ข้าพเจ้านางสาว พิชชาพร ไกรพะเนาว์  ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ หลักสูตร HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

การนัดหมายในเดือนกรกฎาคม วันที่ 20 มิถุนายน 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้นัดหมายให้กลุ่มผู้ปฎิบัติงานทั้งกลุ่มประชาชน กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองกง เข้าร่วมอบรมขั้นตอนการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อเเละสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ ณ ศาลากลางบ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เวลา 09.00 – 12.00 น. ข้าพเจ้าได้ร่วมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มชาวบ้านตำบลหนองกง ทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อเเละสบู่ก้อนฆ่าเชื้อเพื่อเเจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

สบู่เหลวฆ่าเชื้อโรค (สำหรับ 10 กิโลกรัม)

วัสดุและอุปกรณ์ มีดังนี้

 1. น้ำสะอาด 8 กิโลกรัม
 2. เดทตอล 2-3 ฝา
 3. ผงข้น 4 ขีด
 4. หัวเชื้อ N8000  1 กิโลกรัม
 5. หัวเชื้อสบู่เหลว 1 กิโลกรัม
 6. ผงฟอง 1 ขีด
 7. สารกันบูด 15 ซีซี
 8. น้ำหอม 30 ซีซี
 9. สีผสมอาหาร ตามชอบ
 10. KD (เพิ่มความเข้มข้นของสาร) 1.5 ขีด

วิธีทํา มีดังนี้

 1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใส ผสมผงข้น กวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆเช่นกัน
 2. นำหัวเชื้อสบู่เหลว หัวเชื้อ N8000 และผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้ว เทผสมกันโดยใช้ไม้พายกวนไปในทิศทางเดียวกันจนละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. ค่อยๆใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัม และกวนไปเรื่อยๆจนครบ 8 กิโลกรัม
 4. เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ใส่ KD(เพิ่มความเข้มข้นของสาร) และผงข้นที่ละลายน้ำไว้ กวนให้เข้ากันอีก 5 นาที จนทุกอย่างละลายเข้ากัน
 5. เติมสี กลิ่น สารกันบูด เสร็จขั้นตอน บรรจุใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

สูตรทําสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ (สูตรนี้สามารถทำได้ 10-15 ก้อน ขึ้นอยู่กับขนาดแม่พิมพ์)

วัสดุและอุปกรณ์ มีดังนี้

 1. กลีเซอรีนก้อน หรือ เบสสบู่ 1 กิโลกรัม
 2. กลีเซอรีนเหลว 30 ซีซี
 3. เดทตอล 1-2 ฝา
 4. น้ำหอม 20 ซีซี
 5. สีผสมอาหาร ตามชอบ

วิธีทํา มีดังนี้

 1. นํากลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด
 2. ใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอม และสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้
 4. ประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัว สามารถแกะออกจากพิมพ์และแพคใส่ซองหรือกล่อง

เวลา 13.00-14.40 น. ข้าพเจ้า กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มชาวบ้านตำบลหนองกง อบรมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 เเละเรียนรู้เกี่ยวกับ 7 วิธีล้างมือเพื่อป้องกันโควิค-19 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่วิทยากรจากโรงพยาบาลห้วยราชได้ให้ความรู้

 บทความ ข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีน COVID-19 

วัคซีนป้องกัน COVID-19 ก็เหมือนกับวัคซีนอื่นๆ ที่ไม่ได้ให้ผลในการป้องกัน 100% ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวัคซีนและการตอบสนองของแต่ละบุคคล โดยประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 60-90% แล้วแต่ประเภทของวัคซีน แต่คุณสมบัติสำคัญของวัคซีน COVID-19 ทุกตัวสามารถลดความรุนแรงของการป่วยหลังการติดเชื้อและการเสียชีวิตได้เกือบ 100% ซึ่งจะทำให้การต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการสูญเสียชีวิตลดลงได้อย่างมาก เพื่อให้การรับวัคซีนได้ประโยชน์สูงสุด และป้องกันหรือลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เราจึงจำเป็นต้องเตรียมตัว เตรียมสุขภาพ เพื่อให้พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีน ดังนี้

ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

 1. ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ มียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน
 2. พักผ่อนให้เพียงพอ
 3. หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
 4. ดื่มน้ำให้เพียงพอ งดครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 5. รับประทานอาหารให้เรียบร้อย หากมียารักษาโรคประจำตัวก็ให้รับประทานได้เลย
 6. ถ้าใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
 7. สำหรับผู้ป่วยที่ทานยากลุ่ม Warfarin และไม่มีประวัติการรักษาหรือมีผล INR ที่โรงพยาบาลรามคำแหง ภายใน 1 เดือน ก่อนวันฉีดวัคซีน กรุณานำผล INR มาแจ้งด้วยตัวท่านเอง (ถ้าไม่สามารถระบุผล INR ได้ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการฉีดวัคซีนของท่าน)
 8. ฉีดวัคซีน COVID-19 ห่างจากการฉีดวัคซีนอื่น 4 สัปดาห์
 9. กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาลของดการฉีดวัคซีน

ระหว่างเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

 1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนให้พร้อม เช่น บัตรประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 2. เดินทางมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัด 30 นาที
 3. ใส่เสื้อผ้าหลวมสบายเปิดหัวไหล่สะดวก ง่ายต่อการฉีดวัคซีน
 4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือให้สะอาด และเว้นระยะห่าง
 5. ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคอ้วน โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนฉีด
 6. ก่อนรับวัคซีน ไม่จำเป็นต้องหยุดยาใดๆ หรือกินยาอื่นๆ นอกเหนือจากคำสั่งแพทย์
 7. เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต และค่าออกซิเจนในเลือด ก่อนรับการฉีดวัคซีน
 8. แนะนำให้ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด งดใช้หรือเกร็งแขนข้างที่ฉีด
 9. ปฏิบัติตามคำแนะของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หลังรับการฉีดวัคซีน COVID-19

 1. พักรอดูสังเกตอาการที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาทีอย่างเคร่งครัด อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้น เช่น
 2. อาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เองภายใน 3 วัน เป็นอาการทั่วๆ เช่น มีไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ หรือปวด บวม แดง คันหรือซ้ำบริเวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย รู้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หรือมีอาการชาเฉพาะที่
 3. อาการรุนแรง พบได้ไม่บ่อยหรือพบได้น้อย เช่น มีก้อนบริเวณที่ฉีดยา เวียนศีรษะ มึนงง ใจสั่น  ปวดท้อง อาเจียน ความอยากอาหารลดลง เหงื่อออกมากผิดปกติ ต่อมน้ำเหลืองโต ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชักหมดสติ อาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล
 4. อาการแพ้วัคซีน เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง ความดันตก หลอดลมตีบ หายใจลำบาก มีผื่นขึ้นตามตัว หากพบว่ามีอาการรุนแรง หลังการฉีดวัคซีนควรรีบพบแพทย์ทันที่
 5. พยายามอย่าเกร็งแขนข้างที่ฉีดวัคซีน หรือใช้แขนยกของหนักๆ อย่างน้อย 2 วัน
 6. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม 1 เม็ด และรับประทานซ้ำได้โดยห่างกัน 6 ชั่วโมง (ห้ามรับประทานยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด)
 7. เมื่อพักรอดูอาการครบ 30 นาที เจ้าหน้าที่จะทำการวัดความดันโลหิตอีกครั้งก่อนกลับ และเมื่อกลับบ้านแล้วยังต้องสังเกตอาการของตัวท่านเองต่ออีก 48-72 ชั่วโมง หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

** หลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วก็ยังคงต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฉีดวัคซีนเข็มที่สองกระตุ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อหรืออาการป่วยรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เป็นเพียงปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อวัคซีนเท่านั้น และแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่อไปอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ เพื่อไม่ให้เรากลายเป็นผู้แพร่เชื้อแบบไม่มีอาการ ที่อาจจะเป็นต้นเหตุให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจากเราได้

อ้างอิง : https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/848

7 วิธีล้างมือเพื่อป้องกันโควิค-19

การป้องกันโรคติดต่อที่ง่าย และประหยัดที่สุด คือ ‘การล้างมือ’ เพราะ ‘มือ’ เป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้สัมผัสผู้อื่น ใช้จับสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ มากที่สุด จึงเสมือนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ตัวเรา และเชื้อโรคจากร่างกายเราไปสู่ผู้อื่นได้ในเวลาเดียวกัน การหมั่นล้างมือด้วยสบู่จึงเป็นวิธีการง่าย  ที่ทั้งสะดวก ประหยัด สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้

วิธีการล้างมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่ถูกต้องควรล้างมือให้ครบ 7 ขั้นตอน และควรใช้เวลาอย่างน้อย 20 วินาที ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ามือถูฝ่ามือ ล้างมือด้วยน้ำสะอาด ถูสบู่จนขึ้นฟอง หลังจากนั้นนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกัน และถูวนให้ทั่ว
ขั้นตอนที่ 2 ถูหลังมือและซอกนิ้ว เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณมือและซอกนิ้วด้านหลัง โดยใช้ฝ่ามือถูบริเวณหลังมือ และซอกนิ้วสลับไปมาทั้งสองข้าง
ขั้นตอนที่ 3 ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว นำมือทั้งสองข้างมาประกบกัน ถูฝ่ามือและซอกนิ้วด้านหน้าให้สะอาด
ขั้นตอนที่ 4 หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ ให้นิ้วมือทั้งสองข้างงอเกี่ยวกัน ถูวนไปมา
ขั้นตอนที่ 5 ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือ กางนิ้วหัวแม่มือแยกออกมา ใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบนิ้วหัวแม่มือ แล้วถูหมุนไปรอบ ๆ ทำสลับกันทั้งสองข้าง
ขั้นตอนที่ 6 ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ ให้แบมือแล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูวนเป็นวงกลม จากนั้นสลับข้างทำแบบเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 7 ถูรอบข้อมือ กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง ถูวนจนกว่าจะสะอาด หลังจากนั้นให้เปลี่ยนข้างทำแบบเดียวกับมือข้างแรก

และนอกจากจะล้างมือให้สะอาด ถูกต้องตาม 7 ขั้นตอนนี้แล้ว เราดูแลสุขอนามัยรักษาความสะอาดของร่างกายส่วนอื่น ๆร่วมด้วย และดูแลสุขภาพ 3ขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างกูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19

อ้างอิง : https://www.nestle.co.th/th/nhw/nutrition/immunity/wash-hand-hygiene

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564  เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดหมายกลุ่มผู้ปฎิบัติงานทั้งกลุ่มประชาชน กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองกง ประชุมออนไลน์ Google Meet โดยประชุมชี้แจงและแบ่งงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 2 ตำบล เพื่อลงพื้นที่สำรวจและสอบถามข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่(โควิด-19)ในสถานที่ที่พักอาศัย ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน เพื่อทำแบบสำรวจในแต่ละเดือน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. นัดหมายลงพื้นที่สำรวจและสอบถามข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่(โควิด-19)ในสถานที่ที่พักอาศัย ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน โดยมีข้าพเจ้าพร้อมด้วยกลุ่มประชาชน และน้องกลุ่มนักศึกษา ลงพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ หมู่1 บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 2 บ้านหนองเสม็ด และหมู่3 บ้านบุตาสุ่ม จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานที่ที่พักอาศัยผ่านไปด้วยดี ชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม

1.ได้ความรู้จากการอบรมการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อเเละสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ ทราบถึงส่วนผสมต่างๆในการทำสบู่ ประโยชน์ของสบู่ ทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน และที่สำคัญคือ สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ได้

2. ได้ความรู้จากการอบรมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 เเละได้ความรู้เกี่ยวกับ 7 วิธีล้างมือเพื่อป้องกันโควิค-19

วิดีโอกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู