กระผม นายมนตรี  เมฆหมอก  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับชุมชนปลูกป่าที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ โดยจะแบ่งงานดังนี้                                       วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ให้กลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชนมาเตรียมพื้นที่ขุดหลุม ณ บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ เวลา 09.30 น. โดยเตรียมจอบและเสียมมาเพื่อเตรียมการขุดหลุม                                                                             วันพุทธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ให้กลุ่มนักศึกษามาร่วมงานเสวนา เวลา 08.30 น. โดยถ่ายทำคลิปวีดีโอ รณรงค์เรื่องโควิดและร่วมปลูกป่า

กระผมและทีมงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมขุดหลุมเตรียมปลูกต้นไม้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีม U2T (University to Tambon) “มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ” ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านขุดหลุมเตรียมปลูกต้นไม้ ขุดหลุมในพื้นที่ประมาณ 22 ไร่ บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนราว 40 องศา แต่พวกเราทีมงานตำบลหนองยายพิมพ์ก็ไม่ย่อท้อ ยังเดินหน้าขุดหลุมจนแล้วเสร็จและพร้อมเข้าร่วมงานปลูกป่า-เสวนาชุมชน ในวันพุทธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นลำดับต่อไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ทางด้านอาจารย์ได้นัดหมายเพื่อลงพื้นที่อบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  เวลา 09.00 น. ณ โรงผลิตปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1  ได้เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านมาให้คำแนะนำและวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  การปลูกพืชชนิดต่างๆ ต้องควบคู่กับการรดน้ำ และใส่ปุ๋ย เพื่อการเจริญเติบโต ปุ๋ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืช ถ้าพืชได้ปุ๋ยน้อยหรือขาดปุ๋ย ก็ไม่เจริญเติบโตงอกงามอย่างเต็มที่ ทั้งยังให้ผลผลิตน้อยหรือไม่ได้เลย การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด คือปุ๋ยที่เกิดจากการนำมูลสัตว์ ได้แก่ มูลวัวหรือมูลไก่ ซึ่งมูลเหล่านี้จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดิน และพืช เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์วัตถุในดิน และรักษาความอุดมสมบูรณ์ในดินอยู่เสมอ การทำปุ๋ยชีวภาพแล้วนำมาอัดเป็นเม็ด เป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่าย ต้นทุนไม่สูงสามารถนำไปใช้ได้ง่าย ช่วยลดการฟุ้งกระจายเป็นฝุ่นของปุ๋ย  ส่วนผสมของปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ได้แก่ มูลวัว แร่ฟอสเฟต ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 และน้ำ

วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด                                                                                                                                                                      เตรียมพื้นที่เรียบอยู่ในที่ร่ม แล้วนำ มูลวัว แร่ฟอสเฟต ยูเรีย ซึ่งเป็นสารอาหาร นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำน้ำมาราดบนกองปุ๋ยที่ผสมเอาไว้ เพื่อเป็นหัวเชื้อให้มูลต่างๆ ย่อยง่าย และช่วยดับกลิ่นมูล ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็น อย่าใส่มากเพราะจะทำให้ปุ๋ยแฉะ คลุกเคล้าให้เข้ากัน ตรวจสอบความชื้นให้ประมาณ 50 % วิธีตรวจสอบง่ายๆ คือ ใช้มือกำปุ๋ยที่คลุกผสม ได้ที่แล้ว กำแล้วน้ำต้องไม่ไหลออกจากอุ้งมือ เมื่อแบมือออกปุ๋ยจะเป็นก้อนเล็กน้อย ทำการผสมให้เข้ากันแล้วเกลี่ยให้กองปุ๋ยสูง 1 เมตร คลุมด้วยกระสอบป่านแล้วหมักทิ้งไว้ 7 วัน  การหมักปุ๋ยทำให้เกิดอุณหภูมิสูง ต้องกลับปุ๋ยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดอุณหภูมิโดยการใช้ปรอทเป็นตัววัด ทำการวัดที่กองปุ๋ย โดยไม่ให้อุณหภูมิเกิน 70 องศา ถ้าหากอุณหภูมิเกิน 70 องศา จะทำให้จุลินทรีย์ในปุ๋ยตาย แล้วปุ๋ยก็จะใช้ไม่ได้ ทำการกลับปุ๋ยตลอด 7 วัน ความร้อนจะค่อยๆ ลดลง แล้วจึงนำไปใช้ได้  พอหมักจนครบกำหนดแล้วนำไปอัดเป็นเม็ด โดยใช้เครื่องอัดปุ๋ย พอได้เป็นเม็ดแล้วนำไปตากแดดแล้วบรรจุใส่ถุง และในลำดับต่อไป  ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาหมู่ที่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ และทำกิจกรรมรวมกันเป็น กิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด” โดยชาว U2T จะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด ด้วยการ ศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน  เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อน และหลังฉีดวัคซีน เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจ และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ และคนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีน  การรวมพลังฉีดวัคซีนของชาว U2T ในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตกัน อย่างปกติ นอกจากนี้ ทุกคนยังสามารถร่วมสนุกกับเว็บไซต์ U2T.ac.th เพื่อส่งภาพถ่ายหรือแชร์ ประสบการณ์ ท้าทาย มาร่วมสนุกได้ ในกิจกรรมชาเล้นท์ เป็นลำดับต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

 

อื่นๆ

เมนู