ข้าพเจ้านางสาวนิรฌา ศรีเชียงหา ประเภทกลุ่มงานนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์เข้าอบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

โดยมีวิทยากร ดังนี้

 1. นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง (กำนันตำบลหนองยายพิมพ์)
 2. นายสำราญ สาทิพย์จันทร์   (หัวหน้าคุ้ม 1)

อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ กล่าวเปิดงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

 1. บ่อปูนซีเมนต์
 2. ปูนทรายและฝารองบ่อ
 3. ต้นกล้วย
 4. กากมะพร้าว
 5. มูลวัวแช่น้ำ
 6. ไส้เดือนพันธ์AF

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนมี 2 แบบ

 1. วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนในบ่อซีเมนต์

– ใส่มูลวัวลงไปในบ่อซีเมนต์ 1 กระสอบ แล้วทำให้มูลวัวเย็นหรือคลายความร้อนแล้วรดน้ำประมาณ 1-2 อาทิตย์

– วิธีการวัดค่าความเย็นว่ามูลวัวเย็นพร้อมใช้หรือยังให้ใช้มือล้วงลงไปในมูลวัวถ้ามือเราเย็นก็หมายถึงมูลวัวพร้อมใช้ทำปุ๋ยแล้ว

– พอมูลวัวเย็นได้ที่แล้วให้นำไส้เดือนดินพันธุ์เอเอฟใส่ลงไปบนมูลวัวประมาณ 1-2 กิโลกรัม ใส่ลงไปโดยที่ไม่ต้องฝังตัวไส้เดือนลงใต้มูลวัวเพราะถ้ามูลวัวเย็นได้ที่ไส้เดือนจะทำการฝังตัวลงใต้มูลวัวเอง

– ให้ความชื้นโดยการรดน้ำ 3-4 วันครั้ง ประมาณ 1-2 เดือน ก็สามารถเก็บมูลไส้เดือนไปผึ่งลมให้แห้ง

– นำมูลไส้เดือนที่ผึ่งลมแห้งแล้วมาบรรจุลงถุงบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

 1. วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนในกะละมัง

– นำกะละมังไปเจาะรูโดยใช้สว่าน 2 หุน เจาะให้ทั่วกะละมัง เพื่อให้น้ำไหลผ่านออกได้สะดวก

– นำมูลวัวมาทำการรดน้ำให้มูลวัวเปียกเพื่อล้างความร้อนของมูลวัวและแก๊สออกให้หมด

– รดน้ำมูลวัว ประมาณ 1-2 อาทิตย์ แล้วแต่ความร้อนของมูลวัวนำกากมะพร้าวสับมาผสมประมาณ 30% ของมูลวัว 70 % นำมูลวัวและกากมะพร้าวมาผสมให้เข้ากันแล้วนำไปใส่ในกะละมังประมาณครึ่งกะละมัง

– ใส่ไส้เดือน 3 ขีด ลงบนมูลวัวผสมไว้ในกะละมังแล้วนำไว้ในโรงเรือนที่เย็นโดยทำเป็นชั้นเหล็กหรือชั้นท่อพีวีซีก็ได้ไส้เดือนชอบความชื้นและเย็น

– รดน้ำให้ความชื้นกับไส้เดือน 3-4 วันต่อครั้ง ประมาณ 1-2 เดือน ก็สามารถเก็บมูลไส้เดือนไปผึ่งลมให้แห้ง

– นำมูลไส้เดือนที่ผึ่งลมแห้งแล้วมาบรรจุลงถุงบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายหรือนำไปใช้กับผักสวนครัวต่างๆ

ประโยชน์มูลไส้เดือน

 1. มีธาตุอาหารสูง เป็นอินทรีย์ 100% ปลอดสารพิษ
 2. ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
 3. ไม่ทำให้เกิดรากไหม้ในพืช แม้ใช้ในปริมาณมาก
 4. ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและดินก้นบ่อ ในบ่อปลา บ่อกุ้ง

สำหรับการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมาย

   

 

   

 

อื่นๆ

เมนู