ข้าพเจ้า นางสาวปาริชาติ ไพรชัฎ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนธันวาคม 2564

        ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงพบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศ แม้ประชาชนจะฉีดวัคซีนเกิน 60 เปอร์เซ็น ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้แล้วก็ตาม จากการที่ตรวจพบเชื้อตัวใหม่ชื่อว่า Omicron องค์กรอานามัยโลก หรือ (WHO) ประกาศให้เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล (Variants of Concern: VOC) สายพันธุ์ใหม่ล่าสุด อย่างไรก็ตามเราควรเฝ้าจับตามอง และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ และผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งอาจมีผลกระทบจากเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนนี้โดยผู้ปฏิบัติงานก็ได้ดูแลตนเอง ตามมาตรการการป้องกันตนเองของสาธารณสุขอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และทำให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้

        ประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมการทำมูลไส้เดือน ณ ศาลากลางหมู่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โครงการ U2T ตำบลหนองยายพิมพ์ได้ส่งมอบโลโก้ตรายายพิมพ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์โดยการรับออกแบบผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมการทำมูลไส้เดือน ณ ศาลากลางหมู่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  และโครงการ U2T ตำบลหนองยายพิมพ์ได้ส่งมอบโลโก้ตรายายพิมพ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์โดยการรับออกแบบผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเข้าร่วมอบรมการทำมูลไส้เดือนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 100000 บาท การเลี้ยงไส้เดือนดิน มีหลายแบบหลายวิธี ใช้กะละมัง หรือบ่อซีเมนต์ เพื่อนำมาทำให้เกิดประโยชน์   และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน โดยมีวิทยากร นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง กำนันตำบลหนองยายพิมพ์ และนายสำราญ สาทิพย์จันทร์ หัวหน้าคุ้ม 1

มีคณะทำงานเลี้ยงไส้เดือน ดังนี้

 1. นายบุญเชิด โสภากูล
 2. นายประมวล ทิพย์โภชน์
 3. นายสุริยา เป็กกระสัง
 4. นางสาวเรวดี พระนารายณ์
 5. นางสาวสิริรัตน์ เทียรวรรณ์
 6. นางเรียบ ศิริเนาว์
 7. นายเดชา สิงห์วงค์
 8. นายอภิชาต ไชยชาติ
 9. นางทรงพร คำเอี่ยมดี

ผู้ประสานงานฝ่ายเลี้ยงไส้เดือน ดังนี้

 1. นายสำราญ สาทิพย์จันทร์
 2. นางสาวพา สอวิหก
 3. นางสาวเซ็ง ดอกเกษ
 4. นายปรีชา สากำสด
 5. นายสนม นาดินชาติ
 6. นายสมาน เทียรวรรณ์
 7. นายเสน่ห์ คงสืบชาติ

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง

วัสดุ-อุปกรณ์

-กะละมัง

-สว่าน

-กากมะพร้าว

-มูลวัว

-ไส้เดือนพันธ์ AF

วิธีการทำมูลไส้เดือนในกะละมัง

 1. นำกะละมังไปเจาะรูโดยใช้สว่าน 2 หุน เจาะให้ทั่วกะละมัง เพื่อให้น้ำไหลผ่านออกได้สะดวก
 2. นำกากมะพร้าว มูลวัวอย่าให้เกิดความร้อนจากการหมัก
 3. นำไส้เดือนพันธ์ AF ลงในกะละมังที่เตรียมไว้ อาหารคือ เศษผลไม้ เศษผัก และเศษอาหารในครัวเรือน
 4. รดน้ำติดต่อกันประมาณ 20 วัน หลังจากนั้นพักเพื่อที่จะรอเก็บมูลไส้เดือน พักประมาณ 1 อาทิตย์
 5. หน้าก็จะเริ่มแห้ง นำมูลไส้เดือนมาร่อน ในมูลไส้เดือนมีความชื่นอยู่ นำไปผึ่งลม 3-5 วันแล้วแต่ความชื่นของมูลไส้เดือน จะไม่นำมูลไส้เดือนไปตากแดด เพราะจะทำให้สูญเสียคุณภาพของมูลไส้เดือน มูลไส้เดือนผึ่งลมได้ที่แล้วสามารถนำไปใส่ พืช ผักผลไม้ หรือจำหน่ายได้

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์

วัสดุ-อุปกรณ์

-วงบ่อปูนซีเมนต์ที่มีพื้น และรูระบายน้ำ

-กากมะพร้าว

-มูลวัว

-ไส้เดือนพันธ์ AF

วิธีการทำมูลไส้เดือนในบ่อซีเมนต์

 1. วงบ่อปูนซีเมนต์ที่มีพื้น และรูระบายน้ำ
 2. นำวงบ่อไปไว้ในบริเวณที่ร่ม ไม่โดนแดดหรือฝน อากาศถ่ายเทสะดวก
 3. ล้างวงบ่อด้วยน้ำสะอาด 2-3 รอบ แล้วแช่ด้วยต้นกล้วยทิ้งไว้ 14 วัน เพื่อลดความเค็มของปูนซีเมนต์
 4. นำกากมะพร้าว และมูลวัวจะต้องแช่น้ำก่อน 14 วันเพื่อลดความเค็ม อย่าให้เกิดความร้อนจากการหมัก
 5. นำไส้เดือนพันธ์ AF ลงบ่อที่เตรียมไว้ อาหารที่ให้ก็จะเป็น เศษผลไม้ เศษผัก และเศษอาหารในครัวเรือน
 6. รดน้ำติดต่อกันประมาณ 20 วัน หลังจากนั้นพักเพื่อที่จะรอเก็บมูลไส้เดือน พักประมาณ 1 อาทิตย์
 7. หน้าบ่อจะเริ่มแห้ง นำมูลไส้เดือนมาร่อน ในมูลไส้เดือนมีความชื่นอยู่ นำไปผึ่งลม 3-5 วันแล้วแต่ความชื่นของมูลไส้เดือน จะไม่นำมูลไส้เดือนไปตากแดด เพราะจะทำให้สูญเสียคุณภาพของมูลไส้เดือน มูลไส้เดือนผึ่งลมได้ที่แล้วสามารถนำไปใส่ พืช ผักผลไม้ หรือจำหน่ายได้

          ได้มีการอบรมวิธีการทำมูลไส้เดือนในกะละมัง และวิธีการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์หลังจากอบรมการปฏิบัติเสร็จแล้ววิทยากรได้พาผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่จริง ณ บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาการเลี้ยง และขยายพันธุ์ไส้เดือน

คุณสมบัติ

        ช่วยทำให้ดินร่วนซุย เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของมูลไส้เดือน

 1. มีธาตุอาหารสูง เป็นอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็น ปลอดสารพิษ
 2. ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื่อรา
 3. ไม่ทำให้เกิดรากไหม้ในพืช แม้ในปริมาณมาก
 4. ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและดินก้นบ่อ ในบ่อปลา บ่อกุ้ง

วิธีการใช้

 1. ไม้กระถาง ไม้ดอก ไม้ประดับ โรยโคนต้น 1-2 ช้อนโต๊ะ ทุกๆ 7-15 วัน
 2. ไม้ผล ไม้ยืนต้น โรยรอบโคนต้น 1-3 กก. / ต้น ทุกๆ 3-4 เดือน
 3. ใช่เป็นส่วนผสมดินปลูก มูลไส้เดือน 1 ส่วน : วัสดุปลูก 3 ส่วน

        ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือน โดยการใช้กะละมัง หรือบ่อซีเมนต์ เพื่อนำมาทำให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ การชอนใต้ดินของไส้เดือนก็เหมือนกับการที่เราพรวนดิน และยังเลี้ยงเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนได้อีกด้วย ทำเป็นอาชีพ และสร้างรายได้เพื่อจำหน่าย หรือทำเพื่อใช้ในไร่ ในสวน ช่วยให้พืชในการปลอดสารพิษ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื่อรา และยังช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ และดินก้นบ่อได้อีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู