ดิฉันนางสาว สุทธิรัตน์ ม่วงนางรอง ประเภท กลุ่มบัณทิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

     29 เมษายน 2564  ดิฉันเเละคณะได้ร่วมอบรบการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยจุดเริ่มต้นในการทำปุ๋ยเกิดจากประชากรในหมู่บ้านหนองยายพิมพ์ ได้ศึกษาข้อมูลจากด้านนอกที่มีการอบรบทั่วไปเกี่ยวกับการทำปุ๋ย โดยได้สำรวจข้อมูลในตำบลหนองยายพิมพ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ หรือวัตถุดิบอะไรบ้าง จากการสำรวจข้อมุลพบว่า ประชากรในตำบลหนองยายพิมพ์ประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย  จึงทำให้มีมูลสัตว์จำนวนมาก สะดวกในการหาวัตถุดิบ เเละในการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดมีส่วนประกอบเพิ่มเติม เช่น เกลือ ปลาป่น ปูนขาว เป็นต้น จากการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดทำให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลงได้มาก ผลผลิตสูงขึ้นด้วยเเละยังช่วยสร้างอาชีพเสริมให้เเก่คนในชุมชนอีกด้วย

   วันที่ 12  พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่า – ปาฐกถาชุมชนผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาเเห่งเศรษฐกิจพอเพียงเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง เเละยั่งยืนในยุค World Disruption” โดย ดร.ยักษ์  วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เเละอดีตรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  จากการอบรบได้ทราบถึงผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ำ เนื่องจากการปลูกพืชเเบบเชิงเดี่ยวจนเกินความต้องการของตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ำลง สุดท้ายไม่ก่อให้เกิดรายได้กลับกลายเป็นหนี้สินที่เข้ามาเเทนที่่ จึงเป็นสาเหตุที่ว่าการทำงานหนักเเต่รายได้ไม่คุ้ม กับการลงเเรง ทางออกที่หลงลืมกันก็คือ กสิกรรมธรรมชาติ ที่เน้นการปลูกพืชเเบบผสมผสาน มีผลผลิตออกมาทุกฤดูกาลเเม้จะไม่ได้มีปริมาณมากก็ตาม เเต่สร้างรายได้ทั้งปี อีกทั้งยังสามารถหากินอยู่บนดินของตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ สุดท้ายเกิดความยั่งยืน มั่นคงในการดำรงชีวิต

    วันที่เมื่อวัน  13 พฤษภาคม 2564  ดิฉันเเละกลุ่มบัณทิตได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ร้านอาหารในท้องถิ่นตำบลหนองยายพิมพ์ จากการลงสำรวจร้านอาหารในตำบลหนองยายพิมพ์ ทำให้ทราบถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิค -19 รอบใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารในตำบลหนองยายพิมพ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง  เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารตามสั่ง เป็นต้น โดยเหตุผลหลักคือมาตรการ Social  Distancing ที่จำกัดจำนวนคนเข้าร้าน การเว้นระยะห่างของจำนวนที่นั่ง ความระมัดระวังในการเดินทางไปในที่ชุมชน เมื่อลูกค้าน้อยลง ร้านอาหารต่างๆ ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเช่าร้าน เงินที่ลงทุนที่ตกเเต่งร้านไป ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ เงินต้นทุนของอาหารที่เตรียมสำหรับเเต่ละวัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อรายที่ได้ลดลง

    เนื่องจากสถานการณ์โควิค -19  ระลอก3   ทำให้ส่งผลกระทบต่างๆในตำบลหนองยายพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศษฐกิจ ความเป็นอยู่ เนื่องจากประชาชนกรในตำบลหนองยายพิมพ์มีรายได้ที่ลดลงจากเดิม  ทำให้วิถีชีวิตของประชากรในชุมชนเปลี่ยนไป เเละยังทำให้การปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม ถือว่าไม่ตรงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

อื่นๆ

เมนู