักชีวภาพ

-ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช

-ช่วยไม่ให้รากเน่า

-ช่วยขยายรากฝอย

-บำรุงดอก

เมื่อวันที่10มีนาคม2564 เวลา 09.00 น.ได้ลงพื้นที่ ณ.บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าไปสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านหนองเสม็ด แบบฟอร์ม 01 และ 02 ได้สอบถามไปยัง นางแดง แดงแพง อายุ 62 ปี ซึ้งได้อาศัยอยู่ในบ้านหนองเสม็ดมาเป็นเวลาเท่ากับอายุของยายแดง ยายแดงมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เพราะยายแดงไม่มีที่ไร่ที่นาแต่ยายแดงบอกว่าคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็จะมีอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนไร่มันก็จะมีบ้างเล็กน้อยไม่เยอะเท่าทำนา ในส่วนของแบบฟอร์ม 02 ยายแดงมีความรู้เกี่ยวกับ ไวรัสโคโรน่าอยู่บ้างเพราะดูตามทีวี แต่ไม่ได้มีกังวลและไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตในช่วงนี้

เมื่อวันที่12มีนาคม2564 เวลา 09.00 น. ได้ลงพื้น ณ.บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ณ.บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าไปสอบถามชาวบ้านบ้านหนองยายพิมพ์ในส่วนของ แบบฟอร์ม 01และ02 ได้สอบถามไปยัง นายตลึง กุสะรัมย์ อายุ 68 ปี เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนองยายพิมพ์มาตั้งแต่เกิด ปัจจุบันมีอาชีพ รับจ้างทั่วไปกับทำนา แต่ตาตลึงไม่ได้ทำนาไว้เพื่อจำหน่ายปลูกเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือนเท่านั้นเพราะผลผลิตได้ไม่เยอะไม่สามารถที่จะนำไปจำหน่ายได้ เพียงแต่พอกินภายในครัวเรือนก็เท่านั้น ในส่วนแบบฟอร์ม02 ตาตลึงก็พอที่จะมีความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าอยู่บ้างเล็กน้อยตามที่ได้ดูตามทีวีบ้างแต่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง ในส่วนของเรื่องความกังวลนั้นตาตลึงบอกว่าไม่ได้มีความกังวลวิตกอะไรเพราะส่วนมากคุณตาไม่ค่อยที่จะได้ออกไปไหนจึงไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตในช่วงนี้

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 


อื่นๆ

เมนู