ข้าพเจ้า นางสาวสุธิตา สุพันธ์ กลุ่มนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองกงหมู่ที่ 1 ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการ U2T COVID WEEK การทำสบู่ฆ่าเชื้อโรค โดยมีท่านวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำสบู่ฆ่าเชื้อโรคโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ สบู่ก้อน สบู่เหลว ต่อมาได้ทำการแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการทำสบู่ก้อนและสบู่เหลวฆ่าเชื้อโรค
สูตรการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อโรค
1. หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส แบบมุก) 1 กิโลกรัม
2. หัวเชื้อ N8000 1 กิโลกรัม
3. ผงฟอง 1 ขีด
4. ผงข้น 4 ขีด
5 .สารกันบูด 15 ซีซี
6. น้ำหอม 30 ซีซี
7. KD (ใช้เพิ่มความเข้มข้นของสาร) 1.5 ขีด
8. เดทตอล 2-3 ฝา
9. น้ำสะอาด 8 กิโลกรัม
10. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำ
1. นำผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และผสมผงข้นแช่น้ำ กวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆเช่นกัน
2. จากนั้นนำหัวเชื้อสบู่เหลว หัวเชื้อ N8000และผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้ว เทผสมกันใช้ไม้พายควรไปในทิศทางเดียวกันจนละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
3. หลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัม ใส่ไปกวนไปเรื่อยๆจนครบ 8 กิโลกรัม
4. เมื่อทุกอย่างผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ KD และผงข้นที่ละลายน้ำไว้กวนให้เข้ากันอีก 5 นาทีจนทุกอย่างละลายเข้ากัน
5. เติมสี กลิ่น สารกันบูด เป็นอันเสร็จขั้นตอนบรรจุใส่ภาชนะที่เตรียมไว้
สูตรทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ
1. กลีเซอรีนก้อน เบสสบู่ 1กิโลกรัม
2. กลีเซอรีนเหลว 30 ซีซี
3. เดทตอล 1-2 ฝา
4. น้ำหอม 20 ซีซี
5. สีผสมอาหาร ( ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทำ
1. น้ำกลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋นจนละลายทั้งหมด
2. ใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอมและสีผสมอาหารกวนจนเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ ผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัวสามารถแกะออกจากพิมพ์และนำแพ็คใส่ซองหรือกล่องเป็นอันเสร็จ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์และทีมงานประจำตำบลหนองยายพิมพ์ เกี่ยวกับการทำงานและลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม คือ แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งแบบสำรวจแบ่งเป็น 4 ชุด ได้แก่
1. สำหรับที่พักอาศัย 2. สำหรับตลาด 3. สำหรับศาสนสถาน 4. สำหรับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชน ได้รับมอบหมายลงพื้นที่สำรวจข้อมูล หมู่1 หนองยายพิมพ์ หมู่2 บ้านหนองเสม็ด หมู่3 บ้านบุตาสุ่ม จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันตัวเองและสมาชิกในครอบครัว จากการติดต่อของโรคโควิด-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย การฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ การล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงและลดการกระจายของเชื้อโรค

 จากการลงพื้นที่ทำให้ข้าพเจ้าได้พบปะผู้คนในชุมชนที่มีความเป็นกันเอง มีน้ำใจไมตรี ความสามัคคีของคนในชุมชนทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมซึ่งทำให้กิจกรรมนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู