ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง กลุ่มประชาชน หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ในโครงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราบตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากให้ประเทศ)

วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรผ่าน Google Meet ใน เวลา 16:00 น. โดยมีกลุ่มประชาชน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ โดยอาจารย์ได้ชี้แจงงานและหมายมอบงาน การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) โดยกลุ่มประชาชนได้รับมอบหมาย ข้อ 1.ตำบลเป้าหมาย และ 2.ลูกจ้างโครงการ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้แบ่งข้อละ 3 คน ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
แบบสอบถามตัวอย่าง

ตำบลเป้าหมาย
แบบสอบถาม : โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T
1.ตำบลของท่านได้ดำเนินกิจการ/โครงการด้านใดบ้าง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
2.การดำเนินกิจกรรม/โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพ

ลูกจ้างโครงการ
แบบสอบถาม : โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T
1.ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมในด้านใดบ้าง ภายใต้โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
2.การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพ
เป็นต้น

วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ได้ลงพื้นที่โดยมีกลุ่มประชาชนเก่าและใหม่ ณ เวลา 09:00 น. นัดพบกัน ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำแบบสอบถามการประเมิน U2T-SROI เมื่อสมาชิกทุกท่านมาถึง สมาชิกทุกท่านก็ได้พบปากและแบ่งงานก่อนที่จะไปทำแบบประเมิน หลังจากที่แบ่งงานกันเสร็จ สมาชิกกลุ่มประชาชนทุกท่านก็ได้เดินทางไปที่ ศาลากลางหมู่บ้านจาน เนื่องจากผู้นำของหมู่บ้านแต่ละหมู่ได้มาประชุมประจำเดือน ก่อนที่สมาชิกกลุ่มประชาชนจะสอบถามข้อมูล สมาชิกแต่ละท่านก็ได้ชี้แจงว่าวันนี้มาทำอะไรบ้าง หลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันไปสอบถามข้อมูล ผู้นำแต่ละท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม หลังจากสอบถามข้อมูล ผู้ใหญ่บ้านได้เชิญสมาชิกทุกท่านทานข้าวเที่ยงร่วมกัน เป็นอันเสร็จสิ้น

วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ได้เข้าร่วมประชุม โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรนัดพบ ณ ที่ศาลากลางหมู่บ้านหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 09:00 น. เรื่อง การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยเราได้รับเกียรติจาก ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ประชุมเข้าร่วม สมาชิก HS01 (กลุ่มประชาชน,กลุ่มนักศึกษา,กลุ่มบัณฑิตจบใหม่,และสมาชิกใหม่ทั้ง 13 คน)โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้ใหญ่บ้านและมีชาวบ้านบางส่วนที่เข้ามาร่วมรับฟัง หลังจากที่ประชุมเสร็จ พวกเราได้มีส่วนร่วมคิดชื่อแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ของหมู่บ้าน โดยมีชื่อบรรจุภัณฑ์ ดังนี้ คนสู้งาน ปุ๋ยยายพิม์ พิมมี่การเกษตร ปุ๋ยพิมพ์ดิน ปุ๋ยดีแม่พิมพ์ และปุ๋ยงานเจิ่น เป็นต้น ซึ่งชื่อที่ได้รับการโหวตมากที่สุด คือ ปุ๋ยยายพิมพ์ เมื่อไหร่ชื่อแบรนด์เสร็จ สมาชิก (HS01) ก็ได้ร่วมช่วยกันคิดโลโก้แบรนด์ ซึ่งเราก็ได้ความคิดเห็นตรงกันที่จะใช้รูปปั้นของยายพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลมาทำเป็นโลโก้ หลังจากนั้น ก็ร่วมกันทานข้าว หลังจากเสร็จจากทานข้าวอาจารย์ประจำหลักสูตร ก็ให้ส่งแบบประเมิน และ อาจารย์ประจำหลักสูตรก็ได้แนะนำสมาชิกใหม่เพิ่ม 13 คน โดยแบ่งกลุ่มเป็นประชาชน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้ให้ทุกคนศึกษาและทำความรู้จัก

                          

                                                                                                                             

อื่นๆ

เมนู