ข้าพเจ้านายเรวัต โกติรัมย์ กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHSO1

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานของข้าพเจ้า และอาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ 4 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25564 เวลา 13.00 น ทีมงานผู้ปฏิบัติงานหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมประชุมที่ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับ การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยมี กำนันฉะไมพร แผ้วพลสง และลุงสำราญ สาทิพจันทร์ ผู้เพาะเลี้ยงไส้เดือนโดยวิทยากรได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ว่ามีขั้นตอนเป็นอย่างไร ใช้อะไรในการเลี้ยงบ้าง และประโยชน์ของมูลไส้เดือนในการปลูกผักว่ามีประโยชน์อย่างไร

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือน

1. บ่อซีเมนต์ 2. ฝารองบ่อ 3. ดินร่วนหรือดินถุงที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ 4. ต้นกล้วย 5. ท่อ PVC 6. มูลวัวแช่น้ำ และ 7. ไส้เดือนพันธุ์ AF

วิธีการเตรียมบ่อเลี้ยงไส้เดือน

เตรียมพื้นที่ร่ม ปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบ นำยางรถยนต์เพื่อใช้เป็นฐานรองบ่อซีเมนต์ ปรับสภาพฐานให้มีความเพียงเล็กน้อย แล้วนำบ่อซีเมนต์ไปตั้งไว้บนยางรถยนต์ เจาะรูที่ก้นบ่อซีเมนต์เพื่อใส่ท่อ PVC หลังจากนั้นใส่ฝารองก้นบ่อที่บ่อซีเมนต์ แล้วเติมน้ำลงไปให้เต็มบ่อซีเมนต์ จากนั้นนำต้นกล้วยใส่ลงไปในบ่อทิ้งไว้ 3 วัน (เพื่อปรับสภาพความเค็มของบ่อซีเมนต์ให้ลดลง)

วิธีการเลี้ยงไส้เดือน

นำบ่อที่เตรียมได้จากวิธีข้างต้น เทน้ำออกจากบ่อให้หมด แล้วนำดิน ร่วนหรือดินถุงที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ผสมเข้ากับมูลวัวแช่น้ำ โดยให้ดินที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนมีความชื้น 70-80% หลังจากนั้นเทลงไปในบ่อ ปริมาณ 2/3 ของบ่อ และปล่อยดินทิ้งไว้1 วัน หลังจากนั้นนำไส้เดือนใส่ลงไปในบ่อ ปริมาณ 300 กรัมต่อ 1 บ่อ และให้อาหารไส้เดือนโดยการวางอาหารลงบนดินในบ่อ อาหารที่ใช้เลี้ยงก็จะเป็น เศษอาหาร ผลไม้ มูลสัตว์ กากถั่วต่างๆ เมื่อใส่อาหารเสร็จเรียบร้อย ก็ให้นำฝาเจาะรูแล้วปิดบ่อไว้เพื่อป้องกัน แมลง ไก่ที่จะมากินไส้เดือน

วิธีการเก็บมูลไส้เดือน

หลังจากเลี้ยงไส้เดือนได้ประมาณ 3-4 เดือน ก็จะสามารถเริ่มเก็บมูลไส้เดือนได้ โดยการนำดินหรือมูลไส้เดือนที่ผสมกันอยู่ข้างบนสุดของบ่อ มาใส่ตะแกรงร่อน เมื่อร่อนมูลไส้เดือน มูลไส้เดือนจะไหลลงตามรูตะแกรงและดินก็จะไม่สามารถไหลลงได้ หลังจากที่ทำการร่อนเสร็จเรียบร้อย ก็นำมูลไส้เดือนไปผึ่งลมให้แห้ง โดยไม่ใช้การตากแดด เนื่องจากจะทำให้มูลไส้เดือนเสียคุณสมบัติได้ เมื่อมูลไส้เดือนแห้งก็ทำการบรรจุบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

 

 

อื่นๆ

เมนู