ข้าพเจ้า นางสาวสุธิตา สุพันธ์ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์
หลักสูตร: HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ่ายทำวีดีโอ COVID Week
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

        วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ได้เข้าร่วมงานปลูกป่า-เสวนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในงานมีการเสวนา ดำเนินการเสวนาโดย คุณมัญญา ม่วงสมมุข มีผู้ร่วมเสวนาคือ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย พ่อคำเดื่อง ภาษี ดร.พิสมัย ประชานันท์ นายกฯเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง กำนันเดชสวัสดิ์พูน อาจารย์ไพรัช ชื่นศรี คุณคำนึง เจริญศิริ ช้างดำอินดี้ นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ เป็นการเสวนาในเรื่องของการปลุกป่าเพื่อชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และในช่วงเข้าทีมนักศึกษาได้รณรงค์เรื่องการสวมใส่แมสก์ โดยได้มีการแจกแมสก์และแอลกอฮอล์ และเชิญชวนให้ชาวบ้านได้ไปฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองเพื่อลดการระบาดโควิด-19 และในช่วงบ่ายทีมนักศึกษาได้เข้าร่วมการปลูกป่าโดยได้ลงมือปลูกป่าร่วมกับทุกๆคนที่ได้มาร่วมงานปลูกป่า-เสวนาชุมชน

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทีมนักศึกษาได้ทำการถ่ายทำวีดี COVID Week รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยในชุมชน เป็นการนำเสนอในการทำสร้างเซฟโซนโดยการนำเสนอการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน และทำการพูดเชิญชวนในภาษาถิ่นที่มีในตำบลหนองยายพิมพ์ เพื่อที่จะเชิญชวนให้ทุกๆคนไปฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและประเทศ

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ลงพื้นที่รับชมการสาธิตเพื่อทำการผสมปุ๋ยหมักชีวภาพและนำไปอัดเม็ด ณ โรงปุ๋ยตำบลหนองยายพิมพ์หมู่1 เมื่อรับฟังการสาธิตเสร็จสิ้นได้ทำการแบ่งกลุ่มเพื่อทำการผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีส่วนผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ ดังนี้

  1. มูลวัวแห้ง 1,000 กิโลกรัม
  2. ปุ๋ยยูเรียจำนวน 2 กิโลกรัม
  3. แร่ฟอสเฟตจำนวน 25 กิโลกรัม
    คลุกเคล้าเข้าด้วยกันโดยทำการผสมน้ำลงไปจนกว่าตัวปุ๋ยจะเกาะกันเป็นก้อน แต่ต้องไม่แฉะจนเกินไปพลิกกลับไปมา 3 ครั้งจนเนื้อปุ๋ยได้แล้วทำการหมักปุ๋ยไว้โดยนำผ้ามาปิด จากนั้นนำปุ๋ยไปตากแดดพลิกกลับไปกลับมา 3 ทุก 7 วัน รวมทั้งหมด 24 วัน แล้วนำไปใส่เครื่องตีให้ละเอียดแล้วใส่เครื่องอัดเม็ด เมื่อเสร็จไปตากแห้งแล้วบรรจุเพื่อจำหน่าย

         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ทีมนักศึกษาได้ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย คือ ข้อมูลเกษตรกร เกษตรกรในบ้านหนองยายพิมพ์ส่วนใหญ่จะทำนาข้าว และมีบางส่วนที่ทำไร่ การปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะรอรับคำสั่งจากอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู