ข้าพเจ้านางสาว พิชชาพร ไกรพะเนาว์  ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ หลักสูตร การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด HS01 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.00 ณ ศาลากลางบ้านหนองกง ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

มีการนัดหมายประจำกลุ่มเพื่อลงพื้นที่อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการทำและวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนหนองกงนั้นทำการเกษตร ปุ๋ยส่วนใหญ่ที่ใช้คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยหมักที่ทำจากหอยเชอรี่ หยวกกล้วย เศษอาหารต่างๆที่หาง่ายและประหยัดต้นทุน

ในการทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองจะมีจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำ 2 ชนิดคือ

1.จุลินทรีย์จากธรรมชาติ ได้แก่

-ดินปุ๋ยไผ่

-รำอ่อน

-น้ำตาลทรายแดง

-แสงแดดและน้ำ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาการเกิดปุ๋ย

2.จุลินทรีย์ซื้อมา

-กะปิ

-น้ำปลา

-ผงชูรส

-นมจืด

-ยาคูลท์

-ไข่ไก่

 

1.การเลี้ยงจุลินทรีย์

มีส่วนผลมดังนี้

1.ดินขุยไผ่ 3 ช้อน

2.น้ำตาลทรายแดง 3 ช้อน

3.น้ำเปล่า

วิธีการทำ

นำส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากัน จากนั้นปั้นเป็นก้อน นวดให้เข้ากัน เมื่อเสร็จแล้วปั้นปุ๋ยให้เป็นก้อนเท่าๆกัน ห่อด้วยกระดาษ นำมาใส่กระสอบปุ๋ยเก็บไว้ 1 อาทิตย์ เพื่อนำไปทำน้ำจุลินทรีย์

 

2.การทำจุลินทรีย์จากการสังเคราะห์แสง (น้ำสีแดง น้ำสีเขียว น้ำสีขาว)

มีส่วนผสมดังนี้

1.ไข่ไก่ 3 ฟอง

2.กะปิ 1 ช้อน

3.น้ำตาล 1 ช้อน

4.ยาคูลท์ 1 ช้อน

5.น้ำปลา 1 ช้อน

วิธีการทำ

นำส่วนผสมทั้งหมดตีให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว จากนั้นนำมากรอกใส่ขวด ตากแดดไว้เป็นเวลา 3 เดือน (มากกว่า 3 เดือนเห็นผลดีกว่า) โดยจะเขย่าขวดทุกวัน เมื่อครบ 3 เดือนแล้ว น้ำจะปุ๋ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดง มีอัตราการใช้คือ ผลสม 1 ส่วน ต่อน้ำ 20 ส่วน จะนิยมใช้ในนาข้าว

 

3.ฮอร์โมนนมสดสูตรระเบิดดิน

มีส่วนผลมดังนี้

1.นมสด 2 กล่อง

2.ยาคูลท์ 1 ช้อน

3.ผงชูรส 1 ช้อน

4.น้ำตาล 1 ช้อน

5.กะปิ 1 ช้อน

6.น้ำปลา 1 ช้อน

วิธีการทำ

นำส่วนผสมทั้งหมดมาตีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว นำมากรอกใส่ขวด จากนั้นนำไปตากแดดประมาณ7 วัน เมื่อครบแล้วนำมาไว้ในที่ร่ม  สูตรนี้จะช่วยให้ดินกลายเป็นดินซุยไม่แข็ง สามารถนำไปผสมกับน้ำหมักจุลินทรีย์ได้ อัตราการใช้ ผสม 1 ส่วนต่อน้ำ 20 ส่วนในการใช้

 

4.การทำฮอร์โมนไข่

1.ไข่ไก่ 3 ฟอง

2.กะปิ 1 ช้อน

3.น้ำปลา 1 ช้อน

4.ผงชูรส 1 ช้อน

5.ยาคูลท์ 1 ช้อน

5.น้ำตาล 1 ช้อน

วิธีการทำ

นำส่วนผสมทั้งหมดมาตีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว นำมากรอกใส่ขวด จากนั้นนำไปตากแดดประมาณ7 วัน เมื่อครบแล้วนำมาไว้ในที่ร่ม การใช้จะนิยมใช้กับพวกพืชกินผล เช่นมะเขือเทศ จะช่วยให้ผลหวาน และช่วยเร่งดอก เร่งผล อัตราการใช้ ผสม 1 ช้อนต่อน้ำ 20 ส่วน (สามารถเปลี่ยนแปลงสูตรได้ โดยผสมผงชูรส 1 ช้อน เครื่องดื่มชูกำลังM150 1 ช้อน หรือเครื่องดื่มชูกำลังอื่นๆได้)

ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ

1.ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช แตกหน่อ แตกใบ

2.ช่วยบำรุงราก ไม่ให้รากเน่า

3.ช่วยขยายรากฝอย

4.ช่วยบำรุงดอก ซึ่งได้จากโปรตีนจากเปลือกไข่

5.ฮอร์โมนไข่ ช่วยเร่งดอก เร่งผล

 

เมื่อฟังการบรรยายจบแล้ว ได้มีการพาไปดูแปลงเกษตรที่ชาวบ้านหนองกงปลูกไว้รอบๆสระน้ำใหญ่ของหมู่บ้าน โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ในการปลูกของแต่ละครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกพริกชี้ฟ้าเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือถั่วฝักยาว มะเขือ และผักอื่นๆเล็กน้อย จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับชาวบ้าน และเดินทางกลับบ้าน

ภาพกิจกรรม

วิดีโอกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู