สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวรัตนา สุทธิเพศ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร Hs01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยนัดหมายอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ เวลา 08.30 น.  ดิฉัน ได้เข้าร่วมการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้พูดคุยกับคนในชุมชน สอบถามการใช้ปุ๋ยชีวภาพในครัวเรือน ซึ่งคนในชุมชนบางครัวเรือนมีการใช้ปุ๋ยหมักที่ใช้ในการทำการเกษตร ใช้ในการปลูกผักสวนครัว เช่น ปุ๋ยขี้วัว ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร หยวกกล้วย หอยเชอรี่ โดยมีวิทยากร คือ นายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองกง มาสาธิตวิธีการทำ และให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำปุ๋ยหมักชีวภาพแต่ละสูตร และผู้เข้าอบรมร่วมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

การเลี้ยงจุลินทรีย์จากธรรมชาติ

นำส่วนผสมทั้งหมด ได้แก่ รำอ่อน ดินขุยไผ่ และน้ำ นำมาผสมในอัตราส่วนที่เท่ากันคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ปั้นเป็นก้อนๆตามขนาดที่ต้องการ และห่อด้วยกระดาษ เก็บไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ เก็บให้พ้นแสงแดด

จุลินทรีย์ที่ซื้อมา

นำส่วผสมทั้งหมด ได้แก่ ไข่ไก่ กะปิ น้ำตาล ยาคูลท์ น้ำปลา  ขวดพลาสติก และน้ำ นำส่วนผสมคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ตากแดดประมาณ 20 วัน และหากนำมาหมักมากกว่า 3 เดือน เห็นผลดีกว่า ใส่ขวดและเขย่าทุกวัน ถ้าหากนำมาใช้กับนาข้าวจะดีกว่าซึ่งมีส่วนผสม 1 ส่วนต่อน้ำ 20 ส่วน

ฮอร์โมนไข่สูตรระเบิดดิน

ส่วนผสม

-นมจืด

-ยาคูลท์

-ผงชูรส

-น้ำตาล

-กะปิ

-น้ำปลา

-ไข่ไก่

นำส่วนผสมทั้งหมดผสมกัน และใช้ส่วนผสม 1 ช้อนต่อน้ำ 20 ส่วน ในการใช้หมัก 7 วัน ใช้ได้ไม่ต้องตากแดด สามารถเพิ่มผสมผงชูรส 1 ช้อน M150 1 ช้อน หรือเครื่องดื่มชูกำลังได้ตามเท่าที่ต้องการ

ประโยชน์ของฮอร์โมนไข่สูตรระเบิดดิน

ช่วยให้ดินกลายเป็นดินร่วนซุย ดินไม่แข็ง สามารถผสมกับน้ำหมักจุลินทรีย์ได้

ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ

  1. ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช การแตกหน่อ แตกใบ
  2. ช่วยบำรุงราก ไม่ให้รากเน่าเสีย
  3. ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. ช่วยบำรุงดอก ซึ่งได้จากโปรตีนจากเปลือกไข่
  5. ฮอร์โมนไข่ ช่วยเร่งผล เร่งดออก

เมื่อฟังบรรยายจากวิทยากรจบ ได้ไปดูแปลงเกษตรที่คนในชุมชนปลูก ส่วนมากเป็นผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

อื่นๆ

เมนู