ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง กลุ่มประชาชน หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ได้เข้าร่วมโครงการ U2T COVID WEEK การทำสบู่ฆ่าเชื้อโรค  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองกงหมู่ที่ 1 โดยทางโครงการU2T COVID WEEK การทำสบู่ฆ่าเชื้อโรค ได้เชิญท่านวิทยากรผู้มากประสบการณ์ได้มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่ในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาต่อยอดให้กับประชาชนในพื้นที่ที่สามารถนำมาประกอบการและมาสร้างรายได้ในกับตนเองในช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก และยังสามารถนำสบู่มาขายสร้างรายได้ต่อยอดเป็นต้นทุนการหารายได้ในช่วงโควิด-19 ระบาด อาจจะสามารถทำสบู่สมุนไพรเย็นจากของที่มีในครัวเรือนนำมาประกอบการทำสบู่สมุนไพรเย็นด้วยตนเองได้และประหยัดทุนที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้น สูตร วิธีทำ และส่วนผสม ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ได้ระบุ ส่วนผสมและวิธีทำ มีดังนี้

สูตรการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อโรค มีดังนี้

1.น้ำสะอาด

2.เดทตอล

3.ผงข้น

4.หัวเชื้อ N8000

5.หัวเชื้อสบู่เหลว

6.ผงฟอง

7.สารกันบูด

8.น้ำหอม

9.สีผสมอาหาร

10.KD

วิธีทำ

1.น้ำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ

2.ใช้วิธีเหมือนการตุ๋นจนละลายทั้งหมดใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล

3.น้ำหอมและสีผสมอาหารกวนจนเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้

4.ผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัวสามารถแกะออกจากพิมพ์และนำแพคใส่ซองหรือกล่องเป็นอันเสร็จ

สูตรสบู่สมุนไพร

1.น้ำมันมะพร้าว

2.น้ำมันปาล์ม

3.น้ำมันงำ

4.โซเดียมไฮดรอกไซด์

5.น้ำเปล่า

6.ขมิ้นผง หรือสมุนไพรอื่นๆ

7.น้ำมันหอมระเหย

วิธีทำ มีดังนี้

1.เทโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในน้ำ กวนจนละลายหมด

2.แล้วพักไว้ให้อุณหภูมิลดลงเหลือ 45 – 50 องศาเซลเซียส

3.อุ่นน้ำมันทั้ง  3 ชนิดรวมกัน ให้ได้อุณหภูมิ 45 – 50 องศาเซลเซียส

4.เทโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในน้ำมันกวนให้เข้ากัน

5.หยดน้ำมันหอมระเหยกวนให้เข้ากัน ใส่ผงขมิ้น กวนให้เข้ากัน

6.เทลงใส่พิมพ์ทิ้งไว้จนแข็ง

7.เก็บไว้ประมาณ 1 เดือนจึงน้ำมาใช้ได้

สูตรทําสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ
1. กลีเซอรีนก้อน หรือ เบสสบู่
2. กลีเซอรีนเหลว
3. เดทตอล
4. น้ำหอม
5. สีผสมอาหาร
วิธีทํา มีดังนี้
1.นํากลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด
2. ใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอม และสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
3. หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้
4. รอสบู่แข็งตัว ประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัว สามารถแกะออกจากพิมพ์และแพคใส่ซองหรือกล่อง เป็นอันเสร็จเวลา

ณ เวลา 13.00น. ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ได้รับฟังความรู้จากท่านวิทยากรจากโรงพยาบาลห้วยราชท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้ารับการฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนโควิด-19 แม้ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมด แต่ช่วยป้องกันการติดเชื้อแบบรุนแรง ดังนั้นทุกคนจึงต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนและห้ามปิดบังข้อมูลส่วนตัว อย่างเช่น แพ้ยา หรือ โรคประจำตัว เป็นต้น  และผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อจะได้คลายความกังวลและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง และหากมีอาการที่ผิดปกติต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อจะได้รักษาอาการเบื้องต้น

วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง และกลุมประชาชนได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับโควิด-19 ที่ หมู่1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ได้ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านถึงสถานการณ์โควิด-19 และเฝ้าระวังโควิด-19  ข้าพเจ้าได้สอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับและชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย มีดังนี้

1.มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า

  • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
  • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่
  • ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่
  1. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่
  2. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่

4.มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่

  1. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่
  2. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทองได้ทำแบบสอบถามกับชาวบ้านและได้ข้อมูลความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีและเป็นอันเสร็จสิ้น ก่อนจะสอบถามข้าพเจ้าได้ระมัดระวังใส่แมสและพกเจลล้างมือ ก่อนที่จะพบกับชาวบ้านที่ได้สอบถามข้อมูล

สรุปการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่ฆ่าเชื้อและยังสามารถนำมาเป็นความรู้ที่ส่งต่อชาวบ้าน หรือ คนในครอบครัว คนรู้จัก ญาติพี่น้อง เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับมาบอกต่อเพื่อที่จะได้ทำมาประกอบหรือสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่คนที่ไม่มีรายได้ในช่วงโควิด-19  และ วิธีก่อนจะได้รับฉีดวัคซีนป้องกันของโรคโควิด-19 เบื้องต้น และข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามกับชาวบ้านก็ผ่านไปด้วยดี ชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสุดท้ายนี้ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง อยากให้พี่น้องทุกท่านในบุรีรัมย์ขอให้ปลอดภัยจากโรคร้ายโควิด-19 สวมใส่แมสก่อนออกจากบ้านและพกเจลล้างมือ ไม่ไปในที่ที่มีผู้คนมากมาย ด้วยรักและหวังดี เราจะสู้ไปด้วยกัน (พี่น้องบุรีรัมย์)

             

                         

           

             

             

           

อื่นๆ

เมนู