ข้าพเจ้า นายรัชชานนท์ เทพวงศ์ษา ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด HSO 1

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทั้งทีมผู้ปฏิบัติหน้าที่ตำบลหนองยายพิมพ์ และทีมผู้ปฏิบัติหน้าที่ตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยวิทยากร นายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สูตรเร่งต้น

  1. ปุ๋ยอินทรีย์ 77 กิโลกรัม
  2. ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 7 กิโลกรัม
  3. ปุ๋ยยูเรีย 11 กิโลกรัม
  4. โพแทสเซียมคลอไรด์ 5 กิโลกรัม

สูตรเร่งดอกเร่งผล

  1. ปุ๋ยอินทรีย์ 75 กิโลกรัม
  2. ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต13 กิโลกรัม
  3. ปุ๋ยยูเรีย 2 กิโลกรัม
  4. โพแทสเซียมคลอไรด์ 10 กิโลกรัม

โดยปุ๋ยทั้ง 2 สูตรนั้นมีวิธีทำที่เหมือนกันตามสูตรข้างต้นรวม 100 กิโลกรัม คือ การนำปุ๋ยอินทรีย์ใส่เครื่องตีป่น เมื่อปุ๋ยป่นได้ที่แล้วก็นำเข้าเครื่องผสม โดยการนำปุ๋ยผสมกันนั้น เพื่อให้ตัวปุ๋ยมีความเหนียวและสามารถอัดเม็ดได้จึงต้องนำน้ำเข้ามาผสมด้วย เมื่อผสมกันจนได้ที่แล้วก็นำปุ๋ยเข้าเครื่องอัดเม็ด เมื่ออัดเม็ดเสร็จเรียบร้อยก็นำปุ๋ยมาตากแดดเพื่อไม่ให้ปุ๋ยขึ้นราจากความชื้นจากขั้นตอนการผสมและเพื่อให้มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น เมื่อตากแดดจนแห้งแล้วก็นำปุ๋ยเข้าบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดประชุมเพื่อแบ่งงานสำหรับตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง ในเดือนพฤศจิกายน โดยการประชุมแบ่งงานในครั้งนี้นั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมตามที่ทีมผู้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนักศึกษาได้รับก่อนหน้านี้ คือ อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น และเกษตรกรในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็ได้จัดทำ PowerPoint หัวข้อ CIO ดำเนินการทำ Data cleaning โดยเลือกข้อมูล 3 จาก 10 หมวด ให้วิเคราะห์ pain point แหล่งท่องเที่ยวโดยข้าพเจ้าได้เสนอในส่วน Pain point ดังนี้

1 จัดให้มีแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้เป็นจุดเด่นของพื้นที่นั้นๆ เช่น จุดชมวิว จุดถ่ายรูป หรือร้านขายต้นไม้พร้อมร้านกาแฟ อาจจะมีของกินในพื้นที่มาวางขายพร้อมกันด้วย

2 ต้องให้มีการสนับสนุนจากทางท้องถิ่นเพื่อให้มีการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อที่จะให้ผู้คนรู้จักสถานที่นั้นมากขึ้น

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนักศึกษา 5 คนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมาย

วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้รวบรวมไฟล์ภาพ วิดีโอ เพื่อนำมาตัดต่อวิดีโอประจำตำบลหนองยายพิมพ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ต่อไป

อื่นๆ

เมนู