กระผม นายมนตรี  เมฆหมอก  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โรคโควิด-19) แพร่กระจายโดยอาศัยเสมหะน้ำมูลและละอองฝอยเป็นสื่อกลางในการเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ผ่านทางดวงตา จมูก หรือปาก โดยผ่านการสัมผัสจากมือของเราเป็นส่วนใหญ่ และมือของเรานั่นเองที่มักจะเป็นสื่อกลางในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสจากคนหนึ่งไปยังอีกคน  ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดทั่วโลกนี้ วิธีการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ง่ายที่สุด และที่สำคัญคือมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ก็คือการล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำ

กระผมและทีมงาน ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่  20 มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 – 16.00 น.  ณ ศาลาหมู่ที่ 1 บ้านหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมอบรมกับตำบลหนองกง เรื่องของการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อและสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ ทางด้านอาจารย์ได้เชิญวิทยากรมาอบรมเรื่องของการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อน วิทยากรได้สอนวิธีการทำสบู่ ในแต่ละขั้นตอนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างและสูตรการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อน โดยมีวิธีทำดังนี้

สูตรทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ (สำหรับ 10 กิโลกรัม)  ได้แก่ หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส,แบบมุก) จำนวน 1 ก.ก , หัวเชื้อ N8000 จำนวน 1 ก.ก , ผงฟอง จำนวน 1 ขีด , ผงข้น จำนวน 4 ขีด , สารกันบูด จำนวน 15 ซีซี , น้ำหอม จำนวน 30 ซีซี , K.D จำนวน 1.5 ขีด , เดทตอล จำนวน 2-3 ฝา , น้ำสะอาด จำนวน 8 ก.ก , สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำ : ขั้นตอนแรก นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และนำผงข้นแช่น้ำ กวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นใสๆเช่นกัน จากนั้นนำหัวเชื้อสบู่เหลวและผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้ว เทผสมกัน ใช้ไม้พายกวนไปในทางเดียวกันจนละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ำทีละ 2 กก. เทไปกวนไปเรื่อยๆ จนครบ เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ KD และผงข้นที่ละลายน้ำไว้หลังจากนั้นกวนให้เข้ากันอีก 5 นาที จนทุกอย่างละลายเข้ากันและ เติมสี กลิ่น และสารกันบูด เป็นอันเสร็จขั้นตอน บรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้

สูตรทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ (สูตรนี้สามารถทำได้ 10-15 ก้อน ขึ้นอยู่กับขนาดแม่พิมพ์) ได้แก่ กลีเซอรีนก้อน,เบสสบู่ จำนวน 1 กก. , กลีเซอรีนเหลว จำนวน 30 ซีซี , เดทตอล จำนวน 1-2 ฝา , น้ำหอม จำนวน 20 ซีซี , สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำ : ขั้นตอนแรก นำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนตุ๋น จนละลายทั้งหมดแล้วใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอม และสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ ผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัว สามารถแกะออกจากพิมพ์และแพคใส่ซองหรือกล่อง เป็นอันเสร็จ

ในลำดับต่อไป กระผมและทีมงาน ได้นำสบู่เหลวและสบู่ก้อนไปแจกให้แก่ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตามพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านหนองถนน , หมู่ที่ 7 บ้านก้านเหลือง , หมู่ที่ 8 บ้านจาน , หมู่ที่ 10 บ้านหนองตารัก

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ทางด้านอาจารย์ได้นัดหมายเข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ ทุกคนได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ทางด้านอาจารย์ได้มอบหมายงานให้กับกลุ่มบัณฑิตเก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยมีแบบสำรวจจำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย , ชุดที่ 2 สำหรับตลาด , ชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน , ชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน กระผมและทีมงานได้ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องตามที่แบบสำรวจระบุไว้

อื่นๆ

เมนู